Gitarová výuka - konzultácie - workshopy

Nová sekcia na diskusnom fóre "Gitarová výuka - konzultácie - workshopy"


Obsah fóra GuitarMania Gitarová výuka - konzultácie - workshopy Facebook - Akordy

Facebook - Akordy

Sekcia určená pre konzultantov výuky hry na gitaru, workshopy a iná súvisiaca aktivita...

Poslať 09 Feb 2014, 18:21
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8061
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

ZMENŠENÝ KVINTAKORD

Skladá sa z dvoch malých tercií nad sebou a jeho rozsah (rozpätie) je zmenšená kvinta...

GUMM 095 Zmenšený kvintakord Xmi5b
http://www.youtube.com/watch?v=0KePlruE1N4


HMAT Hbmi5b (otvorený zmenšený kvintakord)

Na obrázku je zobrazený otvorený hmat zmenšeného kvintakordu Hbmi5b.
Obsahuje 2x základný tón (Hb = Hes, 1x malú terciu (Db = Des) a 2x zmenšenú kvintu (Fb = Fes). Struna basové "E" sa na akorde nezúčastňuje. Transpozíciu tohto akordu je možné urobiť pomocou šikmého barré...

* Ľavý horný index (LHI) = interval v akorde
* pravý horný index (PHI) = doporučený prstoklad ĽR.

Obrázok

Poslať 09 Feb 2014, 18:22
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8061
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

ŠIKMÉ BARRÉ (šikmý barré hmat)

Na príklade transpozície zmenšeného kvintakordu Hbmi5b si jednoducho ukážeme šikmý barré hmat, kedy nesmeruje prst vytváraný barré hmat ceu jednu polohu ale najčastejšie cez dve susediace polohy...

Obrázok


Predchádzajúci hmat Cmi5b s použitím šikmého barré je náročnejší a tak tí menej zdatný môžu hrať tento akord na menšom počte strún a ponúkam im 4 ľahšie varianty tohto zmenšeného kvintakordu...

Obrázok

Poslať 09 Feb 2014, 18:23
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8061
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

ZVAČŠENÝ KVINTAKORD

Skladá sa z dvoch veľkých tercií nad sebou a jeho rozsah (rozpätie) je zväčšená kvinta...
GUMM_096 Zväčšený kvintakord (X+)
http://www.youtube.com/watch?v=YvZ9kuibm7Y


HMAT C+ (zväčšený kvintakord)

Na obrázku je zobrazených niekoľko variant hmatu zväčšeného kvintakordu C+ = E+ = G#+ = H#+.
Horné dva sú varianty otvoreného hmatu, dolné dva sú už transpozície. Schválne si skúste chytiť aj základný otvorený tvar tých spodných dvoch. (Obidva posuniete o 1/2-tón dole)...

* Ľavý horný index (LHI) = interval v akorde

Obrázok

Poslať 09 Feb 2014, 18:23
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8061
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

Symetria zväčšených kvintakordov

Ide o symetriu kvintakordov typu X5♯, pričom "X" je všeobecné označenie základu akordu (tj. môže tam byť akýkoľvek tón s tónovej rady).

Zväčšený kvintakord sa skladá z dvoch veľkých tercií nad sebou a ak si všimneme, tak oktávu tvoria tri veľké (alebo štyri malé) tercie. Vyššie na hmatníku vidíme príklad, kde je vyobrazený zväčšený kvintakord od tónu "E", tj: E5♯ s tónmi: E - G♯ - H♯ . Ale aj kvintakordy G♯5♯ (G♯-H♯-E) a H♯5♯ (H♯-E-G♯) obsahujú rovnaké tóny, len majú iný základný tón (primu). V podstate teda existujú len štyri transpozície pre tento akordy, nakoľko potom sa dostávame na veľkú terciu, kde sa tóny opakujú: E5♯ - F5♯ - F♯5♯ (Gb5♯) - G5♯ a potom nasleduje už G♯5♯, ktorý obsahuje rovnaké tóna ako E5♯.

Obrázok

Poslať 09 Feb 2014, 18:24
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8061
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

ALTEROVANÝ KVINTAKORD

GUMM 097 Alterovaný tvrdo zmenšený kvintakord X5b
http://www.youtube.com/watch?v=uOAlkicpkt8

Tento kvintakord má s hľadiska terciovej stavby akordov, hlboko zmenenú stavbu. Pokiaľ prvá tercia v akorde je zhodná s durovým kvintakordom (veľká tercia), tak medzi terciou a kvintou akordu je interval "zmenšenej tercie", čo je enharmonický interval s "veľkou sekundou":

C - E - Ges / C-E = veľká tercia, E-Ges = zmenšená tercia

Ges = Fis (zvukovo, enharmonický interval)...


Príklady možných hmatov akordu C5b = alterovaný kvintakord od "C". Žlté štvorce označujú aktuálny hmat akordu...

Obrázok

Poslať 09 Feb 2014, 18:44
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8061
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

SYSTÉM AKORDOVÝCH ZNAČIEK

Vyznať sa v akordových značkách je dobrá vec. Tu ponúkam zhrnutie všeobecných konvencí, ako sa to používa. Neberte to ako dogmu (sú aj iné spôsoby) ale takto sa to cca používa najčastejšie:

http://www.marianguitar.com/akordove_znacky.html


SYSTÉM AKORDOVÝCH ZNAČIEK - najčastejšie značky

* VEĽKÉ PÍSMENO označuje komplexne durový kvintakord, tj. napr: označenie C znamená akordovú značku pre akord C dur s tónmi c-e-g (tieto môžu byť aj poprehadzované, resp. rôzne zdvojené, či strojené, podľa možnosti vytvorenia akordového hmatu na gitare...

* MOLOVÝ KVINTAKORD sa označuje tiež "veľkým písmenom" ale za ním pripisujeme skratku "mi" (minor - malý), napríklad C mol (tóny c-es-g) by sme označili: Cmi

F mol (f-as-c) Fmi atd...

Tiež môže byť označený malým písmenom, napr: "d" = d-f-a


* ČÍSLICA "7" za veľkým písmenom označuje DOMINANTNÝ SEPTAKORD na uvedenom tóne.

Jedná sa vlastne o kvintakord, ku ktorému je pripojená ďalšia malá tercia a celkové rozpätie akordu je "malá septima"...

Napr: C7 = "c-e-g-b" (resp.: c-e-g-hes), pričom, "c-e-g" je durový kvintakord, nad ktorým je pripojená m.3. (malá tercia). Celkové rozpätie akordu v základnom tave je MALÁ SEPTIMA: "c- b".

A čo je to základný tavr akordu: Je to tva, resp. poloha, kedy jezákladný tón akordu najnižšie: C7 (c-e-g-b) základný tvar, C7 (e-g-b-c) 1.obrat, C7 (g-b-c-e) 2.obrat, C7 (b-c-e-g) 3.obrat dominantného septakordu C7...

ZNAČKA "maj7" označuje veľkú septimu v akorde, napr: Cmaj7 = c - e - g - h, akord sa skladá s durového kvintakordu "c-e-g" a pridanej ďalšej veľkej tercie "g - h", pričom medzi tónmi "c - h" je vzdialenosť veľkej septimy...

* ZNAČENIE KVINTY V AKORDE. V podstate platí, že u klasického durového a molového kvintakordu kvintu v akorde neoznačujeme (predpokladá sa automaticky):

C dur = C = c - e - g (c= prima, základný tón, e = veľká tercia, g = čistá kvinta)...

Cmol = Cmi = c -es - g (c= prima, základný tón, es = malá tercia, g = čistá kvinta)...

ALE AK CHCEME ZAZNAČIŤ AKORD, KDE JE ZMENŠENÁ ALEBO ZVAČŠENÁ KVINTA, TOTO MUSÍME DO AKORDOVEJ ZNAČKY ZAKONPONOVAŤ !!!

Tak napr. alterovaný kvintakord od "c" s tónmi: c - e - ges (c= prima, základný tón, e = veľká tercia, g = zmenšená kvinta), označíme takto: C5b

Naopak, pre zväčšený kvintakord (príklad od "c" = c - e - gis) c= prima, základný tón, e = veľká tercia, g = zväčšená kvinta, môžeme použiť najčastejšie tieto označenia: C5# alebo C+.
Znamienko "plus" určuje zväčšenú kvintu, ak je umiestnené za označenie durového kvintakordu...

Príklady:
G5b = g - h - des, alebo
F5# = F+ = f - a - cis

* ZNAČENIE AKORDOV, KTORÉ MAJÚ NAHRADENÚ TERCIU iným intervalom - najčastejšie veľkou seknundou (2) alebo čistou kvartou (4). Pretože ide o nahradenie, pri uvedenej číslovke

MUSÍ BYŤ SKRATKA "SUS":

Tak napríklad, ak v akorde C dur (C = c-e-g) nahradíme terciu "e" sekundou "d", dostaneme akord C2sus (c-d-g), ak túto istú terciu nahradíme kvartou "f", dostaneme akord C4sus (c-f-g). V takýchto útvaroch neexistuje tercia a preto sa ich charakter určuje len nepramo a to v súvislosti s ostatnými akordami v danej harmónii...

Veľmi populárne sú napr. D4sus a D2 sus, v trampskej skladbe "Už vyplouvá loď John Bee", kde sa striedajú hmaty: D / D4sus / D / D2sus /...

Poslať 09 Feb 2014, 18:44
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8061
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

SYSTÉM AKORDOVÝCH ZNAČIEK - ZNAKY

Moderná najmä západná notácia (americká, anglická) nerieši inak len označovanie tónov v slede: A-B-H ako A-Bb-B, pričom u nich:

B rovná sa naše H a B♭ je naše B,

ale aj označenie niektorých špecifických akordov.

Tak napríklad akord Cmaj7 nájdeme v jazzovom zápise zapísaný aj ako (Cé z trojuholníkom) = c-e-g-h.

Tiež značenie akordu C7/5♭ (C7/5-) ma náhradu v označení: C (preškrtnuté kolečko) = c-es-ges-b, niekedy býva preškrtnuté kolečko mierne zošikma.

Označenie akordu Cdim (zmenšene zmenšený septakord) býva znázornené aj ako (cé z kolečkom): Co= c-es-ges-heses, alebo: Gdim = Go= g-b-des1-fes1. Znaky kolečka „o" (dim) alebo preškrtnutého kolečka „?" (7/5♭, 7/5-) ako aj trojuholník (maj7) sa môžu objaviť aj ako horný index za písmenovým označením akordov. Ak si tieto značky zapamätáme a budeme ich vedieť použiť a rozoznať, ušetríme si dlhé a komplikované značenie vlastných harmonických zápisov...

Poslať 09 Feb 2014, 18:47
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8061
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

TIP A RADA NA UČENIE AKORDOV...

Akordy, ktoré sa priebežne učíte chytať na hmatníku sa neučte mechanicky, ale snažte sa vždy uplatniť logický postup, či odvodenie. Tiež, keď už viete predmetný akord chytiť (zahrať), tak si dajte záležať na tom, aby ste si ho aj "napočúvali"...

Počúvajte hmaty akordov, vryje sa vám ich zvukový charakter do pamäti a vy budete rozoznávať typy akordov bez toho, aby ste niekomu videli na hmatník... ")

Poslať 09 Feb 2014, 18:54
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8061
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

Kontrolná otázka:

Aký je to akord, ktorý je zobrazený na hmatníku gitary?

Trochu som Vám to skomplikoval, preože nevidíte názvy tónov. Takže, základný tón je označený červenou farbou (otáznikom) a ostatné tóny v čiernych dohmatoch bielymi otáznikmi, skúste určiť a potom si o ňom niečo povieme...

Obrázok


Odpoveď na facebooku:

Tu je komplet zobrazený akord A7/6, kde ľavý horný index určuje interval a pravý horný index zase prstoklad...

Obrázok

Poslať 09 Feb 2014, 18:55
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8061
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

Kvízová otázka na dnes:

Na obrázku sú otáznikmi zobrazené dohmaty pre jeden akord.
Vedeli by ste ho určiť. Trochu som vám to skomplikoval, lebo tentokrát nie je označený základný tón ako minule.
Struna basové "E" sa nepoužíva...

Obrázok


Tu je správne dekódovanie toho kvízového akordu pre dnešok: D7sus4

Obrázok

Poslať 09 Feb 2014, 19:07
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8061
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

NETRADIČNÉ HMATY

V tejto sekcii príspevkov nájdete netradičné hmaty skôr tradičných a bežných akordov, ktoré je možné vykúzliť na gitarovom hmatníku.

Na začiatok ponúkam netradičný hmat kvintakordu G dur:

Obrázok

NETRADIČNÉ HMATY / HMAT D dur

Obrázok

V akorde je 2x zúčastnená tercia "Fis", a čistá kvinta "A" čo má vplyv na vyznenie akordu, kde preznieva viacej (dominantnejšie) práve tercia a kvinta nad základným tónom...

NETRADIČNÉ HMATY / HMAT A7 (dominantný septakord od "A" v základnom tvare)

Obrázok

NETRADIČNÉ HMATY / HMAT C#mi7
(malý molový septakord od "C#" s vynechanou kvintou a úplnou dominanciou terciového tónu "E". )

Obrázok

NETRADIČNÉ HMATY / HMAT Dadd11#
(durový kvintakord s pridanou zväčšenou undecimou)

Obrázok

Niekedy sa nedajú jednoznačne určiť základné a rozšírené intervaly v gitarovom hmate na hmatníku, nakoľko je potrebné častokrát hmat prispôsobiť "anatómii ruky". Tak napr. kvarty (4) a undecimy (11), sexty (6) a tercdecimy (13) ale aj sekundy (2) a nony (9)...

NETRADIČNÉ HMATY / HMAT A (A dur)
(durový kvintakord s využítím barré hmatu cez struny d-g-h)

Na obrázku je zobrazený netradičný hmat durového kvintakordu A (Adur), ktorý je odvodený od otvoreného durového kvintakordu G (Gdur) posunutím (transponovaním) o dva poltóny vyššie.
Na tomto akorde sa zúčastňujú tri základné tóny (PRIMA) "A", dve veľké tercie "C#" a jedna čistá kvinta "G". Ďalším transponovaním (nahor alebo nadol po 1/2-tónoch) dosiahneme durové kvintakordy v rôznych výškových variantoch...

Obrázok

Hmat sa veľmi zjednoduší do podoby otvoreného G dur, keď použijeme kapodaster...


Dodatok k diskusii:

Od tohto hmatu sa dajú potom hrať ďalšie zaujímavé obraty akordov: Amaj7, A7, A6, A4sus, D dur...
Všetky menované akordy a postup zachytáva súhrnný obrázok.

Obrázok

Poslať 09 Feb 2014, 19:10
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8061
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

Obraty (polohy) akordov na hmatníku
http://www.marianguitar.com/obraty_akordov.html

Od dneska si priblížime a ozrejmíme obraty (polohy) niektorých základných akordov na hmatníku gitary.

Na obrázku vidíte polohy akordu E dur na hmatníku gitary po 12 polohu (oktávu). Jednotlivé možné hmaty oddelujú farby. Kde sú farby dve, tak farba vľavo platí k akordu vľavo a farba vpravo k akordu vpravo.

S toho vidíte, že E dur môžeme hrať do oktávy štyrmi rôznymi hmatmi, pričom druhý (bledomodrý) má dve rôzne varianty.

Skutočné intervaly jednotlivých hmatnov zobrazuje ľavý index, kde farba koreľponduje s našim značením intervalov, tj. červená = prima (1), modrá = tercia (3) a zelená = kvinta (5)...

Obrázok

Obraty - polohy akordu A dur

http://www.marianguitar.com/obraty_akordov.html

Na obrázku vidíte polohy akordu A dur na hmatníku gitary po 12 polohu (oktávu). Jednotlivé možné hmaty oddeľujú farby. Kde sú farby dve, tak farba vľavo platí k akordu vľavo a farba vpravo k akordu vpravo.

A dur môžeme hrať do oktávy až piatimi rôznymi hmatmi.

Pozri na hmatník a zahraj akord kde je červená farba, potom kde je bledo-modrá, potom kde je zelená, potom žltá a nakoniec fialová...

Obrázok

Obraty - polohy akordu C dur

http://www.marianguitar.com/obraty_akordov.html

Na obrázku vidíte polohy akordu C dur na hmatníku gitary po 12 polohu (oktávu). Jednotlivé možné hmaty oddeľujú farby. Kde sú farby dve, tak farba vľavo platí k akordu vľavo a farba vpravo k akordu vpravo.

C dur môžeme hrať do oktávy až piatimi rôznymi hmatmi, pričom tá prvá má aj viacej variant...

Obrázok

Obraty - polohy akordu G dur

http://www.marianguitar.com/obraty_akordov.html

Na obrázku vidíte polohy akordu G dur na hmatníku gitary po 12 polohu (oktávu). Jednotlivé možné hmaty oddeľujú farby. Kde sú farby dve, tak farba vľavo platí k akordu vľavo a farba vpravo k akordu vpravo.

G dur môžeme hrať do oktávy až piatimi rôznymi hmatmi, pričom tá prvá má aj viacej variant...

Obrázok

Pozri na hmatník a zahraj akord kde je červená farba, potom kde je bledo-modrá, potom kde je zelená, potom žltá a nakoniec fialová...

Poslať 09 Feb 2014, 19:11
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8061
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

Obraty - polohy akordu Emi

http://www.marianguitar.com/obraty_akordov.html

Na obrázku vidíte polohy akordu Emi na hmatníku gitary po 12 polohu (oktávu). Jednotlivé možné hmaty oddeľujú farby. Kde sú farby dve, tak farba vľavo platí k akordu vľavo a farba vpravo k akordu vpravo.

Obrázok

Emi môžeme hrať do oktávy štyrmi základnými hmatmi, pričom tá prvá má dve varianty...

Obraty - polohy akordu Ami

http://www.marianguitar.com/obraty_akordov.html

Na obrázku vidíte polohy akordu Ami na hmatníku gitary po 12 polohu (oktávu). Jednotlivé možné hmaty oddeľujú farby.

Ami môžeme hrať do oktávy tromi základnými hmatmi...

Obrázok

Obraty - polohy akordu Dmi (d-f-a)

http://www.marianguitar.com/obraty_akordov.html

Na obrázku vidíte polohy akordu Dmi na hmatníku gitary po 12 polohu (oktávu). Jednotlivé možné hmaty oddeľujú farby.

Dmi môžeme hrať do oktávy tromi základnými hmatmi (červený - bledo-modrý - žltý) a uvádzam aj jeden menej typický (zelený)...

Obrázok

Poslať 09 Feb 2014, 19:13
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8061
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

Obraty - polohy dominantného septakordu A7 (a-cis-e-g) na hmatníku gitary.
http://www.marianguitar.com/obraty_akordov.html

Jednotlivé varianty hmatu zobrazujú rôzne farby a na niektorých pozíciách je možne ďalších obmien...

Obrázok

Obraty - polohy dominantného septakordu E7 (e-gis-h-d) na hmatníku gitary.
http://www.marianguitar.com/obraty_akordov.html

Jednotlivé varianty hmatu zobrazujú rôzne farby a na niektorých pozíciách je možne ďalších obmien...

Obrázok

Obraty - polohy dominantného septakordu D7 (d-fis-a-c1) na hmatníku gitary.
http://www.marianguitar.com/obraty_akordov.html

Jednotlivé varianty hmatu zobrazujú rôzne farby a na niektorých pozíciách sú možne ďalšie obmeny...

Obrázok

Obraty - polohy dominantného septakordu C7 (c-e-g-b) na hmatníku gitary.
http://www.marianguitar.com/obraty_akordov.html

Jednotlivé varianty hmatu zobrazujú rôzne farby a na niektorých pozíciách sú možne ďalšie obmeny...

Obrázok

Poslať 09 Feb 2014, 19:17
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8061
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

úloha: Skúste vyriešiť všetky možnosti akordov na zobrazenom hmatníku. Základ (označený oranžovým lemom) je G dur. Pomocou ďalších zobrazených tónov vytvorte aj ďalšie akordy, odvodené od základného tónu "G"...

Obrázok

Nápovedou sú ľavé horné indexy, zobrazujúce príslušný interval...

PredchádzajúciĎalší

Späť na Gitarová výuka - konzultácie - workshopy

cron