Gitarová výuka - konzultácie - workshopy

Nová sekcia na diskusnom fóre "Gitarová výuka - konzultácie - workshopy"


Obsah fóra GuitarMania Gitarová výuka - konzultácie - workshopy Facobook Stupnice

Facobook Stupnice

Sekcia určená pre konzultantov výuky hry na gitaru, workshopy a iná súvisiaca aktivita...

Poslať 05 Feb 2014, 23:16
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8061
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

STUPNICE

Prebrali sme intervaly a môžeme postúpiť ďalej a to k základným stupniciam.

Usporiadaním tónov podľa výšky (kmitočtu) vznikajú tónové sústavy. Pri takomto usporiadaní vznikne rada tónov (v notovej osnove hovoríme o usporiadaní nôt) v ktorej tóny postupujú vždy smerom od nižšieho k vyššiemu. Určitá časť tejto rady môže tvoriť stupnicu. Stupnica - je rad tónov, ktoré sú usporiadané podľa svojej výšky.

K najjednoduchším a najstarším stupniciam patria:

Prirodzená pentatonika a Bluesova pentatonika (ktoré sú vzájomne paralelné)...

Ako základnú stupnicu vezmeme prirodzenú pentatoniku, ktorá vznikne postavením štyroch čistých kvint nad seba a následným zoradením týchto tónov do jednej oktávy:

Od "C": c - g, g - d, d - a, a - e... v jednej oktáve: c - d - e - g - a

Na hmatníku gitary sme ju znázornili v troch rôznych zobrazeniach (na jednejm dvoch a troch strunách)

Obrázok

http://www.marianguitar.com/stupnice.html

http://www.marianguitar.com/pentatoniky.html


Čo je to stupnica sme si už povedali, kto zabudol :)
nájde to tu:

http://www.marianguitar.com/stupnice.html

Sústredíme sa zatiaľ len na stupnice, ktoré nám najviac prinášajú osoh pri praktickej hre a pôjdeme postupne podľa počtu tónov.

Začneme najjednoduchšími = pentatonikami, kde pre nás majú väčší význam dve pentatoniky.

PRIRODZENÁ PENTATONIKA a BLUESOVÁ PENTATONIKA


PRIRODZENÁ PENTATONIKA

Vznikne postavením štyroch čistých kvínt nad seba: 1 - 5 - 9 – 13 – 17, od C to budú tóny: C – G – d – a – e1.

Ak usporiadame tieto tóny do jednej oktávy dostaneme sled tónov: C – D – E – G – A (alebo: c1 – d1 – e1 – g1 – a1), čo zodpovedá intervalovej skladbe (intervalový vzorec pre prirodzenú pentatoniku): 1 - 2 - 3 - 5 - 6.

1 = čistá prima, 2 = veľká sekunda, 3 = veľká tercia,
5 = čistá kvinta, 6 = veľká

Obrázok

Najjednoduchšie zahraná prirodzená pentatonika od "C": (nahor a potom nadol v notách aj tabe aj na interaktívnom hmatníku)...

Obrázok

Príklad jednoduchej "riffovej zóny" pre stupnicu "C" Prirodzená pentatonika: (ktorú si v rôznych príkladoch postupne rozoberieme)...

Obrázok


Paralelnou stupnicou k C-prirodzenej pentatonike je A-bluesová pentatonika (majú rovnaké tóny ale iný
základný tón)...

Obrázok

I.stupeň je čistá prima, II.stupeň je malá tercia, III.stupeň je čistá kvarta, IV.stupeň je čistá kvinta, a V.stupeň je malá septima...


BLUESOVA PENTATONIKA (1 - 3b - 4 - 5 - 7b)

Je paralelnou stupnicou k prirodzenej pentatonike a odvodzuje sa od jej V.stupňa. Obsahuje dva "blue tóny" malú terciu (3b) a malú septimu (7b)...

http://www.marianguitar.com/obrazky/odv ... atonik.jpg

GUMM_029 Bluesova pentatonika http://www.youtube.com/watch?v=-5Aso-x3eYs
GUMM_031 Bluesova pentatonika - polohy na hmatniku http://www.youtube.com/watch?v=bWusMamYoVc

Jednoduchá, Bluesová pentatonika (1 - 3b - 4 - 5 - 7b)
od "C": c - es - f - b (hes)
a od "A": a - c - d - e - g
(nahor a potom nadol v notách aj tabe aj na interaktívnom hmatníku)...

Obrázok

A Bluesova pentatonika na hmatniku gitary - 5 polôh...

Na hmatníku môžete vidieť (a podľa toho aj hrať) A bluesovú pentatoniku v piatich rôznych polohách - farebne odlíšených). Prvá poloha je určená základným tónom (A) - zelená farba...

Obrázok

Poslať 05 Feb 2014, 23:16
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8061
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

PRIRODZENÁ HEXATONIKA (prirodzená šesťtónová stupnica)

Tak ako sme vytvorili prir. pentatoniku, postavením 4 čistých kvínt nad seba, tak vieme vytvoriť aj prirodzenú šesťtónovú stupnicu, postavením 5 čistých kvínt nad seba a následným usporiadaním tónov do jednej oktávy...

Poďme od "c" po čistých kvintách: c, g, d1, a1, 2, h2

usporiadajme tóny do jednej oktávy: c - d - e - g - a - h a máme prirodzenú hexatoniku

Obrázok


BLUESOVA HEXATONIKA

Vznikne, ak ku bluesovej pentatonike pridáme ďalší "blue tón" zmenšenú kvintu (5b):

Bluesova pentatonika od "a": "a - c - d - e - g"

pridáme zmenšenú kvintu (5b, tón es): "a - c - d - es - e - g"

A máme bluesovú hexatoniku s intervalovým vzorcom:

1-3b-4-5b-5-7b (tri blue tóny: 3b, 5b, 7b)

GUMM_030 Bluesova hextatonika http://www.youtube.com/watch?v=2Tq2kzkVzbY
GUMM_032 Bluesova hexatonika - polohy na hmatniku http://www.youtube.com/watch?v=nWBbvCd50BU

A bluesova hexatonika / hmatník

Bluesová hexatonika je vlastne bl. pentatonika s pridaným tónom na 5b = zmenšená kvinta:

bl. pentatonika: a - c - d - e - g (dva blue tóny 3b, 7b)

bl. hexatonika: a - c - d - es - e - g (tri blue tóny 3b, 5b, 7b)

Na obrázku uvedebé bl. hexatonika od "A" na jednej strune (basové "E"), na strunách "E-A-d" a na strunách "A-d-g"...

Obrázok"A" Bluesova hexatonika cez dve oktávy...

Môžete použiť ako tónový materiál pre improvizáciu do molových tónin (v tomto prípade do A mol, napr. pre horizontálne hranie cez akordy Ami - Dmi - Emi), alebo pri hre durových kvintakordov v durových tóninách (v tomto prípade do A dur s akordami A - D - E), alebo pre blues hru pri hre s dominantnými septakordami: A7 - D7 - E7...

Obrázok

Snáď jeden s najznámejších "motívov" hraný v bluesovej hexatonike, spoznávate ho?

Obrázok


A Bluesova hexatonika na hmatniku gitary - 5 polôh...

Na hmatníku môžete vidieť (a podľa toho aj hrať) A bluesovú hexatoniku v piatich rôznych polohách - farebne odlíšených). Prvá poloha je určená základným tónom (A) - zelená farba...

Obrázok

Poslať 05 Feb 2014, 23:17
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8061
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

STUPNICA JE RAD TÓNOV, USPORIADANÝCH PODLA VÝŠKY.

7-tónové stupnice majú 7 tónov (ôsmy tón je tzv. oktáva, čo je opakovanie toho prvého - základného, vo vyššiej polohe).

Nasledovné melodické cvičenia dajú vašemu cvičeniu (hre) už aj nejakú tú melodickú fazónu... :)

http://www.marianguitar.com/stupnice.html


Ako prvý súbor takýchto melodických cvičení, ktoré hráte striedavým alternatívnym brnkaním (pick hand) využijeme modálne stupnice a znalosť funkcií superhmatníku.

Prehrajte si nasledovné video a hrajte stupnice:

ionska, dorska, frygicka, lydicka, mixolydicka, aiolska a lokrijska ako melodické cvičenia: (prstoklady idú od 2:45)

GUMM 084_Modálne septatoniky
http://www.youtube.com/watch?v=F6cOKEuushQ

STREDOVEKÉ MODÁLNE STUPNICE

Podľa názvu by ste si mohli myslieť, že ideme riešiť nejakú históriu alebo neaktuálne veci, ale opak je pravdou. Časť modálnych stupníc je bežnou súčasťou každodenného muzikantského života a vlastne, keď to vezmeme principiálne, tak všetky

Odvodenie stredovekých (cirkevných) stupníc

Ich usporiadanie sa datuje od 16. storočia tak ako ich zachytil teoretik Glareanus. Tu je už uvádzaná aj durová a molová stupnica. Stredovekým stupniciam sa hovorilo mody – z latinského modus = spôsob. Vznik tejto skupiny stupníc vychádza z diatonickej rady: c – d – e – f - g – a – h / c1. Ide teda o sedemtónové stupnice, ku ktorým sa zvykne hrávať oktávový tón k tónu základnému (prime)...

Mních Guido z Arezza zaviedol vyučovaciu metódu, pri ktorej sa predspevovala pôvodná Diatonická rada postupne vždy o stupeň vyššia. Každý z týchto módov mal svoj nezameniteľný charakter. Posunutím tónov diatonickej rady sa zmenili aj intervalové vzdialenosti medzi jednotlivými tónmi. Z II. stupňa sa stáva I. stupeň, z III. stupňa sa stáva II. stupeň atď.. Stredoveké stupnice sa označujú aj ako cirkevné, pre svoj pôvod vzniku. Odvodíme si ich a vysvetlíme ich prstoklady.

Názvy jednotlivých módov sú gréckeho pôvodu. Jednotlivé módy je možné vytvárať od ktoréhokoľvek tónu chromatickej rady. Pre porovnanie tónov na jednotlivých stupňoch si uvedieme modálne stupnice (mody) od rovnakého základu. Povahou patrí ionská, lydická a mixolydická stupnica medzi durové stupnice a dorská, frygická, aiolská a lokrijská medzi molové stupnice.

Či je stupnica durová alebo molová určíme podľa kvality III. stupňa každej sedemtónovej stupnice. Ak je na III. stupni veľká tercia (porovnávaním zo základným tónom stupnice) ide o stupnicu durovú. Ak je na tomto stupni tercia malá – ide o stupnicu molovú. Takto sa určuje „tónorod stupníc“. Je to tak trochu ako určenie pohlavia (obrazné prirovnanie) u živočíchov – samec – samica, žena – muž, durová - molová. Tónorod je určenie „pohlavia“ stupníc v prenesenom slova zmysle.

Durové stupnice znejú tvrdšie (veľká tercia) a veselšie, molové stupnice znejú mäkšie - melancholicky (malá tercia) akoby smutnejšie – vážnejšie. Delenie stupníc na dve základné skupiny podľa kvality tercie (tónorod) zaviedla až moderná notácia. V stredoveku v časoch rozkvetu modálnej harmónie pojem tónorod nebol v tomto ponímaní známy...

Obrázok

Poslať 05 Feb 2014, 23:17
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8061
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

IONSKY MODUS

Diatonická durová stupnica (od "C" = základná diatonická rada)

Je identická zo stredovekým iónskym modusom. Tóny tejto stupnice sú zhodné aj z tónmi pôvodnej diatonickej rady.

Poltónové vzdialenosti sú teda medzi III. - IV. stupňom a tiež VII.-VIII. stupňom. Pojem dur a mol sa začal vyskytovať v teórii až neskôr po období rozkvetu „modálnej harmónie“ v stredoveku. Určenie „pohlavia“ stupnice (tónorod) podľa povahy tercie (malá – mol, veľká – dur) zostal až dodnes.

V prvotvare (od tónu „c“) je známa táto stupnica ako „pôvodná Diatonická rada“.

Pôvodné tóny "c - d - e - f - g - a - h" sú východiskovým materiálom pre transpozíciu.

Pri transponovaní (prenesením do inej absolútnej výšky) musíme dodržať intervalové vzdialenosti medzi susednými tónmi a preto niektoré pôvodné tóny zvyšujeme alebo znižujeme, ale to sme si už ukázali na stránkach fb v hudobnej teórii :).

http://www.marianguitar.com/ostatne_septatoniky.html
http://www.marianguitar.com/diatonicka_rada.html

GUMM 071 Stupnica C dur - základné prstoklady
https://www.youtube.com/watch?v=Os3-YCeByNc

GUMM_042 Orientacia na hmatniku - odvodenie od C - zakladne intervaly http://www.youtube.com/watch?v=ruZq1Sovb1o

GUMM_036 Harmonicke dvojhlasy v Cdur na strunach e-h-g
http://www.youtube.com/watch?v=LY-2xIiVWpA

Od dneska si budene nejakú dobu zobrazovať polohy jednotlivých najpoužívanejších stupníc na hmatníku gitary. Hrajte ich každú polohu samostatne, podľa farieb. Hrajte stupnicu v rôznych postupoch podľa farieb. Farebné čísla určujú interval v stupnici. Pozor, ľavé indexy nezobrazujú prstoklady, to dáme neskor do TABu...

C dur diatonická stupnica

ObrázokLYDICKY MODUS / LYDICKA DUR

Táto stupnica má na III. Stupni veľkú terciu a teda ide o durovú stupnicu. Typická pre túto stupnicu je zväčšená kvarta tzv.“ lydická kvarta“ na IV. stupni. Ostatné tóny sú zhodné z ionskou stupnicou. Odvodzujeme ju od IV. stupňa ionskej stupnice.

Obrázok

GU-0134_Lydicky modus (Lydicka dur) cv-001 (od "F") http://www.youtube.com/watch?v=pfdsH6gCNOk

GU-0132_Lydicky modus (Lydicka dur) cv-001a (od "C") http://www.youtube.com/watch?v=ppl7LpLoGcw


LYDICKA STUPNICA = Prirodzená 7-tónova stupnica / modus

GUMM_079 Stupnica Lydicky modus - 1.časť
http://www.youtube.com/watch?v=dhh6cX3zNDs

Táto stupnica je prirodzenou 7-tonovou stupnicou na ktorej G.Russell postavil celú svoju hudobnú teóriu (Lydian scale) a prečo tomu tak je sa dozviete v priloženom videu... :)

http://www.lydianchromaticconcept.com/faq.html
http://www.lydianchromaticconcept.com/main.html

GUMM_080 Stupnica Lydicky modus 2.časť
http://www.youtube.com/watch?v=9glYZ6njoPE

GUMM_081 stupnica A lydicka 3.časť
http://www.youtube.com/watch?v=n3XcLNEPCHA


Polohy C lydickej stupnice na hmatníku gitary od 1 po 13 pražec.

Hrajte stupnicu v rôznych postupoch podľa farieb. Farebné čísla určujú interval v stupnici...

Obrázok

Typický interval 4# tj. zväčšená kvarta na IV.stupni...


MIXOLYDICKY MODUS / MIXOLYDICKA DUR

Je durová z typickou malou tzv. „mixolydickou septimou“. Ostatné tóny sú zhodné z ionskou stupnicou. Odvodzujeme ju od V. stupňa ionskej stupnice.

Obrázok

G mixolydicka: g-a-h-c-d-e-f

TIP: Ked chcete hrať napr. blues tak na gitare hrajte blues v G (G7) a použite ústnu harmoniku s ladenim C dur (ionska)...


Nosné tóny pre stavbu akordov a sólo pártov pre mixolydicku stupnicu tvorí "veľká tercia" (v.3) pre určenie durového tónorodu (dur/mol) a "malá septima (m.7) pretože je to "typický tón" pre mixolydicky modus.

K týmto dvom intervalom môžeme pridávať ďalšie tóny mixolydickeho modu (c-d-e-f-g-a-b) ale aj vyššie intervaly cez oktávu ako je nona (9), undecima (11) či tercdecima (13).

Tiež je možne (pretože mixolydický modus je svojou malou septimou pocitovo pri blues) použiť nielen veľkú ale aj maú terciu, čím využívame a dorsku stupnicu, lebo tá sa od mixolydickej odlišuje práve len kvalitou tercie, príklad od c:

C mixolydicka: c-d-e-f-g-a-b

C dorska: c-d-es-f-g-a-b (rozdiel v tónoch e/es)

GUMM_078 stupnica A mixolydicka - akord A7
http://www.youtube.com/watch?v=UtYOjQjNQNE

Mixolydicky modus / stupnica - dolná oktáva (na strunách E-A-d-g) od základného tónu "G":

Obrázok

* * *

Mixolydicky modus / stupnica - horná oktáva (na melodických strunách g-h-e1) od základného tónu "G":

Obrázok

* * *

G mixolydicka na všetkých strunách v základnej polohe -všetky tóny (v polohách 0 - 1 - 2 - 3):

Obrázok

Farby korešpondujú s intervalmi, napr. červená = základný tón, kvinta je zelená, tercia tmavo-modrá, septima žltá, atď...


C Mixolydicka stupnica / modus

Pre porovnanie pripájam aj základný tvar mixolydickej stupnice od základného tónu "C". Oproti durovej diatonike je tam "malá septima" na VII.stupni (c - b = c - hes) a tým táto stupnica obsahuje jeden blue tón (b = hes) a dá sa použiť aj do blues:

Obrázok

7b = malá septima, "c - hes" (c - b)
Durová diatonika by tam mala tón "h", čo by tvorilo interval veľkej septimy "c - h"...


Polohy C mixolydickej stupníce na hmatníku gitary od 1 po 13 pražec.

Hrajte stupnicu v rôznych postupoch podľa farieb. Farebné čísla určujú interval v stupnici...

Obrázok

Typický interval malá septima 7b tj. na VII.stupni...


Durové modálne stupnice od základného tónu "C" na hmatníku gitary.

C diatonika: (ionska) c-d-e-f-g-a-h
C lydická: c-d-e-fis-g-a-h (na IV.stupni zväčšená kvarta 4#)
C mixolydická: c-d-e-f-g-a-hes (pričom hes = b) na IV.stupni malá septima (7b)

Na hmatníku gitary môžete vysledovať typické tóny pre tieto modálne stupnice. Základný tóny "C" má červené lemovanie a typické tóny "zväčšená kvarta" (4#) pre lydickú a malá septima (7b) pre mixolydickú sú v svojich typických farbách. Ostatné tóny sú pre všetky tieto stupnice rovnaké...

http://www.marianguitar.com/modalne_septatoniky.html

Obrázok

ZHRNUTIE PRE DUROVÉ MODÁLNE STUPNICE

Aj ked ku kompletizácii modalnych stupnic (stredovekých modov) nám chýbajú ešte dve (aiolska a lokrijska), durové sme už vyčerpali a tak si urobíme porovnávacie zhrnutie na príklade od tónu "c":

Diatonická dur (ionska): c - d - e - f - g -a - h / c1
(lydicka): c - d - e - fis - g -a - h / c1
(mixolydicka): c - d - e - f - g -a - hes / c1 .. pričom (hes = b)

Pre lydickú je typická "zväčšená kvarta" 4#...

Pre mixolydicku je typická "malá septima" 7b...

A obidve sa práve týmito intervalmi odlišujú od ionskej stupnice, ktorá je rovnaká ako diatonická durová stupnica...

http://www.marianguitar.com/modalne_septatoniky.html


AIOLSKY MODUS / DIATONICKÁ MOL

V niektorej literatúre je uvádzaná aj ako eiolská stupnica. Má rovnaké tóny ako diatonická molová stupnica. Typické sú poltónové kroky medzi II. a III. stupňom a medzi V. a VI. stupňom.

Obrázok

c-d-e-f-g-a-h (ionska), tón "a" je VI. stupeň...
Stupnica aiolska: a-h-c-d-e-f-g

A AIOLSKY MODUS - základný tvar v základnej polohe cez 1 oktávu.

Skúsime si pripomenúť, čo znamená v obrázku ľavý a pravý horný index. Ľavý = interval (dokopy tie čísla dávajú tzv. intervalový vzorec stupnice), Pravý = doporučený prstoklad k cvičeniu (je to doporučenie, nie nejaká dikcia, ale v začiatkoch má veľký zmysel ísť podľa toho)...

Obrázok

0 = hrá prázdna struna, 1 = dohmat ukazovákom ĽR, 2 = dohmat prestredníkom ĽR, 3 = dohmat prstenníkom ĽR, 4 = dohmat malíčkom ĽR...
A AIOLSKY MODUS = A diatonická molová stupnica...

Pre porovnanie uvádzam aiolský modus aj od "C":

c - d - es - f - g - as - hes

"c-es" = malá tercia, preto molová stupnica, "c-as" = malá sexta, "c-hes" = malá septima...

Obrázok


Polohy A diatonickej mol stupnice (aiolský modus) na hmatníku gitary od 1 po 12 pražec. (poltóny medzi 2 - 3 a 5 - 6 stupňom).

Hrajte stupnicu v rôznych postupoch podľa farieb. Farebné čísla určujú interval v stupnici. V zelenom poli sa dá postupovať od tónu "A" na strune "D" dvoji spôsobmi (buď ísť na ďalšiu strunu na tón "H", alebo pokračovať na rovnakej strune tónom "H"...

Obrázok


DORSKY MODUS / DORSKA MOL

V literatúre býva označená niekedy aj ako dóricka stupnica. Tónorodom (povahou tercie) patrí medzi molové stupnice.

Typická pre túto stupnicu je "veľká sexta" na VI. Stupni, čo je pre molovú stupnicu netypické. Tomuto intervalu v molovej stupnici sa preto hovorí „ dorská sexta“.

Odvodzujeme ju od II. stupňa ionskej stupnice, tj. C dur ionska a D mol dorska sú paralelné (majú rovnaké tóny ale iný základný tón)...

Obrázok


DORSKY MODUS od "A"

Na predchádzajúcom obrázku sme si ukázali tóny D mol dorskej, ktorá je paralelná s C dur diatonikou (ionskou) stupnicou.

Na tomto obrázku vidíte tú istú stupnicu ale od základného tónu A, tj. A mol dorska, kedže molové stupnice si budeme vzájomne porovnávať od tónu "A".

Stupnica A mol dorska je paralelná s G dur diatonikou...

Obrázok


Polohy A dorskej mol stupnice (dorsky modus) na hmatníku gitary od 1 po 12 pražec. (poltóny medzi II. - III. a VI. - VII. stupňom).

Hrajte stupnicu, pre ktorú je typická veľká sexta (v.6) v rôznych postupoch (ktorých by mohlo byť aj viacej) podľa farieb. Farebné čísla určujú interval v stupnici...

Obrázok


FRYGICKY MODUS / FRYGICKA MOL

Je molová stupnica s malou sekundou na II. stupni. V tejto súvislosti sa hovorí aj o tzv. „frygickej sekunde“.

Odvodzujeme ju od III. stupňa ionskej stupnice. C diatonická dur, D dórska mol a E frygicka mol sú paralelné stupnice, tj. obsahujú rovnaké tóny, ale každ má iný základný tón...

Obrázok


Všimnite si! Tóny oproti D dorskej a C diatonickej dur sa nemenia, je iný základný tón a konkrétne tóny tvoria v každej stupnici iný interval...

A ešte jedna podobnosť: Frygická stupnica je molová, pretože má na III.stupni malú terciu "e-g" (e-f-g-a-h-c-d), ale ked by ste tam dali veľkú terciu "e-gis" dostanete "Cigánsku dur španielsku" (e-f-gis-a-h-c-d). Tieto dve stupnice sa líšia týmto jediným (ale pritom veľmi, veľmi podstatným) tónom - III. stupňom v stupnici...


FRYGICKY MODUS od "A"

Na predchádzajúcom obrázku sme si ukázali tóny E mol frygickej, ktorá je paralelná s C dur diatonikou (ionskou) stupnicou a tiež s D dorskou.

Na tomto obrázku vidíte tú istú stupnicu (frygicku mol) ale od základného tónu A, kedže molové stupnice si budeme vzájomne porovnávať od tónu "A".

Stupnica A mol frygicka je paralelná s F dur diatonikou...

Obrázok

Horný obrázok: prstoklady stupnice A frygická v základnom, tvare cez jednu oktávu.
Spodný obrázok: Tóny stupnice A frygická v rozsahu prvých troch polôh na všetkých strunách...

Polohy A frygickej mol stupnice (frygický modus) na hmatníku gitary od 1 po 12 pražec. (poltóny medzi I. - II. a V. - VI. stupňom).

Hrajte stupnicu, pre ktorú je typická malá sekunda (m.2) v rôznych postupoch (ktorých by mohlo byť aj viacej) podľa farieb. Farebné čísla určujú interval v stupnici...

Obrázok


LOKRIJSKY MODUS / LOKRIJSKA MOL

Niekedy sa označuje aj ako lokrická stupnica alebo lokrijsky (lokricky) modus. Ide o molovú stupnicu. Typickým znakom je poltónový krok medzi I. a II. stupňom (v čom je zhoda s frygickým modom) a zmenšená kvinta na V. stupni.

"H" lokrijská je paralelná (má rovnaké tóny ale iný základný tón) s C ionskou.

C ionska: c - d - e - f - g - a - h / c1
H Lokrijska: H - c - d - e - f - g - a / h

Pre porovnanie s ostatnými molovými stupnicami si ju stransponujeme do "A": A - B - c - d - e - f - g / a

Obrázok


V príkladoch od "H" a "C" lokriceho modu môžete sledovať prstoklady ale aj typické intervaly pre túto stupnicu, čo je malá seknunda (2b) a zmenšená kvinta (5b). Malá tercia na III. stupni určuje, že sa jedná o molovú stupnicu:

Obrázok

Intervalový vzorec tejto stupnice je: 1-2b-3b-4-5b-6b-7b čo je vlastne maximum malých a zmenšených intervalov, aké vôbec 7-tónová stupnica môže mať, nakoľko prima (I.stupeň = základný tón je vždy "čistá prima" a jediným ďalším čistým intervalom je tu "čistá kvarta "(4)...


Polohy A lokrickej mol stupnice (lokrický modus) na hmatníku gitary od 1 po 12 pražec. (poltóny medzi I. - II. a IV. - V. stupňom).

Hrajte stupnicu, pre ktorú sú typické malá sekunda (m.2) a zmenšená kvinta (zm.5) v rôznych postupoch (ktorých by mohlo byť aj viacej) podľa farieb. Farebné čísla určujú interval v stupnici...

Obrázok


Podhalanská stupnica

Polohy C kombinovanej lydicko-mixolydickej stupnice (podhalanská stupnica) na hmatníku gitary. (typické intervaly pre túto stupnicu pochádzajú s lydickej a mixolydickej stupnice a síce zväčšená kvarta (4#) a malá septima (7b).

Hrajte stupnicu v rôznych postupoch (ktorých by mohlo byť aj viacej) podľa farieb. Farebné čísla určujú interval v stupnici...

Obrázok

Poslať 05 Feb 2014, 23:17
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8061
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

Paralelnosť modálnych stupníc vyjadruje nasledovný obrázok:

(c-ionska, d-dorska, e-frygicka, f-lydicka, g-mixolydicka, a-aiolska, h-lokrijska sú paralelné, tj. majú rovnaké tóny ale každá iný základný tón)...

Obrázok

Pozrite sa aj po uhlopriečke grafu a vidíte stupnicu c-ionsku a v druhom slede uhlopriečky d-dorsku, atd...


V posledných niekoľkých dňoch sme si postupne rozobrali modálne (stredoveké) stupnice. Aj keď ich názov by na prvý pohľad napovedal, že to je niečo staršie, neaktuálne, pravdou je opak!

ionsky modus = diatonická dur, aiolsky modus = diatonicka mol a aj osattné či už skryte alebo nie, sú v používaní a teľia sa obľube a poskytujú bežne používaný melodický materiál.

Nasledovné video vám ponúka prehľad a základné jednoduché prstoklady týchto stupníc na hmatníku gitary:

GUMM 084_Modálne septatoniky http://www.youtube.com/watch?v=F6cOKEuushQ

Poslať 05 Feb 2014, 23:17
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8061
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

Pripájam stupnicový rébus, možno budete mať čas a chuť si to pozrieť a niečomu sa priučiť, resp. pridať sa a poučiť tak druhých)...

1/ Na obrázku sú zobrazené tóny na hmatníku od základného tónu "C". Obrázok vľavo a vpravo sa líšia jedným detailom. Určite ktorým, lebo tento detail nám umožní v rámci našej tvorby (určovania) stúpníc dosiahnuť viacej možností...

2/ Určite nejaké stupnice (hocijaké 5, 6 7 aj viactónové) a vymenujte aké sú v nich tóny, resp. intervalová skladba. Uvediem príklad na jednej stupnici:

Stupnica C diatonická dur, tóny c-d-e-f-g-a-h, intervalový vzorec: 1-2-3-4-5-6-7...

Obrázok

Poslať 05 Feb 2014, 23:22
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8061
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

Pre zjednodušenie si teraz povieme, že našim základom pre ďalšie odvodzovanie a vzdelávanie sa v hudobnej teórii budú tóny:

C - D - E - F - G - A - H (B)

( H = európske značenie, B = anglo-americké značenie)

Ide o ZÁKLADNÚ DIATONICKÚ RADU ...

Obrázok


Základnú diatonickú radu v pôvodnom stave (bez krížikov a béčiek) môžete vidieť v podstate len v C dur diatonickej stupnici. Ale pre potreby spevu a aj iné príčiny, túto stupnicu často a väčšinou transponujeme do inej výšky...

T R A N S P O Z Í C I A

Transpozícia je prenesenie do inej absolútnej výšky. Každý z nás má inak postavený hlas (iný rozsah) a preto sme nútený častokrát transponovať melódiu (a s tým aj harmóniu - akordy) do inej výšky, ktorá pre náš rozsah vyhovuje.
Pri transponovaní stupníc a akordov nesmieme zabúdať, že transponujeme tak, aby sme zachovali všetky pôvodne vlastností (vzdialenosti medzi jednotlivými tónmi v stupnici či akorde).

TRANSPOZÍCIA s C dur do G dur (prvá kvinta nahor)

Uvediem príklad odvodenia stupnice G dur zo stupnice C dur:
Realizujeme to cez dva základné kroky:
1/ Novú stupnicu začneme odvodzovať od V. stupňa pôvodnej stupnice a ten sa stáva I.stupňom novéj (transponovanej) stupnice.
2/ Doplníme tóny do oktávy a VII. stupeň novej stupnice zvýšime o ½ tón (pridáme krížik), aby sa presne kopírovali intervalové vzdialenosti s prvej (pôvodnej) stupnice.

Obrázok


T R A N S P O Z Í C I A / z G dur do D dur /

V predchádzajúcom príspevku som transponoval C dur o čistú kvintu vyššie do G dur...
Zo stupnice G dur (1#) si na V. stupni odvodíme novú stupnicu D dur s 2 krížikmi (2#). Realizujeme to opäť cez dva kroky:

1/ Novú stupnicu začneme odvodzovať od V. stupňa predchádzajúcej stupnice a ten sa stáva I.stupňom novej (transponovanej) stupnice.
2/ Doplníme tóny do oktávy a VII. stupeň novej stupnice zvýšime o ½ tón (pridáme krížik), aby sa presne kopírovali intervalové vzdialenosti s pôvodnej stupnice.

stupnica G dur: g - a - h - c1 - d1 - e1 - fis1 / g1
g = základný tón "prima" a d1 = "kvinta" (V. stupeň stupnice).

Od V.stupňa (teda od "d1") odvodíme základné tóny novej stupnice D dur a na jej VII. stupni pridáme krížik:

d1 - e1 - fis1 - g1 - a1 - h1 - cis2 / d2

V tejto novej stupnici sa tón "d1" stáva základným tónom, primou. D dur obsahuje celkove (oproti pôvodnej stupnici C dur) dve zmeny, dva krížiky (posúvky): fis, cis...

Obrázok


T R A N S P O Z Í C I A / z D dur do A dur /

Zo stupnice D dur (2#) na V. stupni odvodíme novú stupnicu A dur s 3 krížikmi (3#)

(Opakovanie krokov ako pri stupniciach G dur, D dur).

1/ Novú stupnicu začneme odvodzovať od V. stupňa predchádzajúcej stupnice a ten sa stáva I.stupňom novej (transponovanej) stupnice.
2/ Doplníme tóny do oktávy a VII. stupeň novej stupnice zvýšime o ½ tón (pridáme krížik), aby sa presne kopírovali intervalové vzdialenosti s pôvodnej stupnice.

stupnica D dur: d - e - fis - g - a - h - cis1 / d1
d = základný tón "prima" a = "kvinta" (V. stupeň stupnice).

Od V.stupňa (teda od "a") odvodíme základné tóny novej stupnice A dur a na jej VII. stupni pridáme krížik (gis):

a - h - cis1 - d1 - e1 - fis1 - gis1 / a1

V tejto novej stupnici sa tón "a" stáva základným tónom, primou.
A dur obsahuje celkove (oproti pôvodnej stupnici C dur) tri zmeny, tri krížiky (posúvky): fis, cis. gis...

ObrázokT R A N S P O Z Í C I A / z A dur do E dur /

Zo stupnice A dur (3#) si na V. stupni odvodíme novú stupnicu
E dur s 4 krížikmi (4#)

(Opakovanie krokov ako pri stupniciach G dur, D dur, A dur).

1/ Novú stupnicu začneme odvodzovať od V. stupňa predchádzajúcej stupnice. Ten sa stáva I.stupňom novej stupnice.
2/ Doplníme tóny do oktávy a VII. stupeň novej stupnice zvýšime o ½ tón (pridáme krížik), aby sa presne kopírovali intervalové vzdialenosti s pôvodnej/predchádzajúcej stupnice.

stupnica A dur: a - h - cis1 - d1 - e1 - fis1 - gis1 / a1
a = základný tón "prima" e1 = "kvinta" (V. stupeň stupnice).

Od V.stupňa od "e1" odvodíme základné tóny novej stupnice E dur a na jej VII. stupni pridáme krížik (dis2):

e1 - fis1 - gis1 - a1 - h1 - cis2 - dis2 - e2

V tejto novej stupnici sa tón "e1" stáva základným tónom, primou. E dur obsahuje celkove (oproti pôvodnej stupnici C dur) štyri zmeny, tri krížiky (posúvky): fis, cis. gis, dis...

http://www.marianguitar.com/obrazky/hmatnik_Edur.jpg


T R A N S P O Z Í C I A / z E dur do H dur /

Zo stupnice E dur (4#) na V. stupni odvodíme novú stupnicu H dur s 5 krížikmi (5#)

(Opakovanie krokov ako pri stupniciach G dur, D dur, A dur, E dur).

1/ Novú stupnicu začneme odvodzovať od V. stupňa predchádzajúcej stupnice. Ten sa stáva I.stupňom novej stupnice.
2/ Doplníme tóny do oktávy a VII. stupeň novej stupnice zvýšime o ½ tón (pridáme krížik), aby sa presne kopírovali intervalové vzdialenosti s pôvodnej/predchádzajúcej stupnice.

stupnica E dur: e1 - fis1 - gis1 - a1 - h1 - cis2 - dis2 - e2
e1 = základný tón "prima" h1 = "kvinta" (V. stupeň stupnice).

Od V.stupňa od "h1" odvodíme základné tóny novej stupnice H dur a na jej VII. stupni pridáme krížik (ais):

h1 - cis2 - dis2 - e2 - fis2 - gis2 - ais2 - h2

V tejto novej stupnici sa tón "h1" stáva základným tónom (PRIMA).
H dur obsahuje celkove (oproti pôvodnej stupnici C dur) päť zmien, päť krížikov: fis, cis. gis, dis, ais...

Obrázok


T R A N S P O Z Í C I A / z H dur do F#dur /

Zo stupnice H dur (5#) na V. stupni odvodíme novú stupnicu
F#dur so 6 krížikmi (6#)

(Kroky ako pri stupniciach G dur, D dur, A dur, E dur, H dur).

1/ Novú stupnicu začneme odvodzovať od V. stupňa predchádzajúcej stupnice. Ten sa stáva I.stupňom novej stupnice.
2/ Doplníme tóny do oktávy a VII. stupeň novej stupnice zvýšime o ½ tón (pridáme krížik), aby sa presne kopírovali intervalové vzdialenosti s pôvodnej/predchádzajúcej stupnice.

stupnica H dur: h1 - cis2 - dis2 - e2 - fis2 - gis2 - ais2 - h2
h1 = základný tón "prima", fis2 = "kvinta" (V. stupeň stupnice).

Od V.stupňa od "fis2" odvodíme základné tóny novej stupnice F#dur a na jej VII. stupni pridáme krížik (eis):

fis2 - gis2 - ais2 - h2 - cis3 - dis3 - eis3 - fis3

V tejto novej stupnici sa tón "h1" stáva základným tónom (PRIMA).
H dur obsahuje celkove (oproti pôvodnej stupnici C dur) šesť zmien, šesť krížikov (posúviek): fis, cis. gis, dis, ais, eis...

Obrázok


T R A N S P O Z Í C I A / z F#dur do C#dur /

Toto je v podstate posledná "praktická" transpozícia, kde je už všetkých sedem tónov pôvodnej stupnice "C dur" (základná diatonická rada) pozmenených (zvýžených) za pomoci # (krížik, zvyšujúca posúvka)

Cez časť "kvintového kruhu" sme sa dostali do bodu, kedy už ďalej nemá praktický význam transponovať, lebo dostávame tzv. "enharmonické tóny", o ktorých si v ďalšom niečo povieme (napr. v G#dur by vychádzal na VII.stupni tón "Fisis" (dvojzväčšené "F", čo je vlastne G...)

Zo stupnice F#dur (6#) na V. stupni odvodíme novú stupnicu
C#dur so 7 krížikmi (7#)

(Kroky ako pri stupniciach G dur, D dur, A dur, E dur, H dur a F#dur)

1/ Novú stupnicu začneme odvodzovať od V. stupňa predchádzajúcej stupnice. Ten sa stáva I.stupňom novej stupnice.
2/ Doplníme tóny do oktávy a VII. stupeň novej stupnice zvýšime o ½ tón (pridáme krížik), aby sa presne kopírovali intervalové vzdialenosti s pôvodnej/predchádzajúcej stupnice.

stupnica F# dur: fis2 - gis2 - ais2 - h2 - cis3 - dis3 - eis3 - fis3
fis2 = základný tón "prima", cis3 = "kvinta" (V. stupeň stupnice).

Od V.stupňa od "cis3" odvodíme základné tóny novej stupnice C#dur a na jej VII. stupni pridáme krížik (his):

cis3 - dis3 - eis3 - fis3 - gis3 - ais3 - his3 - cis4

V tejto novej stupnici sa tón "cis3" stáva základným tónom (PRIMA).
H dur obsahuje celkove (oproti pôvodnej stupnici C dur) šesť zmien, šesť krížikov (posúviek): fis, cis. gis, dis, ais, eis, his...

Obrázok


Všimnite si vľavo na obrázku je zobrazený kvintový kruh smerom "po krížikoch", v ktorom sme sa s predchádzajúcimi transpozíciami dostali od "C" po "C#"...
Vpravo na obrázku je vyobrazený "kvartový kruh", ktorým sa dajú transpozície smerovať "po béčkach" a ktorý si teraz tiež preberieme v rozsahu "praktických stupníc" (od "C" po "Cb" od 0 po 7b)...

Obrázok

Poslať 05 Feb 2014, 23:25
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8061
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

T R A N S P O Z Í C I A / z C dur do F dur / po kvartách nahor

Teraz budeme transponoval C dur o čistú kvartu vyššie do F dur...
Zo stupnice C dur, na IV. stupni odvodíme novú stupnicu F dur s 1 béčkom (1b). Realizujeme to cez dva kroky, samozrejme iné, ako tomu bolo u krížikov:

1/ Novú stupnicu začneme odvodzovať od "ÍV. stupňa pôvodnej stupnice (tón "F"). Ten sa stáva I. stupňom novej (transponovanej) stupnice.
2/ Doplníme tóny do oktávy a IV. stupeň novej stupnice znížime o ½ tón (pridáme béčko), aby sa presne kopírovali intervalové vzdialenosti s pôvodnej stupnice.

pôvodná stupnica C dur: c - d - e - f - g - a - h - c1
c = základný tón "prima", f = "kvarta" (IV. stupeň stupnice).

Od IV.stupňa (teda od "f") odvodíme základné tóny novej stupnice F dur a na jej IV. stupni pridáme béčko (zmeníme "h" na "hes" podľa nemeckého systému, resp. zmeníme "B" na "Bb" podľa ango-amerického systému):


Nemecký systém:
f - g - a - hes - c1 - d1 - e1 - f1 = f - g - a - b - c1 - d1 - e1 - f1

Anglo-americký systém:

f - g - a - bb - c1 - d1 - e1 - f1 (bb = bé s béčkom)

O oktávu nižšie (anglo-americký systém) by bola táto stupnica zapísaná takto:

F - G - A - Bb - C - D - E - f

V tejto novej stupnici sa tón "f" stáva základným tónom, primou.
F dur obsahuje celkove (oproti pôvodnej stupnici C dur) jednu zmenu, jedno béčko (posúvku), tón "b" nemecký systém, resp. tón "bb" anglo-americký systém...

Obrázok


T R A N S P O Z Í C I A / z F dur do B dur / po kvartách nahor
(anglo-americký systém značenia Bb dur)

Zo stupnice F dur, na IV. stupni odvodíme novú stupnicu B = Hes = Hbdur s 2 béčkami (2b).

1/ Novú stupnicu začneme odvodzovať od IV. stupňa stupnice F dur - tón "b" (hes). Ten sa stáva I. stupňom novej transponovanej stupnice.
2/ Doplníme tóny do oktávy a IV. stupeň novej stupnice znížime o ½ tón (pridáme béčko), aby sa presne kopírovali intervalové vzdialenosti s pôvodnej stupnice.

Stupnica F dur: f - g - a - hes - c1 - d1 - e1 - f1
f = základný tón "prima", hes = "kvarta" (IV. stupeň stupnice).

Od IV.stupňa (teda od "b (hes)" odvodíme základné tóny novej stupnice Hes (B) dur a na jej IV. stupni pridáme béčko (zmeníme, znížime "e" na "es"):

stupnica B (Hes) dur:
hes (b) - c1 - d1 - es1 - f1 - g1 - a1 - hes1 (b1)

V tejto novej stupnici sa tón "b ´hes" stáva základným tónom, primou. B dur (Hes = Hb) obsahuje celkove (oproti pôvodnej stupnici C dur) dve zmeny, dve béčká (posúvky), tóny b, es...

Obrázok


T R A N S P O Z Í C I A / z Bdur do Ebdur /
(anglo-americký systém značenia Bbdur = nemecký B dur)

Zo stupnice B dur, na IV. stupni odvodíme novú stupnicu Es dur = Ebdur s 3 béčkami (3b). Odvozdujeme po kvartách nahor.

1/ Novú stupnicu začneme odvodzovať od IV. stupňa stupnice B dur - tón "es"). Ten sa stáva I. stupňom novej transponovanej stupnice.
2/ Doplníme tóny do oktávy a IV. stupeň novej stupnice znížime o ½ tón (pridáme béčko), aby sa presne kopírovali intervalové vzdialenosti s pôvodnej stupnice.

Stupnica B (Hes) dur:
hes (b) - c1 - d1 - es1 - f1 - g1 - a1 - hes1 (b1)
hes (b) = základný tón "prima", es1 = "kvarta" (IV. stupeň stupnice).

Od IV.stupňa (teda od "es1" odvodíme základné tóny novej stupnice Es (Eb) dur a na jej IV. stupni pridáme béčko (zmeníme, znížime "a1" na "as1"):

stupnica Es (Eb) dur:
es1 - f1 - g1 - as1 - hes1 (b1) - c2 - d2 - es2

V tejto novej stupnici sa tón "es1" stáva základným tónom, PRIMA. Eb dur (Es dur) obsahuje celkove (oproti pôvodnej stupnici C dur) tri zmeny, tri béčká (posúvky), tóny b, es, as...

Obrázok


T R A N S P O Z Í C I A / z Ebdur do Abdur /

Zo stupnice Eb dur, na IV. stupni odvodíme novú stupnicu As dur = Abdur so 4 béčkami (4b). Postupujeme opäť po kvartách nahor.

1/ Novú stupnicu začneme odvodzovať od IV. stupňa stupnice Eb dur - tón "as"). Ten sa stáva I. stupňom novej transponovanej stupnice.
2/ Doplníme tóny do oktávy a IV. stupeň novej stupnice znížime o ½ tón (pridáme béčko), aby sa presne kopírovali intervalové vzdialenosti s pôvodnej stupnice.

Stupnica Es (Eb) dur:
es1 - f1 - g1 - as1 - hes1 (b1) - c2 - d2 - es2
es1 (b) = základný tón "prima", as1 = "kvarta" (IV. stupeň stupnice).

Od IV.stupňa (teda od "as1") odvodíme základné tóny novej stupnice As (Ab) dur a na jej IV. stupni pridáme béčko (zmeníme, znížime tón "d2" na "des2"):

Nová stupnica As (Ab) dur:
as1 - hes1 (b1) - c2 - des2 - es2 - f2 - g2 - as2

V tejto novej stupnici sa tón "as1" stáva základným tónom, primou. Ab dur (As dur) obsahuje celkove (oproti pôvodnej stupnici C dur) štyri zmeny, štyri béčká (posúvky), tóny b, es, as, des...


Obrázok


T R A N S P O Z Í C I A / z Abdur do Dbdur /

Zo stupnice Ab dur, na IV. stupni odvodíme novú stupnicu Db dur = Desdur s 5 béčkami (5b). (Postup po kvartách nahor.)

1/ Novú stupnicu začneme odvodzovať od IV. stupňa stupnice Abdur - tón "des"). Ten sa stáva I. stupňom novej transponovanej stupnice.
2/ Doplníme tóny do oktávy a IV. stupeň novej stupnice znížime o ½ tón (pridáme béčko), aby sa presne kopírovali intervalové vzdialenosti s pôvodnej stupnice.

Stupnica As (Ab) dur:
as1 - hes1 (b1) - c2 - des2 - es2 - f2 - g2 - as2
as1 = základný tón "prima", des2 = "kvarta" (IV. stupeň stupnice).

Od IV.stupňa (teda od tónu "des2") odvodíme základné tóny novej stupnice Des (Db) dur a na jej IV. stupni pridáme béčko (zmeníme, znížime tón "g2" na "ges2"):

Nová stupnica Des (Db) dur:
des2 - es2 - f2 - ges2 - as2 - hes2 (b2) - c3 - des3

V tejto novej stupnici sa tón "des2" stáva základným tónom, primou. Db dur (Des dur) obsahuje celkove (oproti pôvodnej stupnici C dur) päť zmien, päť béčiek (posúviek), tóny b, es, as, des, ges...

Obrázok


T R A N S P O Z Í C I A / z Dbdur do Gbdur /

Zo stupnice Db dur, na IV. stupni odvodíme novú stupnicu Gb dur = Gesdur so 6 béčkami (6b). (Postup po kvartách nahor.)

1/ Novú stupnicu začneme odvodzovať od IV. stupňa stupnice Dbdur - tón "ges"). Ten sa stáva I. stupňom novej transponovanej stupnice.
2/ Doplníme tóny do oktávy a IV. stupeň novej stupnice znížime o ½ tón (pridáme béčko), aby sa presne kopírovali intervalové vzdialenosti s pôvodnej stupnice.

Stupnica Des (Db) dur:
des2 - es2 - f2 - ges2 - as2 - hes2 (b2) - c3 - des3
des2 = základný tón "prima", ges2 = "kvarta" (IV. stupeň stupnice).

Od IV.stupňa (teda od tónu "ges2") odvodíme základné tóny novej stupnice Ges (Gb) dur a na jej IV. stupni pridáme ďalšie béčko, (zmeníme, znížime tón "c3" na "ces3"):

Nová stupnica Ges (Gb) dur:
ges2 - as2 - hes2 (b2) - ces3 - des3 - es3 - f3 - ges3

V tejto novej stupnici sa tón "ges2" stáva základným tónom, primou. Gb dur (Ges dur) obsahuje celkove (oproti pôvodnej stupnici C dur) šesť zmien, šesť béčiek (posúviek),
tóny: b, es, as, des, ges, ces...

Obrázok


T R A N S P O Z Í C I A / z Gbdur do Cbdur /

Touto transpozíciou ukončíme transponovanie v rámci "praktických stupníc" (0 - 7b) smerovaných po kvartách nahor (béčkové).

Zo stupnice Gb dur, na IV. stupni odvodíme novú stupnicu Cb dur = Cesdur so 7 béčkami (7b), všetky tóny stupnice sú zmenené posúvkami, béčkami...

1/ Novú stupnicu začneme odvodzovať od IV. stupňa stupnice Gbdur - tón "ces"). Ten sa stáva I. stupňom novej transponovanej stupnice.
2/ Doplníme tóny do oktávy a IV. stupeň novej stupnice znížime o ½ tón (pridáme béčko), aby sa presne kopírovali intervalové vzdialenosti s pôvodnej stupnice.

Stupnica Ges (Gb) dur:
ges2 - as2 - hes2 (b2) - ces3 - des3 - es3 - f3 - ges3
ges2 = základný tón "prima", ces3 = "kvarta" (IV. stupeň stupnice).

Od IV.stupňa (teda od tónu "ces3") odvodíme základné tóny novej stupnice Ces (Cb) dur a na jej IV. stupni pridáme ďalšie béčko, (zmeníme, znížime tón "f3" na "fes3"):

Nová stupnica Ces (Cb) dur:
ces3 - des3 - es3 - fes3 - ges3 - as3 - hes3 (b3) - ces4

V tejto novej stupnici sa tón "ces3" stáva základným tónom, primou. Cb dur (Ces dur) obsahuje celkove (oproti pôvodnej stupnici C dur) sedem zmien, sedem béčiek (posúviek),
tóny: b, es, as, des, ges, ces, fes...

Obrázok


Opäť si pozrite obrázok s kvintovým a kvartovým kruhom (teraz sledujte obrázok vpravo = kvartový kruh s "béčkami") a môžete porovnať vaše predchádzajúce transponovanie (po kvartách)...

Obrázok

Prebrali sme si len jednu, jedinú stupnicu "základnú diatonicku radu", ktorá zodpovedá stupnici "diatonická dur" (diatonická durová stupnica), ktorá sa tiež nachádza aj v stredovekých (cirkevných) módusoch, pod názvom "IONSKA"...

Poslať 05 Feb 2014, 23:26
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8061
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

Stupnica C dur - ODOVODENIE ZÁKLADNÝCH INTERVALOV

Predmetná C diatonická stupnica, môže byť hraná aj na viacerých strunách, nielen na jednej, ako to bolo uvádzané v predchádzajúcich príkladoch...

Obrázok

Na obrázku sa hrajú na rovnakom mieste len dva tóny a to základný tón "C" a kvarta "F"...

http://www.marianguitar.com/intervaly_odvodenie.html

GUMM_042 Orientacia na hmatniku - odvodenie od C - zakladne intervaly http://www.youtube.com/watch?v=ruZq1Sovb1o

Poslať 05 Feb 2014, 23:26
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8061
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

Tu nadväzujem na včerajší úvod do jednoduchých melodických cvičení v rámci trénovania ľavej (dohmatovej) ruky. Na začiatku som ukázal možnosti melodického cvičenia modálnych stupníc, ktorých je sedem.

Podľa tohto obrázku cvičte durové modálne stupnice (najskôr každú zahrajte nahor a potom nadol) ionsku, lydicku a nakoniec mixolydicku...

Obrázok


Pokračujeme melodickými cvičeniami modálnych stupníc, teraz si vezmeme do parády molove: aiolsku (diatonická mol), dorsku, frygicku a lokricku. Najskôr každú zahrajte nahor a potom nadol.

Obrázok

Poslať 05 Feb 2014, 23:27
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8061
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

K včerajšej úlohe (otázke) prikladám obrázkovú nápovedu (aká že to je stupnica, zobrazená cez dve oktávy), ale už bez ďalšieho komentáru...

Obrázok


Sága s úlohou určiť o akú stupnicu pokračuje. Máte tóny, máte intervaly, už by to malo ísť...

Obrázok

Príbuznosťou je k C dur rovnako ako G dur (odličujú sa jednou notou). Pokiaľ v F dur je tón "b" (hes) namiesto "H", tak v G dur je "Fis" namiesto "F"...


Stupnica B dur (2b) v základnej polohe v rámci jednej oktávy

B dur = B - c - d - es - f - g - a / b (pričom b = hes)

Obrázok


Stupnica Eb dur (3b) v základnej polohe v rámci jednej oktávy

Eb dur = es - f - g - as - b - c - d / es1 (pričom b = hes)

Obrázok


Stupnica Ab dur (4b) v základnej polohe cez dve oktávy

Ab dur = as - hes - c - des - es - f - g / as1 (pričom "hes" = "b")

Obrázok

Poslať 05 Feb 2014, 23:27
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8061
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

Krátka úvaha o stupniciach DIATONICKÁ MOL a HARMONICKÁ MOL

Nedá mi aspoň okrajovo, aby som nevysvetlil rozdielnosť v týchto stupnicách a s tým súvisiacu rozdielnosť v harmonizácii molovej toniny...

Urobím to na jednoduchom príklade:

Poznáme už DIATONICKÚ DUR (základná diatonická rada)

c - d - e - f - g - a - h / c1 ... (vieme ju transponovať)

DIATONICKÁ MOL (paralelná diatonická molová stupnica) sa odvodzuje od jej VI: stupňa čo je tón "a":

a - h - c1 - d1 - e1 - f1 - g1 / a1

Paralelnosť týchto dvoch stupníc znamená, že majú rovnaké tóny (čo majú) ale iný základný tón.

DIATONICKÁ DUR - patrí medzi tzv. "stredoveké (cirkevné) mody" a ta sa nazýva IONSKA (JONSKA).

DIATONICKÁ MOL - tiež patrí medzi tzv. "stredoveké (cirkevné) mody" a ta sa nazýva IAIOLSKA (EIOLSKA). Diatonická mol má na V.stupni (dominante) v harmonizácii "molový kvintakord", čo nevyhovuje pre tvorbu "klasickej dominanty", ktorá pre svoj charakter by mala byť durová.

Aby sme to dosiahli "vypožičiavame si" so stupnice HARMONICKÁ MOL práve tento V.stupeň, kde je durový kvintakord, resp. DS (dominantný septakord).

HARMONICKÁ MOL - Bola vytvorená kôli harmonizačným potrebám a na zatiaľ nám stačí vedieť, že sa od DIATONICKEJ MOLL odlišuje svojim VII. stupňom...

DIATONICKA MOL od "A": a - h - c1 - d1 - e1 - f1 - g1 / a1
VII. stupeň tón "g1" ktorý tvorí so základným tónom "a" malú septimu (a sme u intervalov).

I. stupeň TONIKA: Ami = a-c1-e1
IV. stupeň SUBDOMINANTA: Dmi = d1-f1-a1
V. stupeň DOMINANTA: Emi = e1-g1-h1

HARMONICKA MOL od "a": a - h - c1 - d1 - e1 - f1 - gis1 / a1
VII. stupeň tón "gis1" ktorý tvorí so základným tónom "a" veľkú septimu (a-gis1).

I. stupeň TONIKA: Ami = a-c1-e1
IV. stupeň SUBDOMINANTA: Dmi = d1-f1-a1
V. stupeň DOMINANTA: E (E dur) = e1-gis1-h1

E harmonická mol - rozloženie tónov od 1 po 12 pražec gitarového hmatníku...

Obrázok

http://www.youtube.com/watch?v=0XmRTA_2drQ


Poslať 05 Feb 2014, 23:49
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8061
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

Ako druhý súbor melodických cvičení ponúkam harmonicku a melodicku vzostupnú molovú stupnicu. Ako som už spomínal, zataľ neriešte o stupniciach "prečo", "ako" atd, len si pozrite prstoklady vo videu a hrajte to tak: (1:45 až 2:00 harmonická mol a 3:07 až 3:25 melodická vzostupná mol)...

GUMM 085_Harmonická a melodická mol
http://www.youtube.com/watch?v=0XmRTA_2drQ


Ako druhý súbor melodických cvičení ponúkam harmonicku a melodicku vzostupnú molovú stupnicu. Ako som už spomínal, zataľ neriešte o stupniciach "prečo", "ako" atd, len si pozrite prstoklady vo videu a hrajte to tak: (1:45 až 2:00 harmonická mol a 3:07 až 3:25 melodická vzostupná mol)...

GUMM 085_Harmonická a melodická mol
http://www.youtube.com/watch?v=0XmRTA_2drQ


Info: Nižšie tri uvedene (doporučené) melodické cvičenia vo forme hry stupníc vzostupne (nahor) od základného tónu "C" budú dodatočne spracované aj ako samostatné krátke video shoty, tak keď sa tak stane, pridám sem linky na ne a nemusíte vyhľadávať v uvedených cvičeniach podľa času. Ale nič vám nebráni si tie vodea pozriet celé a trochu to pochopiť v kontexte :)

TIP: A ďalšia vec, šikovnejší by ste si ich mohli zahrať aj "zostupne" (tj. nadol, od najvyššieho tónu - oktávové "C" na spodne "C" - základný tón stupnice = PRIMA)...


Melodické cvičenie "Melodická molová stupnica" nahor aj nadol (pre účely cvičenia prstokladov to môžeme tak zahrať), ale inak sa v tejto forme táto stupnica používa len ako vzostupná (nahor). Nadol sa hrá ako diatonicka mol, ale k tomu sa ešte časom dostaneme...

ObrázokMelodické cvičenie "Harmonická molová stupnica" nahor aj nadol. Cvičte najskôr pomaly a snažte sa sa hrať rovnako dlhé doby...

Obrázok

Poslať 05 Feb 2014, 23:52
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8061
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

Melodické cvičenie "Cigánska mol" vzostupne aj zostupne. Snažte sa dodržiavať doporučený prstoklad...

ObrázokMelodické cvičenie v "Cigánskej dur" vzostupne aj zostupne.
Ale tu sa trochu zastavím! Ak si všimnete, tak v tejto ukážke je na obrázku iné značenie prstokladov ĽR ako je napísanie v TABe.

Je to naschvál, aby ste si vyskúšali najskôr statické hranie v typickej polohe (prstoklad na obrázku - pravý horný index) a potom vyskúšajte aj iný spôsob (prstoklad značený v TABe), kde sa počas hry posúvame v polohách a je patrný určitý (aj keď minimálny) horizontálny pohyb po hmatníku...

ObrázokMelodické cvičenie "Cigánska dur španielska" nahor aj nadol.
Aj v tejto ukážke je na obrázku iné značenie prstokladov ĽR ako je napísanie v TABe.

Vyskúšajte si najskôr statické hranie v typickej polohe (prstoklad na obrázku - pravý horný index) a potom vyskúšajte aj iný spôsob (prstoklad značený v TABe), kde sa počas hry posúvame v polohách a je tu opäť patrný určitý "horizontálny pohyb" po hmatníku...

Obrázok

Poslať 09 Feb 2014, 17:53
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8061
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

ÚLOHA/ kontrolná otázka...

Skúste učiť o akú stupnicu sa jedná. Je zobrazená v dvoch oktávach a znalosti o o ntervaloch by vám v tom mali pomôcť (máte ich tam číslované)...

Obrázok


Obdobná úloha na stránke mariaguitar na facebooku:

Otázka pre Vás:

Na obrázku je znázornená na hmatníku stupnica v rozšírenom prstoklade cez dve oktávy. Viete povedať aká to je stupnica???

Obrázok

Ten "štvorček" pri čísle "7" má byť "béčko", chyba zrejme vo fontoch v PC, kde som to robil...

Ďalší

Späť na Gitarová výuka - konzultácie - workshopy

cron