Gitarová výuka - konzultácie - workshopy

Nová sekcia na diskusnom fóre "Gitarová výuka - konzultácie - workshopy"


Obsah fóra GuitarMania Aparáty Peavey Transtube110/112EFX

Peavey Transtube110/112EFX

...kombá, hlavy, boxy a iné

Poslať 30 Okt 2012, 10:49
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8061
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

Gitarové kombo Peavey Transtube110EFX

Toto kombo síce nie je najnovším výdobytkom techniky a portfólia firmy Peavey, ale patrí medzi veľmi vydarené produkty svojej doby a dodnes udivuje svojim zvukom a plnosťou v rámci cenovej kategórie...

Peavey Transtube110EFX intro https://www.youtube.com/watch?v=aGyWzJCHXnI
HN-016 Peavey Transtube110EFX sound demo https://www.youtube.com/watch?v=GmPmLGeeLAwJedná sa o gitarové kombo so zabudovanými efektami, transtube technológia (emulácia elektróniek tranzistormi). Kombo je osadené 10" reproduktorom Blue Marvel...

stručná charakteristika komba: * Výkon: 40W / 16, 8 nebo 4 Ohmy, transtube technológia,
* Kanály: 2 (Clean s dvomi voicingmi, Lead s tromi voicingmi ), * Efekty: 9 typov (7 modulačných a delay s reverbom)

Obrázok

Peavey Transtube110EFX ponúka výborný praktický gitarový zosilňovač s reproduktorom (kombo) s viac než dostatočným výkon pre väčšinu koncertov v ľahkom transportnom prevedení. Uvedený aparát je solid-state 2-kanálový zosilňovač, s dvoma kanálmi CLEAN a LEAD, alebo skreslený (distortion/overdrive). Tieto dva hlavné kanály majú zvukové modifikácie tzv. voicing-y, a 3-pásmový EQ (basy, stredy a výšky), ktorý ponúka štandardné nastavenia pasívnej tónovej clony. Korekcie sú vzdušné a poskytujú velmi solídnu účinnosť v rámci konštrukcie komba s osadeným 10" meničom (reproduktorom).

Obrázok

V Clean móde je na výber vždy jeden z dvoch VOICINGov a to MODERN alebo VINTAGE, ktoré je možné prepínať pomocou prepínača na prednom panely v sekcii CLEAN. MODERN nastevenie predstavuje štandardný čistý zvuk, s prímesou viac teplých stredov. Prepnutím na VINTAGE voicing sa tón sa stáva oveľa brilantnejší a vzdušnejší. Samotné ovládanie tohto kanálu sa vykonáva len cez ovládač VOLUME, kde sa pridáva hlasitosť.

Obrázok

V LEAD režime, trojcestný prepínač voicing-ov umožňuje zvoliť medzi VINTAGE, MODERN a High Gain nastavením. VINTAGE veľmi dobre reaguje na nastavenie hlasitosti na gitare a ťah snímača a veľmi verne pripomína a aj sa tak chová ako lampový aparát, až prekvapivo verne. Spínač v polohe MODERN nastavý EQ do zvukovej polohy vhodnej pre METAL a tvrdú muziku a hrá to veľmi solidne aj napriek tomu, že kombo je osadené 10" reproduktorom. Tretia poloha High Gain voicing v LEAD kanály poskytuje mid-range frekvencie a voľume boost ideálne, keď budete potrebovať niečo navyše pre hru sóla, napríklad. Ovládanie tohto kanálu z hľadiska hlasitosti ale aj vybudenia sa vykonáva nielen voľbou voicingu ale aj ovládačmi VOLUME, kde sa pridáva hlasitosť a PRE GAIN, kde sa zvyšuje citlivosť (zisk). Tieto dva ovládače (ostatne ako aj pri iných aparátoch v rámci jedného kanálu) fungujú ako spojené nádoby. Tj. ak nastavíme vysoký PRE GAIN, kompenzujeme hlasitosť nižším nastavením ovládača VOLUME a naopak, ak nastavíme nižší PRE GAIN, pre dosiahnutie cca rovnakej hlasitosti musíme nastaviť ovládač VOLUME na vyššiu hodnotu...


EFX - efektová výbava

Rýchle prehľadávanie efektov sa vykoná stláčaním EFX Adjust gombíka. EFX Adjust gombíkom (push-pot) jeho stláčaním, môžete všetky modulačné efekty: Tremolo, Phaser, Flanger, Chorus, Funk Wah, Octaver a Rotary speaker. Akonáhle efekt je vybraný, EFX nastavenia ovládacích prvkov rýchlosť, citlivosť, hĺbka, alebo wet / dry mix, sa zmenia podľa toho, ktorý efekt sa používa. Ak sú ovládače nastavené na 6 hodín, efekty sú vypnuté.

Obrázok

Peavey Transtube 110 EFX má tiež zabudovaný digitálny reverb v rozsahu od dozvuku izby až po katedrálu.

Zabudovaný DELAY má tri malé rozsahy: Slap, Echo, a Infinite, spolu s Tap Tempo Echo, ktorý je nastavený kliknutím Push-pot na ovládači "tempo tap" na tempo aké si prajete.

Nastavenie - ovládanie parametrov jednotlivých efektov:
Tremolo - Intensity
Funk Wah - Decay time
Flanger - Depth
Rotary Speaker - Wet/Dry mix
Phaser - Depth
Chorus - Wet/Dry mix
Octaver - Wet/Dry mix

Zo zadnej časti vidíme, že kombo je otvorené, osadené 10" meničom (reproduktorom) Peavey Blue Marvel a na zadnom panely sa nachádzajú: zdierka pre pripojenie sieťového káblu, REMONTE zdierka pre pripojenie prepojovacieho káblu s nožného spínača do komba (PFC3), pod ním konektor slúchadiel a úplne vpravo dva konektory efektovej slučky a to: SEND (vstup) a RETURN (výstup). S toho jednoznačne vyplýva, že efektovú výbavu komba je možné doplniť ďalšími externými efektami (efektom, multiefektom)... :)

Obrázok

Obrázok

Poslať 30 Okt 2012, 11:23
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8061
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

MODE SELECT

PFC-3 nožný spínač pracuje v dvoch režimoch: EFX SELECT MODE a PRESET SELECT MODE.

Stlačením MODE prepínača (úplne vľavo) sa volí medzi dvomi režimami EFX SELECT MODE a PRESET SELECT MODE. Aktuálne aktívny režim je indikovaný MODE LED-kou. Svietiaca LED-ka indikuje EFX SELECT MODE, keď táto ledka nesvieti, nachádzame sa v PRESET SELECT MODE. Ostatné ovládacie prvky (prepínače) a indikátory (ledky) plnia rôzne funkcie vo vzťahu k aktuálnemu režimu.

Obrázok

PRESET SELECT MODE
V tomto režime všetky tri spínače ovládajú efekty predvolieb. Ich zodpovedajúce LED diody indikujú, ktoré predvolené nastavenie je aktívne. Akonhle je nastavenie pomocou ovládacích prvkov na kombe hotové "dvojklikom" na príslušný zvolený prepínač (PRESET-1, PRESET-2, PRESET-3) budú uložené tieto nastavenia. Ak sa chcete vrátiť k poslednemu uloženému nastaveniu predvoľby, stlačte chcený preset 1x. Pre podrobné vysvetlenie vytvárania a ukladania predvolieb pozri sekciu TWEAK FEATURES manuálu.

EFX SELECT MODE
Poznámka: Pri vstupe do tohto režimu aktuálne nastavenie zostáva aktívne.
V tomto režime spínač PRESET-1 prepína medzi LEAD a CLEAN kanálom. CHANNEL LED-ka sa rozsvietí, keď je aktívny LEAD kanál.
PRESET-2 spínač prepína medzi dvomi efektami a ich príslušnými nastaveniami. Tento prepínač môže byť použitý pre zapnutie/vypnutie efektu, ak jedna s volieb nemá aktívny žiaden efekt.
Ak chcete použiť MODULATION LED ako indikátor stavu "off" (vypnutý), mali by sa robit príslušné nastavenia v režime "zhasnutej" LED-ky. V stave svietiecej modulačnej ledky robíte potom druhé nastavenia, pre polohu MODULATION LED on.
PRESET-3 spínač v tomto mode prepína medzi dvomi DELAY a REVERB nastaveniami. Tak ako s nastaveniami modulačných efektov sa tento prepínač môže používať aj ako on/off pre reverb a delay (ak jedno s nastavení nema delay a reverb). Obidve funkcie sa menia súčasne, keď je tento prepínač stlačený.

TWEAK FEATURES (skryté pokročilé funkcie)
EFX digitálny multiefekt ponúka aj skryté funkcie pre ďalšiu úpravu digitálnych efektov. Okrem úpravy popísanej v EFX PARAMETRE ADJUST (časti manuálu), je možné urobiť ďalšie doladenia (úpravy) v prípade potreby užívateľa. Do TWEAK FEATURES modu sa dostanete stlačením a podržaním tlačidla EFX ADJUST aspon na 1 sekundu, na panely komba. Súčasne so stlačením tohto ovládača otáčate ovládačom REVERB. Reverb sa v tomto režime nezmení. LED-ky okolo ovládaču REVERBu budú teraz zobrazovať hodnotu doladeného príslušného parametru (nie reverbu!), rovnako ako v štandardnych zmenách parametrov.

TWEAK ADJ PARAMETRE
Tremolo - intenzita, Phaser - hĺbka, Flanger - hĺbka, Chorus - wet/dry mix, Funk wah - decay čas, Rotary speaker - wet/dry mix

Ak chcete obnoviť predvolené (fabrické) nastavenia, pre štandardný aj tweak režim, stlačte tlačidlo EFX ADJ a podržte ho po dobu 1 sekundy pre vstup do TWEAK režimu a potom stlačte ovládač DELAY.Vytváranie a ukladanie vlastnej predvoľby
Nasledujúce kroky popisujú vytváranie a ukladanie dvoch rôznych efektov / nastavení, rovnako ako dve rôzne nastavenia pre DELAY / REVERB. Pre popis boli FLANGER a OCTAVER vybrane náhodne...

1. Uistite sa, že nožný spínač je v režime EFX SELECT MODE - môžete vybrať stlačením tlačidla MODE SWITCH (18) v prípade potreby. MODE LED (19) sa rozsvieti.

2. Použite spínač PRESET-1 pre voľbu LEAD alebo CLEAN kanál. CHANNEL LED-ka bude svietiť pri voľbe Lead kanálu.

3. Vyberte pozíciu PRESET-2. MODULÁČNÁ LED-ka môže svietiť alebo byť zhasnutá - to je na uvážení užívateľa.

4. Vyberte napr. Flanger a prispôsobte mieru rýchlosti podľa svojho zváženia a potreby, pomocou EFX Adjust ovládačom na prednom paneli komba (štandardné nastavenie).

5. Stlačte a podržte tlačidlo EFX Adjust ovládač pri nastavovaní Flanger hĺbky, podľa svojho želania s Reverb ovládačom na čelnom panely komba.

6. Stlačením tlačidla PRESET-2 pre zmenu na iný moduláčný efekt. Modulačná LED-ka sa rozsvieti alebo zhasne v závislosti na jeho stave v kroku 3.

7. Vyberte napr. Oktáver a upravte WET/DRY (pomer efektu a suchého signálu) pomocou EFX Adjust ovládača na prednom panely komba (štandardné nastavenie).

8. Vyberte pozíciu PRESET-3. DELAY/REVERB LED-ka môže svietiť alebo nie, je to na uvážení na užívateľa.

9. Nastavte REVERB podľa potreby, pomocou Reverb ovládača na čelnom panely komba.

10. Stlačením PRESET-3 môžeme nastaviť druhé (iné) nastavenie na iný Delay/Reverb. DELAY / REVERB LED-ka bude svietiť alebo nie v závislosti na jeho stave v kroku 8.

11. Nastavte typ oneskorenia, čas a objem delayu na celkový zvuk, ovládačom DELAY.

12. Nastavte pozíciu PRESET-2 a PRESET-3 na nastavenie ako prednostné predvolené. Predvolené nastavenie je
to, ktoré je aktívne, keď je vybraný príslušný PRESET.

13. Stlačením tlačidla MODE SWITCH sa vrátite späť do PRESET režimu. (PRESET SELECT MODE)

14. Dvakrát kliknite na položku PRESET-1, PRESET-2, alebo PRESET-3 pre uloženie nastavení v danom mieste.


Poslať 04 Nov 2012, 20:43
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8061
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

Dnes som sa detailnejšie povenoval programovacími možnosťami, resp. ovládaním footswitchu PFC-3 a mám nachystaný backtrack so skladbou The Loner od Garyho Moora so zvukom na tomto kombe. :)

Poslať 11 Nov 2012, 02:13
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8061
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR


Poslať 17 Nov 2012, 18:57
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8061
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

Ďalšia moja vlastná demo skladba v rockovom motíve, demonštrujúca použité zvuky s komba Peavey TransTube110EFX. Keď bude zýujem, môžeme to celé rozanalizovať, nielen zvuky ale trebarz aj stavbu tejto skladby... :)

HN-031 Peavey Transtube110EFX demo song - rock motiv http://www.youtube.com/watch?v=00pAJJHtqck


Poslať 08 Jan 2016, 20:54
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8061
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

Peavey TransTube 112 EFX Combo
http://www.musiciansfriend.com/amplifie ... ductDetail
https://www.ultimate-guitar.com/reviews ... be_112_efx
http://www.music123.com/amplifiers-effe ... -combo-amp

Obrázok

65W RMS
12" Blue Marvel speaker
WYSIWYG technology in effects section (what you see is what you get)
2 channels
3 footswitchable presets
TransTube technology
Effects include: flanger, delay, octaver, touch wah, reverb, rotating speaker, chorus, phaser, and tremolo
21-3/4"W x 18"H x 10-3/4"D

Obrázok


Späť na Aparáty

cron