Gitarová výuka - konzultácie - workshopy

Nová sekcia na diskusnom fóre "Gitarová výuka - konzultácie - workshopy"


Obsah fóra GuitarMania Gitarová výuka - konzultácie - workshopy Facebook - Melodia a Improvizácia

Facebook - Melodia a Improvizácia

Sekcia určená pre konzultantov výuky hry na gitaru, workshopy a iná súvisiaca aktivita...

marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8061
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

Hmatník gitary 1 až 5 poloha popísané pomocou základných tónov a chromaticky zvýšených (krížiky)...

Tóny v stupnici C dur sú znázornené plnou farbou a chromatické tóny sú polo-priesvitné...

Ľavý horný index označuje presnú hodnotu intervalu...

ObrázokObdobná situácia ale !!!

Hmatník gitary 1 až 5 poloha popísané pomocou základných tónov a chromaticky znížených (béčka)...

Tóny v stupnici C dur sú znázornené plnou farbou a chromatické tóny sú polo-priesvitné...

Ľavý horný index označuje presnú hodnotu intervalu...

Obrázok

POZNÁVAJME HMATNÍK GITARY

Mal som tu niekoľko dotazov a požiadaviek o nejaký workshop (workshopy) k poznávaniu hmatníku gitary a tónov na ňom. Ja pravda, že všetko je v podstate k tomu na mojich stránkach na

http://www.marianguitar.com

ale ok, skúsim to, v niekoľkých vstupoch poňať od podlahy a možno tak trochu inak.

Začneme základnou polohou na hmatníku, ktorú tvorí "nultá", prvá, druhá, tretia a štvrtá poloha. Tóny, nachádzajúce sa v tejto oblasti sú buď pôvodne (c-d-e-f-g-a-h) alebo transponované (modifikované), upravené posúvkami (krížik = zvyšuje tón o 1/2-tónu a "b" = béčko = znižuje tón o 1/2-tónu). Obrázok nižšie ukazuje túto základnú polohu s vyobrazeniami pomocou krížikov...

Obrázok

Oranžovou farbou sú pôvodné tóny a červenou tóny zvášene pomocou krížikov...

Cvičte uvedené tóny tak, že zahráte prázdnu príslušnú strunu a následne všetky tóny na tejto strune v poradí 1-2-3-4 poloha postupne ukazovákom, prostredníkom, prstenníkom a malíčkom ľavej (dohmatovej) ruky...

Potom prejdite na ďalšie struny smerom k vyšším tónom...

V základnej polohe ako melodické cvičenia môžete cvičiť napr. modálne septatoniky: http://www.youtube.com/watch?v=F6cOKEuushQ

* * *


Obrázok nižšie ukazuje základnú polohu s vyobrazeniami pomocou béčiek. Pôvodné tóny sú vyobrazené oranžovou farbou, znížené o 1/2 sú zelené...

Obrázok

Cvičte uvedené tóny tak, že zahráte prázdnu príslušnú strunu a následne všetky tóny na tejto strune v poradí 1-2-3-4 poloha postupne ukazovákom, prostredníkom, prstenníkom a malíčkom ľavej (dohmatovej) ruky...

Potom prejdite na ďalšie struny smerom k vyšším tónom...

Viac detailov na: http://www.marianguitar.com/cvicenia_lava.html a stlač tlačidlo cvičenia 11

POZNÁVAJME HMATNÍK GITARY - polohy 5 až 8 / krížiky

Obrázok

1/ Struna A (druhá najhrubšia) zvukovo zodpovedá tónu "A" na strune basové "E", pri dohmate tónu "A" v 5.polohe...Cvičiť možete ako v predchádzajúcom cv.11...

2/ Struna "D" zvukovo zodpovedá tónu "D" na strune "A", pri dohmate na 5.pozícii...

3/ Struna G zvukovo zodpovedá tónu "G" na strune basové "D", pri dohmate tónu "D" v 5.polohe...

4/ Struna melodické E zvukovo zodpovedá tónu "E" na strune "H", pri dohmate tónu "E" v 5.polohe...

POZNÁVAJME HMATNÍK GITARY - polohy 5 až 8 / béčka

Obrázok

POZNÁVAJME HMATNÍK GITARY - polohy 9 až 12
(obrázok hore krížiky, obrázok dole béčka)

Obrázok

marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8061
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

FUNKCIE SUPERHMATNÍKU

Superhmatník je virtuálny hmatník s viacerými funkciami a zobrazeniami a predstavuje pomôcku pre znázornenie rôznych situácií na hmatníku gitary. Virtuálna simulácia rôznych nastavení a zobrazení ponúka rýchlejšie pochopenie a zvládnutie teoretických znalostí spojených s hmatníkom gitary a tiež lepšie buduje obrazovú pamäť pre zapamätanie si tónov na hmatníku...

Hlavné funcie a zobrazenia:
1/ elipsovité ovály (elipsy) = zobrazenie dohmatov na hmatníku
2/ základné určenie intervalov - podľa farby
3/ pravý horný index = číslovanie (používanie) prstov ľavej (dohmatovej) ruky - doporučený prstoklad
4/ ľavý horný index = presné určenie intervalu v danej stupnici alebo akorde (k základnému tónu prime)
5/ znaky - upresňujú detaily hry alebo techniky.

Základné určenie intervalov je podľa farby. Detailne určenie - popisuje ľavý horný index nad každým dohmatom tónu...

Obrázok

http://www.marianguitar.com/superhmatnik.htm

Obrázok

marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8061
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

VŠEOBECNÉ ZÁKLADY IMPROVIZÁCIE...

IMPROVIZÁCIA - Pod týmto pojmom sa chápe bezprostredné, pohotové vytváranie "nových melódií" - okamžite a priamo pri hre. Okrem výnimočnej tzv. free improvizácie, kde nie je často daná ani tónina ani rytmus, ide väčšinou o tzv. "organizovanú improvizáciu".

Organizovaná improvizácia má súvislosť s danou témou alebo prinajmenšom prebieha nad viac-menej pevným harmonicko-rytmickým podkladom. Organizovanú improvizáciu môžeme rozdeliť na vertikálnu alebo horizontálnu...

Vertikálna improvizácia - uprednostňuje viac danú harmonickú schému, improvizujeme teda v užšej väzbe na jednotlivé akordy, dalo by sa povedať akoby "na každý akord zvlášť", v príslušných tóninách jednotlivých konkrétnych akordov...

Horizontálna improvizácia - viacej uprednostňuje hľadisko melodické a teda momentálne vznikajúcu melódiu vytváranú improvizátorom. Prebieha v jednej tónine a jej väzba na daný sled akordov v doprovode je voľnejšia...

Vertikálne môžeme improvizovať vždy, ak vieme tóny našej improvizácie prispôsobiť tónom, z ktorých sú zložené hrané akordy. Horizontálnu improvizáciu uplatňujeme hlavne vtedy, ak sú akordy hrané v téme /v doprovode/ v blízkej príbuznosti /napr. Tonika, Subdominanta, Dominanta atp.../ alebo sa monotónne opakujú...

Akordy v najbližšej príbuznosti sú akordy postavené na jednej stupnici - tzv. doškálne akordy. Improvizácia však často využíva aj cudzie tóny, ktoré akordy hrané v téme neobsahujú. Čím menej je spoločných tónov s práve zaznievajúcim akordom, alebo akordami v slede, tým viac je improvizácia vonku - mimo. Takto môžeme rozdeliť improvizáciu na vonkajšiu a vnútornú.

V skutočnosti, pri praktickom improvizovaní sú využívané v určitom pomere, v určitej miere viac-menej všetky spomínané spôsoby, ktoré sa počas improvizácie menia a dopĺňajú. Dobrý a skúsený improvizátor vie, že by mala byť v každom prípade určitá rovnováha medzi všetkými týmito spôsobmi improvizácie, ovláda stupnice, akordy, základy harmónie a harmonizácie, učí sa riffy dobrých gitaristov a tým zbiera skúsenosti. Tie sa množia a potom stačí momentálny nápad, ktorý je tak dobrý, že často prekvapí aj samotného improvizátora...

Talent spojený s teoretickými znalosťami a pravidelným cvičením a zdokonaľovanie tehniky hry, to je kľúč k získaniu dobrej improvizátorskej rutiny. Ak pripojíme k tomu feeling /cítenie/ a myslenie a sme na najlepšej ceste k úspechu. Ako dobre improvizovať? Na túto otázku neexistuje priama odpoveď, tak ako neexistuje recept, ako "jedine správne" improvizovať. Chce to trpezlivosť, cvik a skúsenosti. A okrem toho každý máme svoju cestu.

V ďalšom si niektoré veci s vyššie uvedeného ozrejmime na jednoduchom príklade s diatonickou dur od "C"

marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8061
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

TÓNY AKORDICKÉ, MELODICKÉ a CUDZIE...

Nadväzujem na predchádzajúcu tému "všeobecne o improvizácii". Naučíme sa jednoducho poznať a určiť kam patria "tóny melódie" (v podstate môže melódiu nahrádzať aj aktuálne improvizovanie), ktoré aktuálne "bežia" nad harmonickým podkladom...

Vychádzajme so stupnice "C dur": c - d - e - f - g - a - h. Toto sú tóny stupnice, ktoré môžu byť počas hry v melódii tónmi akordickými alebo melodickými. Postavme si na tejto stupnici jednoduchú harmóniu vo forme hramonického (kadenčného) podkladu (KADENCIA = súbor troch základných akordov, postavených na danej stupnici terciovým systémom:

T = tónika (I.stupeň) C (C dur) c - e - g
S = subdominanta (IV.stupeň F (F dur) f - a - c
D = dominanta (V.stupeň G (G dur) g - h - d

Vytvorme nejaký "sled týchto akordov" ako harmonický podklad, napr v 4/4 takte 4 takty: / C / F / G / C /

V prvom takte hráme C dur s tónmi c-e-g, to znamená, že tieto tóny sú v danom okamihu (takte, kým trvá tento akord) AKORDICKÉ...

Ostatné tóny stupnice C dur (d, f, a, h) sú v tomto takte - trvania akordu C dur) MELODICKÉ...

Ak by sa v melódii vyskytli ešte iné tóny (v tomto prípade nejako chromaticky pozmenené, napr.: cis, dis, fis, gis, ais, des, es, ges, as, hes...), tak tieto tóny sú CUDZIE...

Ak prejdeme na druhý takt, kedy bude aktuálny akord F dur, tak situácia sa opakuje, s tým, že AKORDICKÝMI tónmi sa stávajú tóny akordu, tj: "f - a - c" a ostatné tóny stupnice d, e, g, h sú v danom momente MELODICKÉ. CUDZIE tóny zostávajú rovnaké ako u C dur, nakoľko sa jedná o tóny s chromatickej stuipnice, mimo našej aktuálnej stupnice...

V ďalšom si o tomto pohovoríme ešte hlbšie...


A JE TU PRE VÁS ÚLOHA:
Skúste určiť, ktoré tóny su AKORDICKÉ, MELODICKÉ a CUDZIE...

v tónine G dur (stupnica G dur), tóny: g - a - h - c - d - e - fis
(stupnicu G dur sme si už preberali a tak isto aj KADENCIU G dur).

Určite to na sled akordov: G / D / G / C /, určite kam patria jednotlivé tóny, v priebehu tých naznačených taktov, alebo to popíšte všeobecne, kedy to ako bude pri jednotlivých akordoch.

Je to jednoduché a keď to zvládnete, ideme zase o kus ďalej...

marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8061
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

CUDZIE TÓNY v melódii...

Toto je doslova alchýmia a preto na začiatok si poukážeme na najjednoduchšie prípady a najčastejšie sa vyskytujúce sa v bežnej hráčskej melodike...

Pomenovali a popísali sme si predtýmto AKORDICKÉ a MELODICKÉ tóny, takže toto by vám problém už robiť namalo, ak áno, podstúpte lobotómiu...

Teraz vážne, v našom príklade v stupnici C dur (diatonická dur) musíme teraz dať bokom materiál stupnice (c-d-e-f-g-a-h) a zostane nám zbytok čo zostáva v chromatickej rade.

Najskôr podľa obrázku porovnajte chromatickú a diatonickú radu:

Obrázok

CUDZIE TÓNY ako prechodové alebo striedavé...

Cudzie tóny sa najčastejšie vyskytujú na "ľahké doby", sú v kratšom trvaní a častokrát fungujú ako "prechodové" alebo "striedavé" tóny. V našom príklade v C dur stupnici:

sled tónov "c - cis - d" (tón "cis" je prechodový tón keď melódia smeruje nahor)...
sled tónov "d - cis - c" (tón "cis" je prechodový tón keď melódia smeruje nadol)...

alebo:

sled tónov "g - gis - g" (tón "gis" je striedavý tón k tónu "g")...

REZUMÉ:

K vytvorieniu "geniálnej melódie" (improvizačného riffu, či motívu) samozrejme treba viac, ako poznať uvedené veci. Tieto znalosti iba "napomáhajú" (aj keď niekedy dosť výrazne) k tomu, aby bol gitarista invenčný...

Dôležitým faktorom je aj intuícia, predstavivosť, momentálny nápad, skúsenosti, databáza motívou a riffov v hlave gitaristu a toto všetko sa potom zmieša a môže vzniknúť niečo zaujímave...

Vytvorené "zhluky tónov" (nazval som to tak vulgárne) je treba ešte nejako "rytmicky usporiadať" a toto je tiež kapitola sama o sebe, lebo ak sú tóny zaujmavé, ich rytmika k danej skladbe (harmonickému podkladu) ešte nemusí byť, alebo naopak môže byť trak dobrá, že to celé ešte umocní...

marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8061
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

M E L Ó D I A

Melódia patrí medzi najdôležitejšie zložky hudby. Ak poznáme základy harmónie, vzťahy medzi akordami a stupnicami, máme uľahčenú prácu pri chápaní, rozbore a samozrejme aj vlastnej tvorbe melódií. Hlavným stavebným kameňom melódieje motív alebo fráza...

MOTÍV - je najkratší melodický úsek, ktorý obsahuje len niekoľko tónov (približne tri až päť). Tento útvar má niekoľko charakteristík, ktoré určujú variabilitu a rôznorodosť tohto útvaru.

KONTÚRA - jej tvar a charakter určujú všetky tóny v rámci motívu. Označujeme ju schématickou lomenou čiarou.

RYTMUS - je určený dĺžkou jednotlivých tónov v motíve.
HLAVNÉ TÓNY - tvoria okrajové tóny motívu.

FRÁZA - Frázy sú kratšie úseky melódie, ktoré už vnímame ako relatívne uzavreté a z hľadiska hudobnej logiky samostatné resp. sebestačné (iba motív samotný na to spravidla nestačí). Presná hranica medzu motívom a frázou však neexistuje. Je preto niekedy možné považovať určité úseky skladby za dlhšie motívy (namiesto frázy) alebo iné zase za kratšie frázy (namiesto motívov)...

http://www.marianguitar.com/melodia.html
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8061
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

Arpeggio Emi9b

Na obrázku je schematické znázornenie hry arpeggio Emi9b na strunách "A-d-g" a tiež "d-g-h"...

Obrázok

Skúšajte toto arpeggio najskôr na strunách A-d-g (v obrázku v polohách 7 až 10) a potom aj na strunách d-g-h (v obrázku v polohách 2 až 6). štvorček za číslom označuje béčko...

GU-175 Arpeggio Emi9b na strunach A-d-g http://www.youtube.com/watch?v=-8dp6ELtKhA


marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8061
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

Arpeggio Fmaj9 (f-a-c-e-g)

Na obrázku je schematické znázornenie hry arpeggio Fmaj9 na strunách "A-d-g" a tiež "d-g-h".

Tón "F" na strune "A" sa hrá v arpeggiu na strunách "A-d-g".
Tón "G" na strune "H" sa hrá v arpeggiu na strunách "d-g-h" ...

Obrázok

GU-176 Arpeggio Fmaj9 na strunach A-d-g http://www.youtube.com/watch?v=EineiiUahFk
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8061
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

Arpeggio Hmi9b5b (h-d-f-a-c)

Zmenšene malý septakord s malou nonou, VII.stupeň v 5-hlasnej harmonii od C diatoniky.

Na obrázku je schematické znázornenie hry arpeggio Hmi9b5b na strunách "A-d-g" a tiež "d-g-h"...

Obrázok

Idete od základného tónu "H" najskôr tóny H-D-F-A-C v 14 až 17 polohe a potom tie isté tónny v 9 až 13 polohe na strunách D-g-h...
Gitarové kurzy Vlavo index pre interval, vpravo doporučený prstoklad...

marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8061
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

Dnes si môžete vyskúšať zaimprovizovať v štýle rock and rollu.
Podmaz je od "A". Dohodím aj podmaz spolu s ukážkou jednoduchého sóla v dvoch rôznych stupnicach...

http://soundcloud.com/mojej-gitarovej-u ... aby-podmaz


A v tejto ukážke je príklad jednoduchého sóla.

Po úvode (F#mi - D) ide prvá sloha s akordami A - D - E a sólo je vedené v A prirodzenej pentatonike (a-h-cis-e-fis).

Druhá sloha je to isté ale sólo je hrané v bluesovej pentatonike (a-c-d-e-g).

Počúvajte vyznenie a charakter obidvoch použitých stupníc... :)

http://soundcloud.com/mojej-gitarovej-u ... odmaz-solo

Ďalší

Späť na Gitarová výuka - konzultácie - workshopy

cron