Gitarová výuka - konzultácie - workshopy

Nová sekcia na diskusnom fóre "Gitarová výuka - konzultácie - workshopy"


Obsah fóra GuitarMania Gitarová výuka - konzultácie - workshopy Facebook - Harmónia a harmonizácia

Facebook - Harmónia a harmonizácia

Sekcia určená pre konzultantov výuky hry na gitaru, workshopy a iná súvisiaca aktivita...

marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8061
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

K A D E N C I A
(základy jednoduchej harmonizácie = priradenie akordov k melódii)

Doteraz sme sa dostali do štádia, kedy by sme mali mať šajn o tom, čo sú tóny, čo sú intervaly (základné), prebrali sme základnú diatonickú radu (diatonicku durovú stupnicu) aj s jej krížikovými a béčkovími transpozíciami a popísali sme si základné typy kvintakordov (4 typy + 1 typ alterovaný kvintakord)...

Ku kvintakordom sa ešte neskôr vrátime a to k jednej skupine tzv. "obohateným" kvintakordom...

Teraz, si ukážeme

AKO JEDNODUCHU ZHARMONIZOVAŤ pesničku
(podložiť jej melódiu akordami)...

KADENCIA - kadenciou nazývame súbor hlavn

marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8061
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

VEDĽAJŠIE HARMONICKÉ FUNKCIE

Okrem toniky, subdominanty a dominanty (dominantného septkordu) = KADENCIA, môžeme obohatiť harmóniu aj tzv. vedľajšími harmonickými funkciami, najčastejšie II., III. a VI. harmonizovaným stupňom stupnice....
Ak sa na to pozrieme prakticky, tak aby sme si to rýchlo zapamätali a rýchlo vedeli nájsť vedľajšie harmonické funkcie, stačí si vedieť vytvoriť

PARALELNÝ MOL k tonike, subdominante a dominante:

Príklad od "C":

TONIKA: C dur / paralelný mol na toniku Ami (VI.stupeň)
SUBDOMINANTA: F dur / paralelný mol na ňu: Dmi (II.stupeň)
DOMINANTA: G dur / paralelný mol na ňu: Emi (III.stupeň)

Častokrát môže takýto paralelný mol nahrádzať (substitúcia) príslušný durový akord (

v príklade od "C": C - Ami, F - Dmi, G - Emi ...

http://www.marianguitar.com/harmonicke_funkcie.html

marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8061
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

AKO JEDNODUCHO HARMONIZOVAŤ pesničku (podložiť melódiu akordami) ???

Ukážeme si to! Slúži nám k tomu tzv. "kadencia", ktorá spolu s paralelným molovým akordom (k tónike) a dominantným septakordom dáva dostatok materálu pre jednoduchšie harmonizovanie...

KADENCIA - kadenciou nazývame súbor hlavných základných akordov v každej tónine (stupnici), ktorými sa už dá harmonizovať (podložiť jednoduchú pieseň harmóniou - akordami). Tvorí ich súbor troch základných akordov, postavených na I., IV. a V. stupni stupnice.

M = Paralelný mol (paralelný molový akord k tónike tj. k základnému akordu). Nachádza sa na VI. stupni v stupnici...

DS = Dominantný septakord je akord (septakord, štvorzvuk), ktorý vzniká s durového kvintakordu pridaním ďalšej malej tercie a "bohatšie" nahradzuje" dominantu...


GUMM_024 Akordové kadencie /dur/
http://www.youtube.com/watch?v=tWoAvGwkFCc


GUMM_041 Harmonizácia Základnej diatonickej rady
http://www.youtube.com/watch?v=yPi8Ldo_9ik
Konkrétne o KADENCII info v čase od 1:22 do 4:50 min...


GUMM_025 Molové akordové kadencie
http://www.youtube.com/watch?v=nFPVlpc8QtQ

Prezentované su kadencie, kde je na V.stupni použitá "durová dominanta" (tj. tento stupeň je prevziaty s "harmonickej mol stupnice"). V čom je rozdiel si ukážeme a povieme neskôr...

marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8061
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

Akordové kadencie diatonická dur po kvintách nahor "#" (krížiky) v slede z ľava: Tónika, Subdominanta, Dominanta, Dominantný septakord a Paralelný mol (na tóniku)...

Obrázok

marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8061
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

Akordové kadencie diatonická dur po kvintách nadol = po kvartách nahor "b" (béčka) v slede z ľava: Tónika, Subdominanta, Dominanta, Dominantný septakord a Paralelný mol (na tóniku)...

Obrázok

marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8061
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

Akordové kadencie diatonická mol po kvintách nahor "#" (krížiky) v slede z ľava: Tónika, Subdominanta, molová dominanta (s diatonickej mol), Dominantný septakord (s harmonickej mol) a Paralelný dur (na molovú tóniku)...

Obrázok

marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8061
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

Akordové kadencie diatonická mol po kvintách nadol = po kvartách nahor "b" (béčka) v slede z ľava: Tónika, Subdominanta, molová dominanta (s diatonickej mol), Dominantný septakord (s harmonickej mol) a Paralelný dur (na molovú tóniku)...

Obrázok

marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8061
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

http://www.marianguitar.com/transpozicie_kadencii.html

Ako ste si mohli všimnúť, už pri prvých piatich pesničkách, v každej tónine funguje "TYPICKÝ ZHLUK AKORDOV" rodina akordov, ktorú tvoria akordy kadencie, paralelný mol, prípadne dominantný septakord.

marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8061
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

Workshop - Rozbor jednoduchej skladby
(akordické tóny, melodické tóny, kadencia, rytmus)

MÁM JA KOSU, KOSIČU
Valčík: "Mám ja kosu, kosičku"

Tónina G dur je rozobratá tu:
viewtopic.php?f=74&t=2892

viewtopic.php?f=74&t=3090

Obrázok


Rozbor tónov / SLOHA: 1-takt tón "d1" aj "g1" sú súčasťou akordu G dur = tóny akordické.

2-takt: Tón "a1" nie je súčasťou akordu Gdur, tj. ide o "melodický tón", lebo je súčasťou stupnice G dur: g-a-h-c-d-e-fis... Tón "h1" je v akorde G dur = akordický tón...

Gitarové kurzy 3-Takt: Tóny "g1" a "e1" sú súčasťou akordu C dur = akordické tóny, tón "fis1" ( v strede 3taktu) je tón melodický (je súčasťou stupnice G dur...

4 a 5 takt ako 1 a 2 takt...

6-takt, Akord II.stupňna Ami (supertónika). Ako tón "c2" tak aj tón"a1" sú súčasťou akordu Ami = akordické tóny...

7-takt: Akord D dur (dominanta), tón "a1" je súčasťou (kvintou) akordu D dur = akordický tón.

REFRÉN: 8-takt, tóny "d2" sú súčasťou G dur = akordický tón, tón "c2" nie je v akorde G dur, ale je v stupnici G dur = melodický tón...

9-takt, tóny "h1" sú súčasťou G dur = akordický tón, tón "a1" nie je v akorde G dur, ale je v stupnici G dur = melodický tón...

10-takt ako 3 takt, 11-takt ako 4 takt, 12-takt ako 5 takt...

13 a 14-takt (záver): Tón "a1" nie je súčasťou akordu G dur ale je súčasťou stupnice G dur, tj. melodický tón. Tón "g1" je primou (základným tónom) v akorde G dur = tón akordický...

RESUME: Takto sme našli akordické a melodické tóny. V skladbe sa nenachádza ani jeden "CUDZÍ TÓN"...

Hlavné harmonické funkcie: T = tónika "G dur", S = Subdominanta = C dur, a D = Dominanta "D dur"...

V pesničke je jeden mimokadenciový akord a to Ami čo je akord II.stupňa (supertónika), ktorý by sa dal nahradiť (ak by sme to chceli hrať len kadenčnými akordami) akordom D (dur (dominanta) a to preto, lebo tón "a1" je súčasťou akordu D dur...

Rytmus je 3/4 (na tri doby) valčík, ktorý môžete hrať v rámci nami rozobratých základných rytmov ako je použite v rytmických cvičeniach:

Gitarové kurzy http://www.marianguitar.com/rytmicke-cvicenie6.html

Gitarové kurzy alebo http://www.marianguitar.com/rytmicke-cvicenie7.html

Tempo je určené na začiatku skladby Moderate 170 = štvrťova nota čo znamená, že je rýchlosť 170 štvrťových nôt za minutu, čoje skoro 3 štvrľové noty (necelé) za sekundu ( 3 x 60 sekund = 180 a my máme 170)...

Predznamenanie: (pred označením taktu 3/4) jeden krížik na "fis" (čo platí pre všetky tóny "fis" vo všetkých výškach)...

marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8061
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

kadencia Cdur - tri hmaty v jednom

Na obrázku sú tri akordy v jednom a zahrňujú tri základné akordy v kadencii C dur a to:

Tónika (I.stupeň) C dur (červená farba)
Subdominanta (IV.stupeň) Fdur (bledomodrá farba)
Dominanta (V.stupeň) Gdur (zelená farba)...

Obrázok

Kde vidite dve farby v jednom dohmate, tak tam je príbuznosť predmetných akordov a tento tón obsahujú obidva akordy...

kadencia G dur - opäť, tri hmaty v jednom

Na obrázku sú tri akordy v jednom a zahrňujú tri základné akordy v kadencii G dur a to:

Tónika (I.stupeň) G dur (červená farba)
Subdominanta (IV.stupeň) C dur (bledomodrá farba)
Dominanta (V.stupeň) D dur (zelená farba)...

Obrázok

kadencia D dur - tri hmaty v jednej zóne...

Na obrázku sú tri akordy v jednom a zahrňujú tri základné akordy v kadencii D dur a to:

Tónika (I.stupeň) D dur (červená farba)
Subdominanta (IV.stupeň) G dur (bledomodrá farba)
Dominanta (V.stupeň) A dur (zelená farba)...

Obrázok

kadencia A dur - tri hmaty v prvej polohe...

Na obrázku sú tri akordy v jednom a zahrňujú tri základné akordy v kadencii A dur a to:

Tónika (I.stupeň) A dur (červená farba)
Subdominanta (IV.stupeň) D dur (bledomodrá farba)
Dominanta (V.stupeň) E dur (zelená farba)...

Obrázok

kadencia E dur - tri hmaty v jednom...

Na obrázku sú tri akordy v jednom a zahrňujú tri základné akordy v kadencii E dur a to:

Tónika (I.stupeň) E dur (červená farba)
Subdominanta (IV.stupeň) A dur (bledomodrá farba)
Dominanta (V.stupeň) H dur (zelená farba)...

Obrázok

kadencia H dur - opäť, tri hmaty v jednom

Na obrázku sú tri akordy v jednom a zahrňujú tri základné akordy v kadencii H dur a to:

Tónika (I.stupeň) H dur (červená farba)
Subdominanta (IV.stupeň) E dur (bledomodrá farba)
Dominanta (V.stupeň) F#dur (zelená farba)...

Obrázok

kadencia F#dur - tri hmaty na hmatníku

Na obrázku sú tri akordy v jednom a zahrňujú tri základné akordy v kadencii F#dur dur a to:

Tónika (I.stupeň) F#dur (červená farba)
Subdominanta (IV.stupeň) H dur (bledomodrá farba)
Dominanta (V.stupeň) C#dur (zelená farba)...

Obrázok

kadencia C#dur - tri hmaty na hmatníku

Na obrázku sú tri akordy v jednom a zahrňujú tri základné akordy v kadencii C#dur dur a to:

Tónika (I.stupeň) C#dur (červená farba)
Subdominanta (IV.stupeň) F#dur (bledomodrá farba)
Dominanta (V.stupeň) G#dur (zelená farba)...

Obrázok

Všetky doteraz prebrané tóniny sme odvodzovali po kvintách nahor:
C - G - D - A - E - H - F# - C#...

marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8061
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

Kadencia D dur (akordy: D dur, Hmi, G dur, A dur). Za pomoci využitia kapodastru v II.polohe.

D dur = Tonika, G dur = subdominanta, A dur = dominanta, Hmi = paralelný mol na toniku...

Obrázok


Späť na Gitarová výuka - konzultácie - workshopy

cron