Gitarová výuka - konzultácie - workshopy

Nová sekcia na diskusnom fóre "Gitarová výuka - konzultácie - workshopy"


Obsah fóra GuitarMania Gitarová výuka - konzultácie - workshopy Facebook - Akordy

Facebook - Akordy

Sekcia určená pre konzultantov výuky hry na gitaru, workshopy a iná súvisiaca aktivita...

Poslať 09 Feb 2014, 18:01
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8057
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

UNDECIMOVÉ AKORDY (šesťzvuky) / Cmi11/5♭

Zmenšene malý septakord s veľkou nonou a čistou undecimou:

Cmi11/5♭ = C – Es – Ges – B – d – f

Akord je zložený s dvoch kvintakordov nad sebou a to zmenšený kvintakord Cmi5b = C – Es – Ges.
A nad ním je kvintakord B dur = B – d – f.

Ak by základný tón "C" hrala napr. basa, tak zbytok nad ním by tvoril nonový akord: Ebmimaj9 = Es-Ges-Hb-d-f...

Obrázok

Poslať 09 Feb 2014, 18:02
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8057
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

UNDECIMOVÉ AKORDY (šesťzvuky) / Cdim11/9♭

Zmenšene zmenšený septakord s malou nonou a čistou undecimou:

Cdim11/9♭ = C – Es – Ges – Heses – des – f

Skladá sa z dvoch kvintakordov:

Prvý je zmenšený kvintakord Cmi5b = C – Es – Ges

Druhy je A+ = a - cis - eis / heses = a, des = cis, f = eis...
(zväčšený kvintakord, aj keď je to enharmonická zámena, je to rovnako funkčné).

Obrázok

Poslať 09 Feb 2014, 18:03
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8057
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

UNDECIMOVÉ AKORDY / ALTEROVANÉ

Čisté (plnohodnotné) hmaty undecimových akordov na gitare (z konštrukčných dôvodov gitary - 6 strún) takmer nevyužívame, lebo ich hmaty sú na hmatníku väčšinou nerealizovateľné. Tieto akordy môžeme na hmatníku gitary zahrať aj tak, že vypustíme kvintu undecimového akordu - ak je čistá.
Alterované undecimové akordy tvoria rozsiahlu akordovú triedu. Bolo by však nepraktické a zbytočné, mechanické odvodzovanie a zostavovanie schém týchto akordov, ako aj pôvod ich vzniku. Princíp je rovnaký – terciový systém. Najčastejšie sa tieto akordy vyskytujú na V. stupni durovej stupnice s chromaticky zvýšenou alebo zníženou kvintou. V stupnici C dur by to boli akordy:

G – H – des (kvinta) – f – a – c1 (undecima)

G – H – des (kvinta) – f – as – c1 (undecima)

G – H – dis (kvinta) – f – a – c1 (undecima)

G – H – dis (kvinta) – f – as – c1 (undecima)

Čistá undecima v akordoch – rozsah G – c1, a chromatická kvinta G – des (zmenšená) alebo G – dis (zväčšená).

Poslať 09 Feb 2014, 18:04
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8057
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

Tercdecimové akordy - sedemzvuky

Doplnením tercie k undecimovému akordu vznikne sedemzvuk – „tercdecimový akord“, ktoré obsahujú všetky tóny stupnice. Keďže gitara má šesť strún, nie je možné na nej hrať plnohodnotné tercdecimové akordy. Vynechaním kvinty by sa takýto akord dal zahrať na šiestich strunách. V praxi to na gitare (v plnohodnotnej verzii) väčšinou nejde. Rozsah (rozpätie) akordov tejto triedy je tercdecima. Ďalšiou podmienkou (aby akord bol tercdecimový) je, že tento obsahuje intervaly primy, tercie, kvinty, septimy, nony, undecimy a tercdecimy.
Podmienkou je tiež, že medzi primou (základným tónom) a tercdecimou nevzniká interval zmenšený alebo zväčšený, lebo v diatonike neexistujú takéto akordy: C – Es – G – H – d – fis – ais („ais“ = enharmonické „b“) lebo „C – ais“ je enharmonická zámena s malou septimou o oktávu vyššie, tj. s kvartdecimou („C – b“), alebo: C – Es – Ges – B – des – fes – asas („asas“ = enharmonické „g“), kde je enharmonická zámena s kvintou o oktávu vyššou tj s duodecimou „C – asas“. Ak vylúčime ďalšie enharmonické zámeny, ktoré vzniknú pri stavbe týchto akordov zistíme 28 tercdecimových diatonických akordov. V praxi sa objavujú najčastejšie tieto tercdecimové diatonické akordy (opäť príklady od „C“):

Dominantný septakord s malou nonou, čistou undecimou a malou tercdecimou:
C13♭/9♭ = C – E – G – B – des – f - as

Dominantný septakord s veľkou nonou, čistou undecimou a malou tercdecimou:
C13♭ = C – E – G – B – d – f - as

Dominantný septakord s malou nonou, čistou undecimou a veľkou tercdecimou:
C13/9♭ = C – E – G – B – des – f - a

Dominantný septakord s veľkou nonou, čistou undecimou a veľkou tercdecimou:
C13 = C – E – G – B – d – f - a

Dominantný septakord s veľkou nonou, zväčšenou undecimou a veľkou tercdecimou:
C13/11♯ = C – E – G – B – d – fis - a

http://www.marianguitar.com/teoria_terc ... kordy.html

Poslať 09 Feb 2014, 18:06
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8057
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

A7 / Bdim hmat na hmatníku gitary

Pozrite si dobre obrázok. Ak v ňom do akordu použijete tón "A" plus ostatné modré tóny, je to A7. Stačí však posunúť základný tón "A" o 1/2-tón vyššie a vznikne hmat Bdim...

Obrázok

A7 = a-cis-e-g, Bdim = hes-des-f-asas

Poslať 09 Feb 2014, 18:06
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8057
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

Podobná situácia na akordoch D7 / Ebdim

Posunieme základný tón s D7, tón "D" o 1/2-tón vyššie a ostatné tóny ponecháme a vznikne Ebdim (=D#dim)...

Obrázok

D7 = d-fis-a-c, Ebdim = es-ges-heses-deses...

Poslať 09 Feb 2014, 18:08
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8057
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

Vyskúšajte si zahrať tieto akordy a v takomto slede: A - Amaj7 - A6 - Amaj7...

Hráte len na strunách D-g-h-e1 a zmena v akordoch sa vykonáva len na melodickej strune "e1":

A dur: x-x-7-6-5-5
Amaj7: x-x-7-6-5-4
A6: x-x-7-6-5-2

Obrázok

Poslať 09 Feb 2014, 18:15
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8057
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

TRANSPOZÍCIE KVINTAKORDOV

Vo videu o durovom kvintakorde ste sa mohli zoznámiť so základnými otvorenými hmatmi tohto typu kvintakordu. V ďalšom si postupne ukážeme ich transpozície...

Transpozícia C dur otvoreného kvintakordu do vyšších polôh:

GUMM_057 Transpozicia otvoreneho C dur
http://www.youtube.com/watch?v=HcaMolPViAU


HMAT C dur (durový kvintakord) 3 rôzne hmaty

Na obrázku vidíte tri rôzne (možné) hmaty, ako chytiť kvintakordy C dur v základnej polohe (s využitím znenia niektorých prázdnych strún). Ten spodný používame ako základ pre jeho transpozíciu do vyšších polôh...

Obrázok

Poslať 09 Feb 2014, 18:16
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8057
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

HMAT A dur (otvorený durový kvintakord)

Podľa ľavého horného indexu vidíte nad každým hmatom prstu ĽR, že tento typ hmatu obshuje 2x primu "A" - základný tón (1), 1x veľkú terciu (3) "C#" a až 3x čistú kvintu (5) "E".
V tomto type hmatu zvukovo prevláda čistá kvina a hmat využíva vyznenie na prázdnych strunách E, A, e1 (označenie "0" pravý horný index. Pravý horný index vám určuje doporučený prstoklad pre chytenie tohto akordu...

Obrázok


Transpozícia A dur otvoreného kvintakordu do vyšších polôh na hmatníku gitary:

GUMM_055 Transpozicia otvoreneho A dur
http://www.youtube.com/watch?v=ebxgNRkCwgA

Poslať 09 Feb 2014, 18:16
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8057
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

HMAT E dur (otvorený durový kvintakord)

Ľavý horný index určuje interval v akorde. Vidíte ho nad každým hmatom prstu ĽR. Určuje, že tento typ hmatu obshuje 3x primu "E" - základný tón (1), 1x veľkú terciu (3) "G#" a 2x čistú kvintu (5) "H".
V tomto type hmatu zvukovo prevláda "čistá prima" a hmat využíva vyznenie na prázdnych strunách E, h, e1 (označenie "0" pravý horný index. Pravý horný index určuje dopo-ručený prstoklad pre hmat tohto akordu...

Obrázok


Transpozícia E dur otvoreného kvintakordu do vyšších polôh na hmatníku gitary:

GUMM_054 Transpozicia otvoreneho E dur
http://www.youtube.com/watch?v=M6buZVvXDkY

Poslať 09 Feb 2014, 18:17
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8057
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

HMAT D dur (otvorený durový kvintakord)

Ľavý horný index = interval v akorde. Vidíte ho nad každým hmatom prstu ĽR. Tento typ hmatu obshuje 2x primu "D" - základný tón (1), 1x veľkú terciu (3) "F#" a 2x čistú kvintu (5) "A". Na strune basové "E" sa nehrá! (môžeme ho zatlmovať palcom)
Tento typ hmatu je zvukovo vyrovnaný "čistá prima a čistá kvinta" sú rovnako (2x) zastúpené.
Hmat využíva vyznenie na prázdnych strunách A, d (označenie "0" pravý horný index = PHI). PHI ponúka doporučený prstoklad pre hmat tohto akordu...

Obrázok


Transpozícia D dur otvoreného kvintakordu do vyšších polôh na hmatníku gitary:

GUMM_056 Transpozícia otvoreneho D dur
http://www.youtube.com/watch?v=4xzcB1oBzKc

Poslať 09 Feb 2014, 18:17
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8057
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

HMAT G dur (otvorený durový kvintakord)

Na obrázku sú dva najpoužívanejšie hmaty akordu G dur, ten horný sa niekedy používa k transpozíciám do vyšších polôh, avšak je dosť náročný na rozťažnosť prstov. Ideálne sa hrá s kapodastrom (o ktorom si povieme za chvíľku)...

Ak si rozoberieme vrchný hmat, tak obsahuje až 3x základný tón (primu) tón "G", 2x veľkú terciu (tón "H") a 1x čistú kvintu (tón "D")...

Obrázok


Transpozícia G dur otvoreného kvintakordu do vyšších polôh na hmatníku gitary:

GUMM_058 Transpozicia otvoreneho G dur
http://youtu.be/-7ntZognqEs

Poslať 09 Feb 2014, 18:18
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8057
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

MOLOVÝ KVINTAKORD

V nasledujúcom si preberieme základné otvorené molové kvintakordy (najčastejšie hmaty na hmatníku gitary) a ich transpozície...

K charakteristike molového akordu si môžete pozrieť toto vídeo:

GUMM_093 Molový kvintakord Xmi
https://www.youtube.com/watch?v=fZsQG4OxEXA


HMAT Emi (otvorený molový kvintakord)

Na obrázku je vyobrazený najpoužívanejší otvorený hmat molového kvintakordu Emi. Obsahuje 3x základný tón (E), 1x malú terciu (G) a 2x čistú kvintu (H)...

* Ľavý horný index (LHI) = interval v akorde
* pravý horný index (PHI) = doporučený prstoklad ĽR.

Obrázok


Transpozícia Emi otvoreného kvintakordu do vyšších polôh na hmatníku gitary:

GUMM_062 Transpozicia otvoreneho Emi
http://youtu.be/siyx23dxnr8

Poslať 09 Feb 2014, 18:19
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8057
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

HMAT Ami (otvorený molový kvintakord)

Na obrázku je vyobrazený najpoužívanejší otvorený hmat molového kvintakordu Ami. Obsahuje 2x základný tón (A), 1x malú terciu (C) a 3x čistú kvintu (E)...

* Ľavý horný index (LHI) = interval v akorde
* číslovanie na spodnom obrázku = doporučený prstoklad

Obrázok


Transpozícia Ami otvoreného kvintakordu do vyšších polôh na hmatníku gitary:

GUMM_063 Transpozicia otvoreneho Ami
http://youtu.be/ZUWasToHQkk

Poslať 09 Feb 2014, 18:20
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8057
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

HMAT Dmi (otvorený molový kvintakord)

Na obrázkoch hore je zobrazený najpoužívanejší otvorený hmat molového kvintakordu Dmi. Obsahuje 2x základný tón (D), 1x malú terciu (F) a 2x čistú kvintu (A). Tento hmat sa ale málokedy v takomto tvare transponuje (ale dá sa).
Pre jednoduchú transpozíciu skôr používame hmat ako je dole na obrázku, kde používame hmat cez 4 struny "d-g-h-e1" a na strunách "E" a "A" sa nehrá. Tento hmat obsahuje 1x základný tón (D), 2x malú terciu (F) a 1x čistú kvintu (A).
Poznámka: Pre dolný hmat ale môžeme použiť aj znenie prazdnej struny "A", lebo tento tón tvorí kvintu akordu, ale už vo vyšších transpozíciách sa nehrá...

* Ľavý horný index (LHI) = interval v akorde.
* pravý horný index (PHI) = doporučený prstoklad ĽR.

Obrázok

Transpozícia Dmi otvoreného kvintakordu do vyšších polôh na hmatníku gitary:

GUMM_064 transpozicia otvoreneho Dmi
http://youtu.be/r4zVWLW-A4U

PredchádzajúciĎalší

Späť na Gitarová výuka - konzultácie - workshopy

cron