Gitarová výuka - konzultácie - workshopy

Nová sekcia na diskusnom fóre "Gitarová výuka - konzultácie - workshopy"


Obsah fóra GuitarMania Gitarová výuka - konzultácie - workshopy Facebook - Akordy

Facebook - Akordy

Sekcia určená pre konzultantov výuky hry na gitaru, workshopy a iná súvisiaca aktivita...

Poslať 09 Feb 2014, 17:43
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8057
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

Molový malý (mäkký) septakord s veľkou nonou (Cmi9)

Vznikne pripojením veľkej tercie k malému (mäkkému) septakordu:

Cmi9 = c - es - g - b + d1, pričom b - d1 je veľká tercia
c - d1 = veľká nona...

Obrázok


HMAT nonoveho akordu Cmi9:

Obrázok

Základný otvorený hmat Emi9: e - gis - h - d1 - fis1

Obrázok

Poslať 09 Feb 2014, 17:44
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8057
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

Prikladám schému, situácia na hmatníku so základným tónom "C" a pýtam sa:

Skúste vymenovať všetky akordy, ktoré ste schopný s uvedených tónov vytvoriť!

Poznámka: Môžu to byť akékoľvek akordy, stačí uviesť ich tóny a pomenovať ich. Ako pomôcka vám slúžia ľavé horné indexy, ktoré určujú intervaly voči základnému tónu "C"...

Obrázok

Poslať 09 Feb 2014, 17:46
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8057
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

Molový veľký septakord s veľkou nonou (Cmimaj9)

Vznikne pripojením malej tercie k molovému (mäkkému) veľkému septakordu:

Obrázok

Nonový akord Cmimaj9 = C – Es – G – H – d môžeme odvodiť napr. od I. stupňa „C“ molovej harmonickej stupnice.

Poslať 09 Feb 2014, 17:47
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8057
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

Zmenšene malý septakord s malou nonou (Cmi9♭/5♭)

Vznikne pripojením malej tercie k zmenšene malému septakordu:

http://www.marianguitar.com/obrazky/nonovy_cmi9b5b.jpg

Nonový akord Cmi9b/5b = C – Es – Ges – B – des vytvoríme napr. od I. stupňa „C“ molovej lokrijskej stupnice (lokrijský modus):

C – Des - Es - F – Ges – As – B – c – des – es – f – ges – as

Obrázok


HMAT Zmenšene malého septakordu s malou nonou (Cmi9♭/5♭). Basová struna "E" sa v tomto hmate nepoužíva...

Obrázok

Poslať 09 Feb 2014, 17:48
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8057
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

Zmenšene malý septakord s veľkou nonou (Cmi9/5♭)

Vznikne pripojením veľkej tercie k zmenšene malému septakordu:
http://www.marianguitar.com/obrazky/nonovy_cmi95b.jpg

Na obrázku vidíte dve možnosti hmatu nonového akordu Cmi9/5b. Prvý sa nachádza v rámci prvých troch polôh (pozície 1,2,3) a druhý nájdete v polohách 4,5 a 6. Ten druhý je častejší a podstatne hrateľnejší...

Obrázok

Treba si zapamätať, že ak je kvinta iná ako čistá, tak v akorde (hmate) vždy musí byť! Ak je čistá a kôli "chytateľnosti hmatu" ju nie je možné zahrať, tak sa chytať nemusí. Ale akordy typu 5b a 5#, tu kvinta musí byť !!!


Poslať 09 Feb 2014, 17:52
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8057
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SRPoslať 09 Feb 2014, 17:55
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8057
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

Undecimove akordy - šesťzvuky

http://www.marianguitar.com/teoria_unde ... kordy.html

Doplnením ďalšej tercie k nonovému akordu vznikne šesťzvuk – „undecimový akord“. Presné definovanie a zaradenie akordu do triedy undecimových akordov určíme podľa dvoch základných znakov:

1/ Akord má v základnom tvare šesť tónov (nepočítame do toho oktávové varianty týchto tónov);

2/ Okrem intervalov 1 – 3 – 5 (prima – tercia – kvinta) musí obsahovať intervaly 7 – 9 a 11 (septima – nona a undecima).


Dominantný septakord s malou nonou a čistou undecimou (C11/9♭)

C11/9♭ = C – E – G – B – des – f (pričom B = Hes)

Na tento akord sa dá nahliadať viacerými spôsobmi. Napríklad ide o dva kvintakordy nad sebou C dur (C_E_G) a nad ním kvintakord Bmi (B-des-f)...

Obrázok

Alebo ak by najnižší tón (C) hrala napr. basa, znel by nad ním nonový akord Edim9b = E - G - B (Hes) - des - f...

Poslať 09 Feb 2014, 17:55
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8057
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

Dominantný septakord s veľkou nonou a čistou undecimou: (C11)

C11 = C – E – G – B – d – f

Na tento akord sa tiež dá pozerať viacerými spôsobmi. Napríklad ide o dva kvintakordy nad sebou C dur (C-E-G) a nad ním kvintakord B dur (B-d-f)...

Alebo ak by najnižší tón (C) hrala basa, znel by nad ním nonový akord Emi9b/5b = E - G - B (Hes) - d - f...

Obrázok

V hmate chýba čistá kvinta (čo je v rámci vynechávania intervalov dovolené, ked je čistá). Tón "G" (čistá kvinta) by sa dala chytiť, ak by ste jedným prstom (ukazovákom ĽR) držali spoločne tóny "C" a "G" (géčko by bolo na basovej strune "E" v 3.polohe...

Poslať 09 Feb 2014, 17:56
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8057
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

Dominantný septakord s veľkou nonou a zväčšenou undecimou: (C11♯)

príklad od C" C11♯ = C – E – G – B – d – fis

Na tento akord sa tiež dá pozerať viacerými spôsobmi. Napríklad ide o dva kvintakordy nad sebou C dur (C-E-G) a nad ním kvintakord B+ (B-d-fis), interval C-fis tvorí zväčšenú undecimu...

Alebo ak by najnižší tón (C) hrala basa, znel by nad ním nonový akord Emi9/5b = E - G - B (Hes) - d - fis...

Obrázok

Poslať 09 Feb 2014, 17:57
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8057
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

UNDECIMOVÉ AKORDY (šesťzvuky) / Cmaj11♯

Tvrdý veľký septakord s veľkou nonou a zväčšenou undecimou:

Cmaj11♯ = C – E – G – H – d – fis

Na tento akord môžeme pozerať viacerými spôsobmi. Napríklad aj, že ide o dva kvintakordy nad sebou C dur (C-E-G) a nad ním kvintakord Hmi (H-d-fis), interval C-fis tvorí zväčšenú undecimu a označenie maj sa vzťahuje k septime (veľká septima C-H)...

Alebo ak by najnižší - základný tón (C) hrala basa, znel by nad ním nonový akord Emi9 = E - G - H - d - fis...

Obrázok

Poslať 09 Feb 2014, 17:58
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8057
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

UNDECIMOVÉ AKORDY (šesťzvuky) / Cmi11/9♭

Molový mäkký malý septakord s malou nonou a čistou undecimou:

Cmi11/9♭ = C – Es – G – B – des – f

Na tento akord môžeme pozerať napríklad aj tak, že ide o dva kvintakordy nad sebou Cmi (C-Es-G) a nad ním kvintakord Bmi / = Hbmi/ = (B-des-f), interval "C - f" tvorí čistú undecimu (11), interval "C - des" nalú nonu (9b) a označenie mi sa vzťahuje k malej tercii (3b = C - E), ktorá určuje jeho "molový" základ...

Alebo ak by najnižší - základný tón (C) hrala basa, znel by nad ním nonový dominantný akord Eb9 = Es - G - B - des - f...

Obrázok

Poslať 09 Feb 2014, 17:59
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8057
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

UNDECIMOVÉ AKORDY (šesťzvuky) /Cmi11

Molový mäkký malý septakord s veľkou nonou a čistou undecimou:

Cmi11 = C – Es – G – B – d – f

Tento akordy vytvoria dva trojzvuky nad sebou Cmi (C-Es-G) a B dur (B-d-f).

Alebo ho môžeme vnímať aj tak, že aj základný tón (C) zahrá bas, tak nad ním zaznie akord Ebmaj9 = Es – G – B – d – f

Obrázok

Pri tomto akorde držíte prostredníkom pravej (dohmatovej) ruky obidve struny E aj A v 3.polohe stlačené naraz. Ak vám to je náročné, tak držte hmat len na strune "A" (základný tón "C") a struna "E" sa v hmate nepoužije. Potom tento akord nebude obsahovať čistú kvintu (čo nevyhnutne nemusí)...

Poslať 09 Feb 2014, 18:00
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8057
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

UNDECIMOVÉ AKORDY (šesťzvuky) / Cmi11/9♭5♭

Zmenšene malý septakord s malou nonou a čistou undecimou:

Cmi11/9♭5♭ = C – Es – Ges – B – des – f

Hneď na prvý pohľad vidíme nad sebou dva kvintakordy:
prvý C-Es-Ges čo je zmenšený kvintakord "Cmi5b" a
druhý B-des-f čo je molový kvintakord "Bmi" (Hbmi).

Alebo ak zahráme (napr. basou) tón "C", tak nad ním stojí nonový akord: Ebmi9 = Es – Ges – B – des – f...

Obrázok

Dosť náročný hmat, najmä to šikmé barré na strunách E-d-e1, treba potrénovať, alebo použiť nižšiu akordovú triedu s jednoduchším hmatom...

PredchádzajúciĎalší

Späť na Gitarová výuka - konzultácie - workshopy

cron