Gitarová výuka - konzultácie - workshopy

Nová sekcia na diskusnom fóre "Gitarová výuka - konzultácie - workshopy"


Obsah fóra GuitarMania Gitarová výuka - konzultácie - workshopy Facebook - Akordy

Facebook - Akordy

Sekcia určená pre konzultantov výuky hry na gitaru, workshopy a iná súvisiaca aktivita...

Poslať 09 Feb 2014, 19:20
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8061
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

Pribudla funkcia na interaktívnom hmatníku: ZOBRAZOVANIE KAPODASTRA

KAPODASTER (zobrazenie kapodastra): A dur s využitím kapodasteru v II.polohe

Obrázok


Elegantný Gmi7 chytený za pomoci kapodastera v III.polohe.

Obrázok


Otázka s kapodastrom:

Aký to je len hmat zobrazený na hmatníku gitary za pomoci kapodastra???

Obrázok

Poslať 09 Feb 2014, 19:23
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8061
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

Cmi / Cmi6 / Cmi7 - využívame kapodaster...

Na obrázku sú znázornené tri akordy s využitím kapodastra v III.polohe. Cmi je to vtedy, keď na melodickej strune "e" použijeme tón "g" (kvintu 5), Cmi6, ak použijeme na tejto strune tón "a" (veľká sexta) a Cmi7 ak na tejto strune použijeme tón "hes" = "b"(malú septimu 7b)...

Obrázok

Cmi = c - es - g (tabulatúrne značenie: 3-3-5-5-4-3)
Cmi6 = c - es - g - a (tabulatúrne značenie: 3-3-5-5-4-5)
Cmi7 = c - es - g - hes (hes = b) (tabulatúrne značenie: 3-3-5-5-4-6)

Hdim - využívame kapodaster...

Na obrázku vidíte v podstate dva hmaty Hdim. Jeden je znázornený v polohách 1 až 3 za pomoci kapodastra a druhy v polohách 3 a 4, hraný len na strunách d-g-h-e1...

Obrázok


Poslať 09 Feb 2014, 19:24
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8061
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

Používame kapodaster - Hmi7/6

CAPO v 2 polohe namiesto barré hmatu ukazovákom ľavej ruky...

Obrázok

Používame kapodaster - Ami7/5b
základný tvar: a - c - es - g

Obrázok

Používame kapodaster - hmat E dur s kapom v 2.polohe

Palcom dohmatnovej (ľavej) ruky chytáme tón "Gis" na basovej strune "E". Akord znie celkom zaujímavo...

Obrázok

Používame kapodaster / C#mi7/6
V tomto akorde využívame kapodaster, umiestnený v 4.polohe...

Obrázok

Akord F4sus za pomoci kapodastera v 3.polohe...

Obrázok


Poslať 09 Feb 2014, 19:29
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8061
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

Akord Emaj7 - veľký durový septakord...

Obrázok

Akordom Emaj7 začína aj nasledujúca skladba od marianguitar "V oknách"...

http://soundcloud.com/.../v-okn-ch-emaj7

Poznámka: Najnovšia demo skladba "V oknách", tónina E dur, téma akord Emaj7...


Akord Emiadd2...

Obrázok


Poslať 09 Feb 2014, 19:42
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8061
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

KVÍZOVÁ OTÁZKA: Ako sa označujú akordy, ktoré nahradzujú terciu v kvintakorde a stávajú sa týmto "terciovo nedefinovateľné" a aké majú označenie???
Poznámka: Príslušnosť k dur alebo mol sa nepriamo určuje podľa toho, aký akrod pre ním, resp. za ním nasleduje...

Poslať 09 Feb 2014, 19:46
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8061
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

Pre dnešok mám ešte pripravený kratučký workshop...
Dnes vytvoríme akord Fmaj9, vysvetlíme si jeho stavbu, odvodenie a značenie, či použitie...

Fmaj9 je nonovy akord (v základe 5-zvuk) Jeho základ tvorí durový kvintkord, postavený na tóne "F": F-A-C, pričom "F" je prima (základný tón), "A" je veľká (durová) tercia a "C" je čistá kvinta (pomenovanie a porovnanie sa vzťahuje vzhľadom k základnému tónu "F")...

Skratka maj, resp. maj7 určuje v akorde veľkú septimu, čo je v našom prípade tón "e" (od "F" po "e" je veľká septima...

Môžeme to odvodiť aj tak, že k durovému kvintakordu F = f-a-c pridáme nad čistú kvintu "c" veľkú terciu, tón "e" a sme tam!

Zatiaľ sme sa prepracovali k štvorzvuku Fmaj7 s tónmi:
Fmaj7 = f-a-c-e

Ak k tomuto septakordu pridáme malú terciu nad veľkú septimu, dostaneme požadovaný nonový akord: Fmaj9 s tónmi: f-a-d-e-g a rozsah akordu (rozpätie medzi najnižším a najvyšším tónom v základom tvare) je veľká nona (v9), ktorá sa označuje v akordovej značke číslom 9 a kedže tam máme aj veľkú septimu, musí značka obsahovať aj označenie "maj"...

http://www.marianguitar.com/teoria_septakordy.html

Poslať 09 Feb 2014, 19:51
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8061
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

Prikladám príklad (na odskúšanie), tj. základné kvintakordy od C:

1/ C (C dur - durový kvintakord)
2/ Cmi (C mol - molový kvintakord)
3/ Cmi5b (zmenšený kvintakord)
4/ C+ (zväčšený kvintakord)

Obrázok

Poslať 09 Feb 2014, 19:52
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8061
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

Dnešný príspevok k akordovým značkám bude k značeniu kvinty v akorde. V podstate platí, že u klasického durového a molového kvintakordu kvintu v akorde neoznačujeme (predpokladá sa automaticky):

C dur = C = c - e - g (c= prima, základný tón, e = veľká tercia, g = čistá kvinta)...

Cmol = Cmi = c -es - g (c= prima, základný tón, es = malá tercia, g = čistá kvinta)...

ALE AK CHCEME ZAZNAČIŤ AKORD, KDE JE ZMENŠENÁ ALEBO ZVAČŠENÁ KVINTA, TOTO MUSÍME DO AKORDOVEJ ZNAČKY ZAKONPONOVAŤ !!!

Tak napr. alterovaný kvintakord od "c" s tónmi: c - e - ges (c= prima, základný tón, e = veľká tercia, g = zmenšená kvinta), označíme takto: C5b

Naopak, pre zväčšený kvintakord (príklad od "c" = c - e - gis) c= prima, základný tón, e = veľká tercia, g = zväčšená kvinta, môžeme použiť najčastejšie tieto označenia: C5# alebo C+.
Znamienko "plus" určuje zväčšenú kvintu, ak je umiestnené za označenie durového kvintakordu...

Príklady:
G5b = g - h - des, alebo
F5# = F+ = f - a - cis

Poslať 09 Feb 2014, 19:53
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8061
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

Pokračujem v objasňovaní systému akordových značiek. Najskôr si zrekapitulujme, čo sme si v kocke povedali (príklady si napíšeme od základného tónu "c"):

1/ durový kvintakord značíme veľkým písmenom "C"
C = c-e-g

2/ molový kvintakord označujeme "Cmi" (veľké písmeno určuje základný tón a prípona "mi" že sa jedná o kvintakord mol.
Cmi = c-es-g

3/ Jeden s najpopulárnejších akordov, dominantný septakord (DS) tvorí značka durového kvintakordu, za ktorou je číslo 7:
C7 = c-e-g-b (c-e-g-hes) rozpätie aordu malá septima.

4/ Zmenšenú kvintu označujeme 5b, zväčšenú 5+ ale skôr len "+":
Cmi5b = c-es-ges (zmenšený kvintakord)
C5# = C+ = c-e-gis (zväčšený kvintakord)
C5b = c-e-ges (alterovaný kvintakord - tvrdo zmenšený)

Vysvetlíme si teraz značenie akordov, ktoré majú nahradenú terciu iným intervalom - najčastejšie veľkou seknundou (2) alebo čistou kvartou (4). Pretože ide o nahradenie, pri uvedenej číslovke

MUSÍ BYŤ SKRATKA "SUS":

Tak napríklad, ak v akorde C dur (C = c-e-g) nahradíme terciu "e" sekundou "d", dostaneme akord C2sus (c-d-g), ak túto istú terciu nahradíme kvartou "f", dostaneme akord C4sus (c-f-g). V takýchto útvaroch neexistuje tercia a preto sa ich charakter určuje len nepramo a to v súvislosti s ostatnými akordami v danej harmónii...

Veľmi populárne sú napr. D4sus a D2 sus, v trampskej skladbe "Už vyplouvá loď John Bee", kde sa striedajú hmaty: D / D4sus / D / D2sus /...Poslať 09 Feb 2014, 19:57
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8061
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

Zase raz nejaká úloha:

Určite o aký / aké akordy ide na obrázku. Ako prvý určite podľa čiernych značiek a potom postupne ostatné tak, že na strune "h" tón "Cis" ignorujete a použijete postupne tóny "D", potom "Dis" a makoniec "E" na strune "H"...

Obrázok

PredchádzajúciĎalší

Späť na Gitarová výuka - konzultácie - workshopy

cron