Gitarová výuka - konzultácie - workshopy

Nová sekcia na diskusnom fóre "Gitarová výuka - konzultácie - workshopy"


Obsah fóra GuitarMania Gitarová výuka - konzultácie - workshopy Facebook - intervaly

Facebook - intervaly

Sekcia určená pre konzultantov výuky hry na gitaru, workshopy a iná súvisiaca aktivita...

Poslať 05 Feb 2014, 22:17
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8061
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

Pozrieme sa teraz na ZÁKLADNÉ INTERVALY, ich odvodene, z čoho potom vyplýva aj ich kvalitatívne triedenie. Veľmi doporučujem túto časť si pozrieť, nakoľko na tomto stojí všetko ďalej, stupnice, akordy, harmónia, adď...

http://www.marianguitar.com/intervaly_odvodenie.html

Obrázok

Pre kvalitatívne posúdenie výškových vzdialeností v základnej diatonickej rade používame intervaly...


I N T E R V A L Y

Interval je výšková vzdialenosť dvoch tónov. Z fyzikálneho (akustického) hľadiska je to vzájomný pomer počtu ich kmitov. Je daný pomerom ich kmitočtov, nie ich rozdielom!

Na gitare určuje veľkosť najmenšieho rozdielneho intervalu vzdialenosť jednej polohy, teda vzdialenosť od pražca k najbližšiemu susednému pražcu nahor alebo nadol. Táto vzdialenosť predstavuje jeden poltón. Od pražca k pražcu sa postupne posúvame vždy o jeden poltón...

http://www.marianguitar.com/Intervaly.html


Základné intervaly ako súčasť stupňov v stupnici. (určovanie kvality intervalov)

ODVODENIE ZÁKLADNÝCH INTERVALOV NAHOR

Na obrázku vidíte zobrazenú vzostupnú "C" diatonickú stupnicu

c - d - e - f - g - a - h - c1

spolu aj s oktávovým tónom, ktoré sme si označili jednotlivými stupňami.

Na prvom stupni
je tón "c" a ak ho porovnáme so základným tónom (čo je ten istý tón "c"), tak dostaneme interval čistej primy (č.1) c - c ...

Na druhom stupni je tón "d" a tento tvorí so základným tónom interval "veľkej sekundy" dva poltóny (v.2), c - d ...

Na treťom stupni je tón "e" a tento tvorí so základným tónom interval "veľkej tercie" štyri poltóny (v.3), c - e ...

Na štvrtom stupni je tón "f" a tento tvorí so základným tónom interval "čistej kvarty" päť poltónov (č.4), c - f ...

Na piatom stupni je tón "g" a tento tvorí so základným tónom interval "čistej kvinty" sedem poltónov (č.5), c - g ...

Na šiestom stupni je tón "a" a tento tvorí so základným tónom interval "veľkej sexty" deväť poltónov (v.6), c - a ...

Na siedmom stupni je tón "h" a tento tvorí so základným tónom interval "veľkej septimy" jedenásť poltónov (v.7), c - h ...

Na ôsmom stupni je tón "c1" a tento tvorí so základným tónom interval "čistej oktávy" dvanásť poltónov (č.8), c - c1 ...

VIII.stupeň = oktáva (čistá oktáva), je základným tónom v nasledujúcej, vyššiej oktáve...

Všetky tieto intervaly sú vrchné, tj. prvý tón je nižší a druhý vyšší, tým, že sa hrajú po sebe sú aj tzv. melodické. Ak by sme ich hrali spolu, boli by to intervaly harmonické...

Obrázok

Nabudúce si odvodíme ďalšiu škálu, tentokrát budeme odvodzovať rovnakú diatonicku "c" stupnicu ale nadol...


ODVODENIE ZÁKLADNÝCH INTERVALOV NADOL

Na obrázku vidíte zobrazenú zostupnú "C" diatonickú stupnicu

c1 - h - a - g - f - e - d - c

aj s oktávovým tónom, ktorí sme si označili jednotlivými stupňami.

Na prvom stupni je tón "c1" a ak ho porovnáme so základným tónom (čo je ten istý tón "c1"), tak dostaneme intervaly čistej primy (č.1) c1 - c1 ...

Na druhom stupni je tón "h" a tento tvorí so základným tónom interval "malej sekundy" jeden poltón (m.2), c1 - h ...

Na treťom stupni je tón "a" a tento tvorí so základným tónom interval "malej tercie" tri poltóny (v.3), c1 - a ...

Na štvrtom stupni je tón "g" a tento tvorí so základným tónom interval "čistej kvarty" päť poltónov (č.4), c1 - g ...

Na piatom stupni je tón "f" a tento tvorí so základným tónom interval "čistej kvinty" sedem poltónov (č.5), c1 - f ...

Na šiestom stupni je tón "e" a tento tvorí so základným tónom interval "malej sexty" osem poltónov (m.6), c1 - e ...

Na siedmom stupni je tón "d" a tento tvorí so základným tónom interval "malej septimy" desať poltónov (m.7), c1 - d ...

Na ôsmom stupni je tón "c" a tento tvorí so základným tónom interval "čistej oktávy" dvanásť poltónov (č.8), c1 - c ...

Všetky tieto intervaly sú spodné, tj. prvý tón je vyšší a druhý nižší, keď sa hrajú po sebe sú melodické. Ak by sme ich hrali súčasne, boli by to intervaly harmonické...

Obrázok

Ak si všimnete a porovnáte túto schému a obrázok s predchádzajúcim, tak zistíte, že niektoré intervaly sú pri odvodzovaní nahor a nadol rovnaké (prima, kvarta, kvinta a oktáva), hovoríme im čisté a niektoré sú veľké (pri odvodzovaní nahor) alebo malé (pri odvodzovaní nadol), je to II.stupeň (sekunda), III.stupeň (tercia), VI.stupeň (sexta) a VII.stupeň (septima).

čistá prima (č.1 = 1) čistá kvarta (č.4 = 4 ), čistá kvinta (č.5 = 5) čistá oktáva (č.8. = 8)

malá sekunda (m.2 = 2b), veľká sekunda ( v.2 = 2)
malá tercia (m.3 = 3b), veľká tercia (v.3 = 3)
malá sexta (m.6 = 6b), veľká sexta (v.6. = 6)
malá septima (m.7 = 7b), veľká septima (v.7 = 7)

* z čistých intervalov znížených o 1/2-tón vznikajú zmenšené
* z čistých intervalov zvýšených o 1/2-tón vznikajú zväčšené

* z malých intervalov znížených o 1/2-tón vznikajú zmenšené
* z veľkých intervalov zvýšených o 1/2-tón vznikajú zväčšené


Také resumé k odvodeniu základných intervalov vidíte v priloženej tabuľke s popisom jednotlivých základných intervalov, ich značenia a veľkosti v poltónoch:

Náhľad na väčší obrázok je tu:

Obrázok


GUMM_042 Orientacia na hmatniku - odvodenie od C - zakladne intervaly http://www.youtube.com/watch?v=ruZq1Sovb1o


INTERVALY VRCHNÉ, INTERVALY SPODNÉ

Na stránkach tu ale aj v Gitarových kurzoch na facebooku, sme doteraz v podstate riešili "INTERVALY VRCHNÉ", čo znamená, že prvý tón bol vždy nižší ako nasledujúci, napr.: "c - d" (veľká sekunda) alebo "c - as" (malá sexta)..

SPODNÉ INTERVALY - Ak tvoríme inervaly smerom nadol (t. j. druhý tón je nižší ako východiskový), ide o intervaly spodné, napr.: g - c, a - d, atd...

http://www.marianguitar.com/intervaly_odvodenie.html

Poslať 05 Feb 2014, 22:22
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8061
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

Nová téma: ___T Ý Ž D E Ň__S__I N T E R V A L M I___

Podľa toho, ako ste riešili niektoré úlohy s intervalmi mám za to, že nie všetci v tom máte jasno. A tak budúci týždeň budeme na tejto stránke riešiť problematiku intervalov. Nielen teoreticky, ale hlavne praktické otázky a úlohy, ktoré si potom postupne vysvetlíme (alebo mi na ne zodpoviete sami správne)...

Týždeň s intervalmi - 1.časť

A hneď zostra začneme prvou lekciou, vo forme otázok a odpovedí. Na obrázku (hmatníku gitary) vidíte dvojice tónov na každej strune.
Určite presne interval, ktorý každá dvojica tónov tvorí. Zatiaľ pre jednoduchosť uvádzam príklady od tónu "C", ale v ďalšej časti to bude zložitejšie.
Pozor, treba určiť nielen kvalitu intervalu ) presne (napríklad horná malá sekunda, alebo dolná veľká sekunda), čiže aj to či je interval smerom nahor alebo nadol.
Na každej strune je prvým tónom tón "C"...

Obrázok

Odpovedí by malo byť celkove šesť, pre každú strunu jednotlivé určenie správneho a presného intervalu...

Pre doplnenie úlohy v "Týždeň s intervalmi 1.časť" je tu obrázok s príslušnými notami a TABom...

Obrázok

Tak na začiatok dám ja:

Na basovej strune "E" sa jedná o tóny "c-cis" čo je zväčšená prima (preto aj tá červená farba pre oba tóny). Nie je to malá sekunda aj ked má veľkosť 1/2-tónu, ale má rovnaký stupeň (koreň písmenový C-cis). je to interval smerom nahor, takže HORNÁ ZVAČŠENÁ PRIMA...

Na strune "A" ide o tóny "c-des, je tam tiež poltónová vzdialenosť ale rozličné písmenové značenie, ktoré zodpovedá sekunde (od c po d je jednen stupeň), takže sa jedná o HORNÚ MALÚ SEKUNDU..

Na strune "D" najskôr hráme vyšší tón "C" a až potom tón "Hes = Hb = európske B. Je to vzdialenosť dvoch poltónov a tony C a Hb su susediace tj ide o sekundu. Kedže interval smeruje nadol jedná sa o DOLNÚ VELLKÚ SEKUNDU...

Na strune "G" je podobná situácia ako na strune "D" (vzdialenosť dva 1/2-tóny) ale s tým, že interval smeruje nahor, takže sa jedná o HORNÚ VEĽKÚ SEKUNDU...

Struna "H" ukazuje na interval HORNEJ ZVAČŠENEJ SEKUNDY. prečo? No interval smeruje nahor = HORNÁ. Tóny sú koreňovo (písmenovými základmi (c / d) vzdialene ako susedné (tj. jeden stupeň = SEKUNDA a kedže sú to 3 poltóny = ZVAČŠENÁ. (Poznámka: malá sekunda = 1 poltón, veľká 2poltóny a zväčšená 3-poltóny, čo zvukovo zodpovedá už malej tercii, ale zápisom je to zv.2.

Melodická struna "e1" popisuje DOLNÚ MALÚ SEKUNDU, pretože interval smeruje dole, má veľkosť 1/2 tónu a základy tónov sú od seba vzdialené I.stupeň...

Ak ste si všimli, tak vo všetkých príkladoch okrem struny basové "E" išlo o intervaly sekundy, kde vždy bol písmenový základ "c" a "d" samozrejme podľa toho aká bola medzi nimi vzdialenosť po úprave s posúvkami (krížiky a béčka), tak sa aj určovala ich kvalita.

Zväčšená sekunda je viac menej nepoužívaný interval v praxi, ale ako príklad pre upozornenie som ho uviedol. Väčšinou v praxi pracujeme s malou alebo veľkou sekundou...

Na strune basové "E" je koreňový základ názvu tónu na tom istom stupni "c-cis" takže sa jedná o PRIMU. Ale čistá prima má nulovú vzdialenoť (0 poltónov), takže toto je preto "zväčšená prima" zv.1. Tiež netypický interval. V praxi sa stretávame najčastejšie s čistými primami. č.1

Týždeň s intervalmi - 2.časť

V prvej časti som otázky vyriešil za vás, spolu aj s vysvetleniami prečo je tomu tak. Tak verím, že túto druhú úlohu vyskúša už nieko z vás. Nebojte sa toho, budeme keď tak riešiť a vysvetlovať spolu :)

Obrázok

Prvý zahraný tón na každej strune, je ten čevený a druhý biely a tak aj určujte intervaly...

Týždeň s intervalmi - 3.časť

Definujte zobrazené intervaly na hmatníku gitary aj podľa zápisu v TABe, resp. v notovej osnove...

Obrázok

Postupujte po dvojiciach nôt a určujte intervaly!
Intervaly určujte v rámci spoločných 8-minových nôt. Tj. prvá notička s druhou, tretia zo štvrtou atd...

Týždeň s intervalmi - 4.časť

Definujte zobrazené intervaly na hmatníku gitary aj podľa zápisu v TABe, resp. v notovej osnove...

Obrázok

Intervaly určujte v rámci spoločných 8-minových nôt. Tj. prvá notička s druhou, tretia zo štvrtou atd...

Týždeň s intervalmi - 5.časť

Opäť definujte zobrazené intervaly na hmatníku gitary aj podľa zápisu v TABe, resp. v notovej osnove...
Fotka: Týždeň s intervalmi - 5.časť Opäť definujte zobrazené intervaly na hmatníku gitary aj podľa zápisu v TABe, resp. v notovej osnove...

Obrázok

Intervaly určujte v rámci spoločných 8-minových nôt. Tj. prvá nota s druhou, tretia zo štvrtou atd...

TRITONUS (tritonus diabolicus)

Tritonus tvorí interval zväčšenej kvarty (v lydickej stupnici v priklade na obrazku medzi tónmi "C - Fis") alebo zmenšenej kvinty (napr. v lokrijskej stupnici medti tónmi "C - Ges"). Tvorí ho vzdialenosť 6 poltónov, ktorá rozdeľuje oktávu (12-poltónov) na dve rovnaké časti.
Tento interval je veľmi nespevný a preto sa mu hudobníci v minulosti snažili vyhýbať...

Obrázok

sledujte interval tónov "C - Fis" a vidíte tritónus, zahrajte si ho...


Kontrolná otázka na dnešný večer:

Aký je interval medzi tými to tónmi: H - f ???

Ak viete, viete aj povedať, ako sa mu hovorilo v minulosti, keď hudobná teória ešte len dostávala veľmi hrubé kontúry?

Nápoveda tu: http://www.marianguitar.com/notopis.html
(odsek "posúvky"... :)

Odpoveď: Volá sa "tritonus diabolicus" diabolský tritón...Prehľad intervalov a ich značenia na hmatníku gitary...

Obrázok

Situácia je v prípade, keď základným tónom (I.stupeň) PRIMA je tón "C" a k nemu prislúchajúce základné (prima až oktáva) a odvodené (nona až kvintdecima) intervaly. Polopriesvitné sú zobrazené rovnaké struny ale nachádzajúce sa na iných miestach (strune, polohe)...

Poslať 05 Feb 2014, 22:22
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8061
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

OBRATY ZÁKLADNÝCH INTERVALOV

Prenesením spodného tónu intervalu tento obrátime a dostaneme tzv. obrátený interval. Aká vzťahy tu platia nájdete na tomto linku:

http://www.marianguitar.com/intervaly_obrat.html

Každý pôvodný interval je možné obrátiť a to prenesením spodného tónu o oktávu vyššie, napr. c – d na d – c1 alebo prenesením vrchného intervalu o oktávu nižšie, napr. d – c1 na c – d. Je dôležité uvedomiť si, že interval a jeho obrat vyplňujú vždy interval čistej oktávy!

http://www.marianguitar.com/obrazky/obr ... ov-tab.jpg

Obrázok

Obrázok

Poslať 05 Feb 2014, 22:22
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8061
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

VEĽKÉ a MALÉ INTERVALY (sekunda, tercia, sexta, septima)

Následne si ukážeme polohy ostatných intervalov (sekundy, tercie, sexty a septimy), ktoré sú v pôvodnom (doškálnom) tvare buď malé alebo veľké...


MALÉ a VEĽKÉ SEKUNDY

Málá sekunda je interval o veľkosti 1/2 tónu v rámci susedných tónov v stupnici (napr. "c-des"). Ovšem interval "c-cis" je tiež 1/2-tónový, ale jedná sa o zväčšenú primu, nakoľko ide o ten istý "základ tónu"...

Veľká sekunda má dva poltóny (čiže celý tón) s podmienkou, že musí ísť o susedné tóny v stupnici. Napr. "c-d" je veľká sekunda, ale "c-cisis" (v podstate v praxi nepoužívaný interval) je dvojzväčšená prima...

Na obrázku sú bielymi šípkami spojené "malé sekundy" a modrými šípkami "veľké sekundy" na tej istej strune. Zelenou bodkou je označený interval veľkej sekundy v rámci dvoch susedných strún.

Obrázok

Značenie malej sekundy je "2b", veľkej sekundy je "2"


MALÉ a VEĽKÉ TERCIE

Málá tercia je interval o veľkosti "troch poltónov" (1 1/2) tónu. Músí to byť "ob" tón v stupnici (napr. "c-es"). Ale napr. interval "c-dis" je tiež 1 1/2-tónový, ale jedná sa o zväčšenú sekundu, nakoľko ide o susedný tón v "tónových základoch" v rámci stupnice.

Veľká tercia má veľkosť štyri poltóny (čiže dva celé tóny) s podmienkou, že musí ísť o "ob" tón v stupnici. Napr. "c-e" je veľká tercia, ale "c-fes" (v podstate v praxi nepoužívaný interval) je zmenšená kvarta, lebo medzi písmenovým základom "c - f" je vzdialenosť štyroch stupňov a medzi tónmi "c-fes" sú ešte ďalšie dva (d,e) .

Malá tercia určuje v stupnici "molový tónorod" a veľká tercia zase "durový tónorod". Na obrázku sú bielymi šípkami spojené "malé tercie" a zelenými šípkami "veľké tercie". Malé a veľké tercie je možné väčšinou hrať buď na tej istej strune alebo na dvoch susediacich strunách...

Obrázok


červená farba = PRIMA (základný tón) a bledomodrá je čistá kvarta (4)...

Obrázok


POZNÁVAJME HMATNÍK GITARY - Umiestnenie čistých kvint (5)
(príklad od "C")

V predchádzajúcom príklade sme si ukázali polohy čistých oktáv v príklade od tónu "C".

Ďalším "najľúbozvučnejšie znejúcim intervalom je "čistá kvinta" (č.5, resp. 5), ktorej polohy na hmatníku na jednotlivých strunách môžete vidieť na obrázku. (šípky ukazujú smer od základného tónu k príslušnej čistej kvinte. Kvinty na tej istej strune označujú modré bodky medzi "C - G"...)

Obrázok


MALÉ a VEĽKÉ SEXTY

Malá sexta má vzdialenosť 8 poltónov, pričom sa musí jednať o VI.stupeň pri odvodení od základného tónu. Napr.: "c - as" je mala sexta, ale "c - gis" je zväčšená kvinta, pritom obidva intervaly majú veľkosť 8 poltónov.

Veľká sexta má 9 poltónov, pričom sa musí jednať o VI.stupeň pri odvodení od základného tónu. Napr.: "c - a" je veľká sexta, ale "c - heses" je zmenšená septima, aj keď obe majú veľkosť 9 poltónov. Rozdielnosť je v základovom označení tónu, ktorý v prvom prípade tvorí sexta a v druhom (aj keď netypický a v praxi sa málo vyskytujúci interval, ale predsa), napr.: akord Cdim = c-e-g-heses.

Na obrázku biele šípky určujú smer k malým a modré šípky k veľkým sextám. Biele bodky označujú možné malé sexty a modré bodky veľké sexty na susedných strunách...

Obrázok

Malá sexta má označenie "6b", veľká sexta "6".


MALÉ a VEĽKÉ SEPTIMY

Malá septima má rozpätie 10 poltónov a musí splňať podmienku VII. stupňa "c-hes" (c-b). Lebo napr. "c-ais" nie je malá septima, aj keď má rozsah 10 poltónov, ale je to zväčšená sexta. Malé septimy nachádzate na hmatníku gitary najčastejšie na tej istej polohe "ob" strunu na strunách E-A-d-g. Alebo "ob" strunu a o polohu ďalej (na strunách g-h-e1), biele šípky...

Veľká septima má rozpätie 11 poltónov a nachádza sa vlastne 1/2-tónu pod oktávou, takže pomocou oktávy ju ľahko nájdete. Napr.: "c - ces1" nie je veľká septima ale (teoretický interval) zmenšená oktáva. Veľké septimy nachádzate na hmatníku gitary najčastejšie "ob" strunu a o polohu ďalej na strunách E-A-d-g. Alebo "ob" strunu a dve polohy ďalej (na strunách g-h-e1), bledo-modre šípky...

Na susedných strunách tieto intervaly tiež nájdete, ale sú dosť ďaleko (malé septimy takto spojujú zelené bodky a veľké septimy bledo-modré bodky), ale nájdete ich aj "ob" dve struny...

Obrázok

Na tej istej strune najdeme malu septimu o 10 poltónov vyššie a veľkú septimu o 11 vyššie, napríklad na obrázku na strune "h. A snažte si už zapamätať trochu aj veci v súvislostiach, tak napr. keď rýchlo nájdete oktávu, tak polton pod ňou je veľká septima a ďalší poltón pod ňou malá septima. Ideálne pre "opticé zapamätanie"...


POZNÁVAJME HMATNÍK GITARY - Umiestnenie oktáv / (príklad od "C")

Na obrázku vidíte vzájomnú súvzťažnosť tónov (príklad od "C".)
Najnižšie "C" je označené žltou farbou, tieto dva tóny sú súce umiestnené každý inde, ale znejú rovnako (unizono).

Od nich smerujú šípky k ich "oktávam" (dvojnásobným kmitočtom = modrá farba, čiže aj tieto snejú rovnako = unozono).

Od modrých "céčiek" (oktávových), idú ďalšie šípky k ďalšej vyššiej oktáve (ďalší dvojnásobný kmitočet - zelená farba). Aj tieto znejú unizono...

Obrázok


Poznávajme hmatník gitary - OKTÁVA

Na hmatníku gitary môžete vidieť oktávové tóny (rovnaká farba), ale pozor, niektoré sú aj unizono (viete, čo je unizono?)...

Obrázok

Tóny o 5 poltonov vyššie na nižšiej susednej strune sú rovnaké - zneju unizono = v rovnakej výške a nie o oktávu vyšššie. Tak napr. struna "A" a tón "A" na strune "E" v 5.polohe, alebo struna "D" a tón "D" hraný na strune "A" v 5.polohe, či struna "G" a tón "G" hraný na strune "D" v 5.polohe, struna h" a tón "h" hráný na strune "G" v 4.polohe resp. struna "e1" melodické a tón "e1" hraný na stune "hô v 5.polohe...

ČISTÉ INTERVALY (prima, kvarta, kvinta, oktáva)

V posledných dňoch sme si ukázali polohy intervalov "OKTÁVA", "KVINTA" a "KVARTA". Neukázali sme si "PRIMU", nakoľko to je ten istý tón.

Všetky tieto intervaly sú v svojom pôvodnom (doškálnom) tvar čisté. Ich zvýšením o 1/2 dostaneme "ZVAČŠENÉ" a znížením o 1/2 "ZMENŠENÉ".

Z hľadiska obratov intervalov, si môžete všimnúť, že OKTÁVA sa otočiť nedá, resp. zase je to len oktáva. Ale ak otočíte KVINTU ( z "c-g" na "g-c1" tj. preniesli sme spodné "c" o oktávu vyššie na c1) vznikne interval KVARTY a naopak, ak otočíte KVARTU ( z "c-f" na "f-c1" tj. preniesli sme spodné "c" o oktávu vyššie na c1) dostanete KVINTU...

http://www.marianguitar.com/intervaly_obrat.html


Všetky základné intervaly v rámci jednej oktávy od "C":

(sledujte farebné aj číslicovo-značkové označenie jednotlivých intervalov, takto to budeme používať (a aj aktuálne používame) v našich kurzoch a gitarovej škole. Podľa farby a označenie v ľavom hornom indexe môžete krásne vidieť, kde sa nachádzajú rovnaké tóny na rôznych strunách - vysledujte to!

A úloha pre vás, začínajúcich: Na strune basove "E" som tóny neoznačil takže ich skúste tam nájsť, všetky sú tam...

Obrázok

Poslať 05 Feb 2014, 22:58
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8061
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

ODVODENÉ (ROZŠÍRENÉ) INTERVALY

Ide o intervaly o oktávu vyššie ako základné a preto každý s týchto intervalov má "paritný interval" medzi základnými:

prima / oktáva

sekunda / nona

tercia / decima

kvarta / undecima

kvinta / duodecima

sexta / tercdecima

septima / kvartdecima

oktáva / kvintdecima


Všetky ich vlastnosti až na ten oktávový rozdiel sa zhodujú.

http://www.marianguitar.com/intervaly_rozsirene.html

GUMM_071 Stupnica C dur - základné prstoklady http://www.youtube.com/watch?v=Os3-YCeByNc


ROZŠÍRENÉ INTERVALY

Sú intervaly nachádzajúce sa nad oktávou: nona (9), decima (10), undecima (11), duodecima (12), tercdecima (13), kvartdecima (14) a kvintdecima (15)...

http://www.marianguitar.com/intervaly_rozsirene.html

* * *

Obrázok nižšie: Rozšírené intervaly - príklad od základného tónu "C":

C (1) - C (8) (reálne tóny: c - c1) = čistá oktáva
(najvyšší základný interval)

C (1) - Db (9b) (reálne tóny: c - des1) = malá nona
(najnižší rozšírený - odvodený interval, o oktávu vyššia malá sekunda)

C (1) - D (9) (reálne tóny: c - d1) = veľká nona
(o oktávu vyššia veľká sekunda)

C (1) - D# (9#) (reálne tóny: c - dis1) = zväčšená nona
(o oktávu vyššia zväčšená sekunda)

C (1) - E (10) (reálne tóny: c - e1) = veľká decima
(o oktávu vyššia veľká tercia)

C (1) - F (11) (reálne tóny: c - f1) = čistá undecima
(o oktávu vyššia čistá kvarta)

C (1) - F# (11#) (reálne tóny: c - fis1) = zväčšená undecima
(o oktávu vyššia zväčšená kvarta)

C (1) - G (12) (reálne tóny: c - g1) = čistá duodecima
(o oktávu vyššia čistá kvinta)

C (1) - Ab (13b) (reálne tóny: c - as1) = malá tercdecima
(o oktávu vyššia malá sexta)

C (1) - A (13) (reálne tóny: c - a1) = veľká tercdecima
(o oktávu vyššia veľká sexta)

Rozšírené intervaly, ktoré nie su na obrázku znázornené:

C (1) - Hb (14b) (reálne tóny: c - hes1) = malá kvartdecima
(o oktávu vyššia malá septima)

C (1) - H (14) (reálne tóny: c - h1) = veľká kvartdecima
(o oktávu vyššia veľká septima)

C (1) - C (15) (reálne tóny: c - c2) = čistá kvintdecima
(o oktávu vyššia čistá oktáva)

Obrázok


Ďalší obrázok: Základné aj rozšírené (odvodené) intervaly v príklade na hmatníku gitary od základného tónu "C":
V svetlom poli sa nachádzajú základné intervaly a v tmavom rozšírené (odvodené) intervaly.

Obrázok

INTERVALY MELODICKÉ A HARMONICKÉ

Ak zahráte dva tóny po sebe, ide o interval melodický, ak zaznejú súčasne, ide o interval harmonický. Pri melodických intervaloch môže ísť o interval nahor (ak je prvý tón nižší ako druhý) alebo o interval nadol (ak je prvý tón vyšší ako druhý)...

INTERVALY

V niekoľkých posledných príspevkoch na tejto stránke sme si prebrali a ukázali základnú problematiku o intervaloch, ktoré sú stavebným kameňom stupníc a akordov a to všetko tvorí základ harmónii a melodike.

Podrobnejšie si o tejto problematike môžete prečítať tu:

http://www.marianguitar.com/Intervaly.html

Poslať 05 Feb 2014, 22:59
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8061
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

ROZŠÍRNÉ INTERVALY

a budeme sa venovať viacej hlavne tým, ktoré sú pre akordy dôležité, a to je NONA (9), UNDECIMA (11) a (TERCDECIMA (13)...

http://www.marianguitar.com/intervaly_zakladne.html

Na nonách stojí celá akordová trieda 5-zvukov (nonových akordov). Nona býva v nich najčastejšie malá (9b), veľká (9) alebo zväčšená (9#)...


NONA (9)

Príklad pozície MALEJ a VEĽKEJ NONY na hmatníku gitary od tónu "C". Základný tón (PRIMA) "C" a MALÁ a VEĽKÁ NONA v príslušných pozíciách.

Malú nonu nájdete ju o 1/2-tón vyššie nad oktávou a veľkú nonu nájdete o dva poltóny (tj. jeden celý tón) nad oktávou...

Obrázok

http://www.marianguitar.com/intervaly_rozsirene.html


DECIMA (10)

DECIMA (tercia nad oktávou, resp. o oktávu vyššia tercia)

Príklad pozície MALEJ a VEĽKEJ DECIMY na hmatníku gitary od tónu "C". Základný tón (PRIMA) "C" a MALÁ a VEĽKÁ DECIMA v príslušných pozíciách.

Malú decimu (10b) nájdete o oktávu vyššie nad malou terciou a veľkú decimu (10) nájdete o oktávu vyššie nad veľkou terciou. Poznámka: Počtom 1/2-tónov je malá decima (napr.: "c-es1" zhodná so "zväčšenou nonou", napr.: "c-dis1"...

Obrázok


UNDECIMA (kvarta nad oktávou, resp. o oktávu vyššia kvarta)

Najčastejšie sa stretneme s čistou undecimou (11), ktorá sa nachádza o oktávu vyššie ako kvarta, alebo so "zväčšenou undecimou" (11#).

Na obrázku vídíte príklad polohy čistej (c-f1) a zväčšenej (c-fis1) undecimy na hmatníku gitary...

Obrázok


DUODECIMA (kvinta nad oktávou, resp. o oktávu vyššia kvinta)

Napr.: "c - g1", ktorá sa pri tvorbe akordov nevyužíva, nakoľko sa na hmatníku gitary berie ako kvinta...

Obrázok

Teoreticky a aj prakticky by mohla byť aj ZMENŠENÁ DUODECIMA (12b) "c-ges1" alebo ZVAČŠENÁ DUODECIMA (12#) "c-gis1) ale pri gitarových hmatoch sa toto považuje za kvintu...


TERCDECIMA (sexta nad oktávou, resp. o oktávu vyššia sexta)

Môže byť MALÁ TERCDECIMA (13b), na obrázku "c-as1" alebo VEĽKÁ TERCDECIMA (13) "c-a1". Využíva sa v tercdecimových akordoch, ktoré na gitare v plnej verzii ani nejdu hrať a najčastejšie sa vynecháva kvinta (kôli tomu že gitara má 6 strún a tercdecimový akord má 7 tónov)...

Obrázok

Ale pozor! Ak nie je kvinta čistá, vynechať sa nemôže, potom musíme vypustiť základný tón, pričom vznikne hmat, ktorý sa dá označiť aj akordovou značkou nižšej akordovej triedy...


KVARTDECIMA (septima nad oktávou, resp. o oktávu vyššia septima)

Môže byť MALÁ KVARTDECIMA (14b), na obrázku "c - hes1" čo je (c - b1), alebo VEĽKÁ KVARTDECIMA (14) "c - h1".

Obrázok


KVINTDECIMA (15) (oktáva nad oktávou, resp.o oktávu vyššia oktáva)

Týmto rozšíreným intervalom, ktorý má najväčšie rozpätie (24 poltónov) ukážky intevalov ukončíme, ale k intervalom sa budeme určite vracať v spojitosti s inými súvislosťami.

Na obrázku vidíte KVINTDECIMU (15) v rôznych polohách, na rôznych strunách. Základný interval (PRIMA 1) a pre orientáciu je vyobrazená aj oktáva (8) čiernou farbou...

Obrázok


Rozšírené intervaly na hmatníku gitary (zhrnutie)

Na mieste zväčšenej undecimi "Fis" (11#) na obrázku by mohla byť aj zmenšená duodecima ""Ges" (12b).

Je dobré si zapamätať nielen základné ale aj rozšírené intervaly a ich pozície na hmatníku gitary, na začiatok aspoň tie najdôležitejšie...

Obrázok

Poslať 05 Feb 2014, 23:10
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8061
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

Viacerím z vás ešte nie sú úplne jasné intervaly, tak skúste pozrieť tento obrázok...

Obrázok

Hbb = zvukovo A, ale notopisne (pravopis nôt) je iný. "A" sa zapíše do notovej osnovy inde ako Hbb a okrem toho ak je základný tón C tak A je veľká sexta (sextový interval) a Hbb je septimový interval (ktorý je tvorcom septakordov!!!

http://www.marianguitar.com/intervaly_hmatnik.html


Späť na Gitarová výuka - konzultácie - workshopy

cron