Gitarová výuka - konzultácie - workshopy

Nová sekcia na diskusnom fóre "Gitarová výuka - konzultácie - workshopy"


Obsah fóra GuitarMania Gitarová výuka - konzultácie - workshopy Facebook - Hudobná teória

Facebook - Hudobná teória

Sekcia určená pre konzultantov výuky hry na gitaru, workshopy a iná súvisiaca aktivita...

Poslať 22 Júl 2013, 23:53
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8057
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

Prikladám schému, situácia na hmatníku so základným tónom "C" a pýtam sa:

Skúste vymenovať všetky akordy, ktoré ste schopný s uvedených tónov vytvoriť!

Poznámka: Môžu to byť akékoľvek akordy, stačí uviesť ich tóny a pomenovať ich. Ako pomôcka vám slúžia ľavé horné indexy, ktoré určujú intervaly voči základnému tónu "C"...

Obrázok


Poslať 24 Júl 2013, 22:39
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8057
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

Molový veľký septakord s veľkou nonou (Cmimaj9)

Vznikne pripojením malej tercie k molovému (mäkkému) veľkému septakordu:

Obrázok

Nonový akord Cmimaj9 = C – Es – G – H – d môžeme odvodiť napr. od I. stupňa „C“ molovej harmonickej stupnice.

Poslať 28 Júl 2013, 14:18
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8057
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

Obraty základných intervalov

Každý pôvodný interval je možné obrátiť a to prenesením spodného tónu o oktávu vyššie, napr. c – d na d – c1 alebo prenesením vrchného intervalu o oktávu nižšie, napr. d – c1 na c – d. Je dôležité uvedomiť si, že interval a jeho obrat vyplňujú vždy interval čistej oktávy!

http://www.marianguitar.com/obrazky/obr ... ov-tab.jpg

Obrázok

Obrázok

Poslať 30 Júl 2013, 23:28
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8057
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

INTERVALY VRCHNÉ, INTERVALY SPODNÉ

Na stránkach tu ale aj v Gitarových kurzoch na facebooku, sme doteraz v podstate riešili "INTERVALY VRCHNÉ", čo znamená, že prvý tón bol vždy nižší ako nasledujúci, napr.: "c - d" (veľká sekunda) alebo "c - as" (malá sexta)..

SPODNÉ INTERVALY - Ak tvoríme inervaly smerom nadol (t. j. druhý tón je nižší ako východiskový), ide o intervaly spodné, napr.: g - c, a - d, atd...

http://www.marianguitar.com/intervaly_odvodenie.html

Obrázok

Poslať 30 Júl 2013, 23:30
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8057
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

Zmenšene malý septakord s malou nonou (Cmi9♭/5♭)

Vznikne pripojením malej tercie k zmenšene malému septakordu:

http://www.marianguitar.com/obrazky/nonovy_cmi9b5b.jpg

Nonový akord Cmi9b/5b = C – Es – Ges – B – des vytvoríme napr. od I. stupňa „C“ molovej lokrijskej stupnice (lokrijský modus):

C – Des - Es - F – Ges – As – B – c – des – es – f – ges – as

Obrázok


HMAT Zmenšene malého septakordu s malou nonou (Cmi9♭/5♭). Basová struna "E" sa v tomto hmate nepoužíva...

Obrázok

Poslať 31 Júl 2013, 09:01
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8057
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

Workshop: Základy čítania z notovej osnovy

Dnes len pár informácií (aby ste to ľahšie strávili, tí, čo s notami nemáte žiane skúsenosti).

Ak pôjdeme podľa priloženého obrázku z ľavej strany, tak:

1/ Zvyslé čiary oddeľujú takty s počtom dôb, ktoré určuje dĺžka taktu

2/ Husľový kľúč, podľa ktorého čítame noty, v tomto je nota "g1" na druhej linke zo spodu, ktorú obíjmá bruško husľového kľúča.

3/ Dĺžka taktu, určené označením 4/4 (v tomto prípade), ktorá určuje, že v každom takte budú noty s celkovou dĺžkou 4 štvrťové doby = 1 celé doba

4/ Krížik pri note (pred notou) zvyšuje výšku o 1/2 tónu a používa sa skratka "is". V tomto prípade je znázornená nota "f1" ale s krížikom pred ňou sa jedná o notu (tón) "fis1"

5/ Béčko pri note (pred notou) znižuje výšku o 1/2 tónu a používa sa skratka "es". V tomto prípade je znázornená nota "e1" ale s krížikom pred ňou sa jedná o notu (tón) "es1" (lebo znížené "e" sa neoznačuje "ees" ale len "es" rovnako ako "as" a nie "aes", ostatné noty používajú "es", tj, fes, ges, atd...

6/ Odrážka pri note euší platnosť predchádzajúceho krížika alebo béčka.

7/ Ligatúra spojuje dĺžky nôt, ktoré presahujú dĺžku taktu. Takéto noty potom hráme ako jednu, aj keď trvajú za hranicu daného taktu.

8/ Štvrťova pomlčka určuje pauzu (ticho, nechrá sa) v dĺžke štvrťovej noty

9/ Polova pomlčka určuje pauzu (ticho, nechrá sa) v dĺžke polovej noty.

http://www.marianguitar.com/zakladne_pojmy.htmliac info nájdete tu: http://www.marianguitar.com/zakladne_pojmy.html

Obrázok

Poslať 20 Aug 2013, 12:01
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8057
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

17 augusta

Zmenšene malý septakord s veľkou nonou (Cmi9/5♭)

Vznikne pripojením veľkej tercie k zmenšene malému septakordu:
http://www.marianguitar.com/obrazky/nonovy_cmi95b.jpg

Na obrázku vidíte dve možnosti hmatu nonového akordu Cmi9/5b. Prvý sa nachádza v rámci prvých troch polôh (pozície 1,2,3) a druhý nájdete v polohách 4,5 a 6. Ten druhý je častejší a podstatne hrateľnejší...

Obrázok

Treba si zapamätať, že ak je kvinta iná ako čistá, tak v akorde (hmate) vždy musí byť! Ak je čistá a kôli "chytateľnosti hmatu" ju nie je možné zahrať, tak sa chytať nemusí. Ale akordy typu 5b a 5#, tu kvinta musí byť !!!

Poslať 20 Aug 2013, 12:03
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8057
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

18 augusta

Workshop: Sled tónov septakordu typu "dim" (G#dim=Hdim=Ddim=Fdim)

Základný tón stupnice je "A" (označený "1"). Určite ostatné tóny (aké sú to intervaly) a skúste detekovať, o akú stupnicu by sa mohlo jednať, v ktorej by ste tieto tóny zahrali...

Obrázok

Skúšajte zahrať prvý tón ukazovákom ĽR a druhý tón malíčkom ĽR v slede tónov: G# - H (na strune E), D - F (na strune A), to isté na strunách D, g, h e1 postupne nahor a potom naopak nadol...
Poslať 01 Sep 2013, 10:51
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8057
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

31.8.2013

ÚLOHA/ kontrolná otázka...

Skúste učiť o akú stupnicu sa jedná. Je zobrazená v dvoch oktávach a znalosti o o ntervaloch by vám v tom mali pomôcť (máte ich tam číslované)...

Obrázok


Obdobná úloha na stránke mariaguitar na facebooku:

Otázka pre Vás:

Na obrázku je znázornená na hmatníku stupnica v rozšírenom prstoklade cez dve oktávy. Viete povedať aká to je stupnica???

Obrázok

Ten "štvorček" pri čísle "7" má byť "béčko", chyba zrejme vo fontoch v PC, kde som to robil...

Poslať 02 Sep 2013, 13:26
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8057
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

2.9.2013

Undecimove akordy - šesťzvuky

http://www.marianguitar.com/teoria_unde ... kordy.html

Doplnením ďalšej tercie k nonovému akordu vznikne šesťzvuk – „undecimový akord“. Presné definovanie a zaradenie akordu do triedy undecimových akordov určíme podľa dvoch základných znakov:

1/ Akord má v základnom tvare šesť tónov (nepočítame do toho oktávové varianty týchto tónov);

2/ Okrem intervalov 1 – 3 – 5 (prima – tercia – kvinta) musí obsahovať intervaly 7 – 9 a 11 (septima – nona a undecima).


Dominantný septakord s malou nonou a čistou undecimou (C11/9♭)

C11/9♭ = C – E – G – B – des – f (pričom B = Hes)

Na tento akord sa dá nahliadať viacerými spôsobmi. Napríklad ide o dva kvintakordy nad sebou C dur (C_E_G) a nad ním kvintakord Bmi (B-des-f)...

Obrázok

Alebo ak by najnižší tón (C) hrala napr. basa, znel by nad ním nonový akord Edim9b = E - G - B (Hes) - des - f...

Poslať 04 Sep 2013, 13:20
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8057
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

3.9.2013

Dominantný septakord s veľkou nonou a čistou undecimou: (C11)

C11 = C – E – G – B – d – f

Na tento akord sa tiež dá pozerať viacerými spôsobmi. Napríklad ide o dva kvintakordy nad sebou C dur (C-E-G) a nad ním kvintakord B dur (B-d-f)...

Alebo ak by najnižší tón (C) hrala basa, znel by nad ním nonový akord Emi9b/5b = E - G - B (Hes) - d - f...

Obrázok

V hmate chýba čistá kvinta (čo je v rámci vynechávania intervalov dovolené, ked je čistá). Tón "G" (čistá kvinta) by sa dala chytiť, ak by ste jedným prstom (ukazovákom ĽR) držali spoločne tóny "C" a "G" (géčko by bolo na basovej strune "E" v 3.polohe...

PredchádzajúciĎalší

Späť na Gitarová výuka - konzultácie - workshopy

cron