Gitarová výuka - konzultácie - workshopy

Nová sekcia na diskusnom fóre "Gitarová výuka - konzultácie - workshopy"


Obsah fóra GuitarMania Gitarová výuka - konzultácie - workshopy Facebook - Hudobná teória

Facebook - Hudobná teória

Sekcia určená pre konzultantov výuky hry na gitaru, workshopy a iná súvisiaca aktivita...

Poslať 27 Sep 2013, 13:20
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8061
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

25. septembra 2013

Týždeň s intervalmi - 3.časť

Definujte zobrazené intervaly na hmatníku gitary aj podľa zápisu v TABe, resp. v notovej osnove...

Obrázok

Postupujte po dvojiciach nôt a určujte intervaly!
Intervaly určujte v rámci spoločných 8-minových nôt. Tj. prvá notička s druhou, tretia zo štvrtou atd...

Poslať 27 Sep 2013, 13:28
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8061
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

Týždeň s intervalmi - 4.časť

Definujte zobrazené intervaly na hmatníku gitary aj podľa zápisu v TABe, resp. v notovej osnove...

Obrázok

Intervaly určujte v rámci spoločných 8-minových nôt. Tj. prvá notička s druhou, tretia zo štvrtou atd...

Poslať 30 Sep 2013, 14:25
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8061
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

Týždeň s intervalmi - 5.časť

Opäť definujte zobrazené intervaly na hmatníku gitary aj podľa zápisu v TABe, resp. v notovej osnove...
Fotka: Týždeň s intervalmi - 5.časť Opäť definujte zobrazené intervaly na hmatníku gitary aj podľa zápisu v TABe, resp. v notovej osnove...

Obrázok

Intervaly určujte v rámci spoločných 8-minových nôt. Tj. prvá nota s druhou, tretia zo štvrtou atd...

Poslať 30 Sep 2013, 16:59
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8061
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

Nové funkcie interaktívneho hmatníku - príklad

Intervaly v 1.polohe na gitare ak berieme za základný tón "tón C"
Je potrebné si uvedomiť, kde je prirodzene (historicky dané) poltón (medzi "e/f" a "h/c") a kde dva (medzi ostatnými)...

Obrázok


Poslať 02 Okt 2013, 14:21
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8061
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

TRITONUS (tritonus diabolicus)

Tritonus tvorí interval zväčšenej kvarty (v lydickej stupnici v priklade na obrazku medzi tónmi "C - Fis") alebo zmenšenej kvinty (napr. v lokrijskej stupnici medti tónmi "C - Ges"). Tvorí ho vzdialenosť 6 poltónov, ktorá rozdeľuje oktávu (12-poltónov) na dve rovnaké časti.
Tento interval je veľmi nespevný a preto sa mu hudobníci v minulosti snažili vyhýbať...

Obrázok

sledujte interval tónov "C - Fis" a vidíte tritónus, zahrajte si ho...

Poslať 11 Okt 2013, 13:00
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8061
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

Prehľad intervalov a ich značenia na hmatníku gitary...

Obrázok

Situácia je v prípade, keď základným tónom (I.stupeň) PRIMA je tón "C" a k nemu prislúchajúce základné (prima až oktáva) a odvodené (nona až kvintdecima) intervaly. Polopriesvitné sú zobrazené rovnaké struny ale nachádzajúce sa na iných miestach (strune, polohe)...

Poslať 13 Okt 2013, 21:29
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8061
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

Od dneska si budene nejakú dobu zobrazovať polohy jednotlivých najpoužívanejších stupníc na hmatníku gitary. Hrajte ich každú polohu samostatne, podľa farieb. Hrajte stupnicu v rôznych postupoch podľa farieb. Farebné čísla určujú interval v stupnici. Pozor, ľavé indexy nezobrazujú prstoklady, to dáme neskor do TABu...

C dur diatonická stupnica

Obrázok

Poslať 13 Okt 2013, 21:33
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8061
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

Polohy C lydickej stupnice na hmatníku gitary od 1 po 13 pražec.

Hrajte stupnicu v rôznych postupoch podľa farieb. Farebné čísla určujú interval v stupnici...

Obrázok

Typický interval 4# tj. zväčšená kvarta na IV.stupni...

Poslať 14 Okt 2013, 12:59
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8061
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

Polohy C mixolydickej stupníce na hmatníku gitary od 1 po 13 pražec.

Hrajte stupnicu v rôznych postupoch podľa farieb. Farebné čísla určujú interval v stupnici...

Obrázok

Typický interval malá septima 7b tj. na VII.stupni...

Poslať 14 Okt 2013, 15:30
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8061
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

Durové modálne stupnice od základného tónu "C" na hmatníku gitary.

C diatonika: (ionska) c-d-e-f-g-a-h
C lydická: c-d-e-fis-g-a-h (na IV.stupni zväčšená kvarta 4#)
C mixolydická: c-d-e-f-g-a-hes (pričom hes = b) na IV.stupni malá septima (7b)

Na hmatníku gitary môžete vysledovať typické tóny pre tieto modálne stupnice. Základný tóny "C" má červené lemovanie a typické tóny "zväčšená kvarta" (4#) pre lydickú a malá septima (7b) pre mixolydickú sú v svojich typických farbách. Ostatné tóny sú pre všetky tieto stupnice rovnaké...

http://www.marianguitar.com/modalne_septatoniky.html

Obrázok

Poslať 15 Okt 2013, 15:59
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8061
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

Polohy A diatonickej mol stupnice (aiolský modus) na hmatníku gitary od 1 po 12 pražec. (poltóny medzi 2 - 3 a 5 - 6 stupňom).

Hrajte stupnicu v rôznych postupoch podľa farieb. Farebné čísla určujú interval v stupnici. V zelenom poli sa dá postupovať od tónu "A" na strune "D" dvoji spôsobmi (buď ísť na ďalšiu strunu na tón "H", alebo pokračovať na rovnakej strune tónom "H"...

Obrázok

Poslať 16 Okt 2013, 20:44
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8061
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

Polohy A dorskej mol stupnice (dorsky modus) na hmatníku gitary od 1 po 12 pražec. (poltóny medzi II. - III. a VI. - VII. stupňom).

Hrajte stupnicu, pre ktorú je typická veľká sexta (v.6) v rôznych postupoch (ktorých by mohlo byť aj viacej) podľa farieb. Farebné čísla určujú interval v stupnici...

Obrázok

Poslať 18 Okt 2013, 14:08
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8061
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

Polohy A frygickej mol stupnice (frygický modus) na hmatníku gitary od 1 po 12 pražec. (poltóny medzi I. - II. a V. - VI. stupňom).

Hrajte stupnicu, pre ktorú je typická malá sekunda (m.2) v rôznych postupoch (ktorých by mohlo byť aj viacej) podľa farieb. Farebné čísla určujú interval v stupnici...

Obrázok

Poslať 19 Okt 2013, 16:32
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8061
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

Polohy A lokrickej mol stupnice (lokrický modus) na hmatníku gitary od 1 po 12 pražec. (poltóny medzi I. - II. a IV. - V. stupňom).

Hrajte stupnicu, pre ktorú sú typické malá sekunda (m.2) a zmenšená kvinta (zm.5) v rôznych postupoch (ktorých by mohlo byť aj viacej) podľa farieb. Farebné čísla určujú interval v stupnici...

Obrázok

PredchádzajúciĎalší

Späť na Gitarová výuka - konzultácie - workshopy