Gitarová výuka - konzultácie - workshopy

Nová sekcia na diskusnom fóre "Gitarová výuka - konzultácie - workshopy"


Obsah fóra GuitarMania Gitarová výuka - konzultácie - workshopy Facebook - Hudobná teória

Facebook - Hudobná teória

Sekcia určená pre konzultantov výuky hry na gitaru, workshopy a iná súvisiaca aktivita...

Poslať 16 Júl 2013, 22:47
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8061
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

Facebook - Hudobná teória

https://www.facebook.com/pages/Hudobná-teória-pre-zač%C3%ADnajúcich-a-pokročilejš%C3%ADch-gitaristov/134178353450584?ref=ts&fref=ts

7.6.2013

Obrázok

"Budiš svetlo"... A bolo svetlo... Svetlo v naších hlavách :)

Táto stránka má za úlohu združiť začínajúcu a pokročilú komunitu gitaristov, bažiacich po informáciách z hudobnej teórie, ktorá úzko súvisí s hrou na gitaru...

http://www.marianguitar.com/teoria.html

Začneme, ako inde, než na začiatku :)

Tak ako obraz vnímame očami, zvuky vnímame sluchom (a tiež čiastočne aj povrchom kože). Svetje plný rôznych zvukov, avšak nás budú zaujímať len niektoré a tie budeme študovať :)

Ide o tóny.
A aký je rozdiel medzi bežným zvukom a tónmi???

Tón sa odlišuje od ostatných zvukov svojou pravidelnosťou vlnenia. Tón vzniká pravidelným chvením pružného telesa, ktoré je zdrojom tónu. A ostatné čítajte tu:

http://www.marianguitar.com/vlastnosti_tonu.html

Obrázok

Poslať 16 Júl 2013, 22:55
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8061
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

7.6.2013

Pozrieme sa teraz na ZÁKLADNÉ INTERVALY, ich odvodene, z čoho potom vyplýva aj ich kvalitatívne triedenie. Veľmi doporučujem túto časť si pozrieť, nakoľko na tomto stojí všetko ďalej, stupnice, akordy, harmónia, adď...

http://www.marianguitar.com/intervaly_odvodenie.html

Obrázok

Pre kvalitatívne posúdenie výškových vzdialeností v základnej diatonickej rade používame intervaly...


I N T E R V A L Y

Interval je výšková vzdialenosť dvoch tónov. Z fyzikálneho (akustického) hľadiska je to vzájomný pomer počtu ich kmitov. Je daný pomerom ich kmitočtov, nie ich rozdielom!

Na gitare určuje veľkosť najmenšieho rozdielneho intervalu vzdialenosť jednej polohy, teda vzdialenosť od pražca k najbližšiemu susednému pražcu nahor alebo nadol. Táto vzdialenosť predstavuje jeden poltón. Od pražca k pražcu sa postupne posúvame vždy o jeden poltón...

http://www.marianguitar.com/Intervaly.html

Také resumé k odvodeniu základných intervalov vidíte v priloženej tabuľke s popisom jednotlivých základných intervalov, ich značenia a veľkosti v poltónoch:

Náhľad na väčší obrázok je tu:

Obrázok

Poslať 16 Júl 2013, 22:56
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8061
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

7.6.2013

Vieme, čo sú tóny a ako sa líšia od iných zvukov. Tón ako taký skoro nikdy neznie sám, buď znejú tóny za sebou (melodicky) alebo súčasne (harmonicky)...

Pre zjednodušenie si teraz povieme, že našim základom pre ďalšie odvodzovanie a vzdelávanie sa v hudobnej teórii budú tóny:

C - D - E - F - G - A - H (B)

( H = európske značenie, B = anglo-americké značenie)

Ide o ZÁKLADNÚ DIATONICKÚ RADU ...

Obrázok

Poslať 16 Júl 2013, 23:02
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8061
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

8.6.2013

Základnú diatonickú radu v pôvodnom stave (bez krížikov a béčiek) môžete vidieť v podstate len v C dur diatonickej stupnici. Ale pre potreby spevu a aj iné príčiny, túto stupnicu často a väčšinou transponujeme do inej výšky...

T R A N S P O Z Í C I A

Transpozícia je prenesenie do inej absolútnej výšky. Každý z nás má inak postavený hlas (iný rozsah) a preto sme nútený častokrát transponovať melódiu (a s tým aj harmóniu - akordy) do inej výšky, ktorá pre náš rozsah vyhovuje.
Pri transponovaní stupníc a akordov nesmieme zabúdať, že transponujeme tak, aby sme zachovali všetky pôvodne vlastností (vzdialenosti medzi jednotlivými tónmi v stupnici či akorde).

TRANSPOZÍCIA s C dur do G dur (prvá kvinta nahor)

Uvediem príklad odvodenia stupnice G dur zo stupnice C dur:
Realizujeme to cez dva základné kroky:
1/ Novú stupnicu začneme odvodzovať od V. stupňa pôvodnej stupnice a ten sa stáva I.stupňom novéj (transponovanej) stupnice.
2/ Doplníme tóny do oktávy a VII. stupeň novej stupnice zvýšime o ½ tón (pridáme krížik), aby sa presne kopírovali intervalové vzdialenosti s prvej (pôvodnej) stupnice.

Obrázok

Poslať 16 Júl 2013, 23:03
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8061
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

T R A N S P O Z Í C I A / z G dur do D dur /

V predchádzajúcom príspevku som transponoval C dur o čistú kvintu vyššie do G dur...
Zo stupnice G dur (1#) si na V. stupni odvodíme novú stupnicu D dur s 2 krížikmi (2#). Realizujeme to opäť cez dva kroky:

1/ Novú stupnicu začneme odvodzovať od V. stupňa predchádzajúcej stupnice a ten sa stáva I.stupňom novej (transponovanej) stupnice.
2/ Doplníme tóny do oktávy a VII. stupeň novej stupnice zvýšime o ½ tón (pridáme krížik), aby sa presne kopírovali intervalové vzdialenosti s pôvodnej stupnice.

stupnica G dur: g - a - h - c1 - d1 - e1 - fis1 / g1
g = základný tón "prima" a d1 = "kvinta" (V. stupeň stupnice).

Od V.stupňa (teda od "d1") odvodíme základné tóny novej stupnice D dur a na jej VII. stupni pridáme krížik:

d1 - e1 - fis1 - g1 - a1 - h1 - cis2 / d2

V tejto novej stupnici sa tón "d1" stáva základným tónom, primou. D dur obsahuje celkove (oproti pôvodnej stupnici C dur) dve zmeny, dva krížiky (posúvky): fis, cis...

Obrázok

Poslať 16 Júl 2013, 23:04
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8061
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

8.6.2013

T R A N S P O Z Í C I A / z D dur do A dur /

Zo stupnice D dur (2#) na V. stupni odvodíme novú stupnicu A dur s 3 krížikmi (3#)

(Opakovanie krokov ako pri stupniciach G dur, D dur).

1/ Novú stupnicu začneme odvodzovať od V. stupňa predchádzajúcej stupnice a ten sa stáva I.stupňom novej (transponovanej) stupnice.
2/ Doplníme tóny do oktávy a VII. stupeň novej stupnice zvýšime o ½ tón (pridáme krížik), aby sa presne kopírovali intervalové vzdialenosti s pôvodnej stupnice.

stupnica D dur: d - e - fis - g - a - h - cis1 / d1
d = základný tón "prima" a = "kvinta" (V. stupeň stupnice).

Od V.stupňa (teda od "a") odvodíme základné tóny novej stupnice A dur a na jej VII. stupni pridáme krížik (gis):

a - h - cis1 - d1 - e1 - fis1 - gis1 / a1

V tejto novej stupnici sa tón "a" stáva základným tónom, primou.
A dur obsahuje celkove (oproti pôvodnej stupnici C dur) tri zmeny, tri krížiky (posúvky): fis, cis. gis...

Obrázok

Poslať 16 Júl 2013, 23:05
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8061
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

8.6.2013

T R A N S P O Z Í C I A / z A dur do E dur /

Zo stupnice A dur (3#) si na V. stupni odvodíme novú stupnicu
E dur s 4 krížikmi (4#)

(Opakovanie krokov ako pri stupniciach G dur, D dur, A dur).

1/ Novú stupnicu začneme odvodzovať od V. stupňa predchádzajúcej stupnice. Ten sa stáva I.stupňom novej stupnice.
2/ Doplníme tóny do oktávy a VII. stupeň novej stupnice zvýšime o ½ tón (pridáme krížik), aby sa presne kopírovali intervalové vzdialenosti s pôvodnej/predchádzajúcej stupnice.

stupnica A dur: a - h - cis1 - d1 - e1 - fis1 - gis1 / a1
a = základný tón "prima" e1 = "kvinta" (V. stupeň stupnice).

Od V.stupňa od "e1" odvodíme základné tóny novej stupnice E dur a na jej VII. stupni pridáme krížik (dis2):

e1 - fis1 - gis1 - a1 - h1 - cis2 - dis2 - e2

V tejto novej stupnici sa tón "e1" stáva základným tónom, primou. E dur obsahuje celkove (oproti pôvodnej stupnici C dur) štyri zmeny, tri krížiky (posúvky): fis, cis. gis, dis...

http://www.marianguitar.com/obrazky/hmatnik_Edur.jpg

Poslať 16 Júl 2013, 23:06
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8061
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

8.6.2013

T R A N S P O Z Í C I A / z E dur do H dur /

Zo stupnice E dur (4#) na V. stupni odvodíme novú stupnicu H dur s 5 krížikmi (5#)

(Opakovanie krokov ako pri stupniciach G dur, D dur, A dur, E dur).

1/ Novú stupnicu začneme odvodzovať od V. stupňa predchádzajúcej stupnice. Ten sa stáva I.stupňom novej stupnice.
2/ Doplníme tóny do oktávy a VII. stupeň novej stupnice zvýšime o ½ tón (pridáme krížik), aby sa presne kopírovali intervalové vzdialenosti s pôvodnej/predchádzajúcej stupnice.

stupnica E dur: e1 - fis1 - gis1 - a1 - h1 - cis2 - dis2 - e2
e1 = základný tón "prima" h1 = "kvinta" (V. stupeň stupnice).

Od V.stupňa od "h1" odvodíme základné tóny novej stupnice H dur a na jej VII. stupni pridáme krížik (ais):

h1 - cis2 - dis2 - e2 - fis2 - gis2 - ais2 - h2

V tejto novej stupnici sa tón "h1" stáva základným tónom (PRIMA).
H dur obsahuje celkove (oproti pôvodnej stupnici C dur) päť zmien, päť krížikov: fis, cis. gis, dis, ais...

Obrázok

Poslať 16 Júl 2013, 23:07
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8061
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

8.6.2013

T R A N S P O Z Í C I A / z H dur do F#dur /

Zo stupnice H dur (5#) na V. stupni odvodíme novú stupnicu
F#dur so 6 krížikmi (6#)

(Kroky ako pri stupniciach G dur, D dur, A dur, E dur, H dur).

1/ Novú stupnicu začneme odvodzovať od V. stupňa predchádzajúcej stupnice. Ten sa stáva I.stupňom novej stupnice.
2/ Doplníme tóny do oktávy a VII. stupeň novej stupnice zvýšime o ½ tón (pridáme krížik), aby sa presne kopírovali intervalové vzdialenosti s pôvodnej/predchádzajúcej stupnice.

stupnica H dur: h1 - cis2 - dis2 - e2 - fis2 - gis2 - ais2 - h2
h1 = základný tón "prima", fis2 = "kvinta" (V. stupeň stupnice).

Od V.stupňa od "fis2" odvodíme základné tóny novej stupnice F#dur a na jej VII. stupni pridáme krížik (eis):

fis2 - gis2 - ais2 - h2 - cis3 - dis3 - eis3 - fis3

V tejto novej stupnici sa tón "h1" stáva základným tónom (PRIMA).
H dur obsahuje celkove (oproti pôvodnej stupnici C dur) šesť zmien, šesť krížikov (posúviek): fis, cis. gis, dis, ais, eis...

Obrázok

Poslať 16 Júl 2013, 23:09
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8061
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

8.6.2013

T R A N S P O Z Í C I A / z F#dur do C#dur /

Toto je v podstate posledná "praktická" transpozícia, kde je už všetkých sedem tónov pôvodnej stupnice "C dur" (základná diatonická rada) pozmenených (zvýžených) za pomoci # (krížik, zvyšujúca posúvka)

Cez časť "kvintového kruhu" sme sa dostali do bodu, kedy už ďalej nemá praktický význam transponovať, lebo dostávame tzv. "enharmonické tóny", o ktorých si v ďalšom niečo povieme (napr. v G#dur by vychádzal na VII.stupni tón "Fisis" (dvojzväčšené "F", čo je vlastne G...)

Zo stupnice F#dur (6#) na V. stupni odvodíme novú stupnicu
C#dur so 7 krížikmi (7#)

(Kroky ako pri stupniciach G dur, D dur, A dur, E dur, H dur a F#dur)

1/ Novú stupnicu začneme odvodzovať od V. stupňa predchádzajúcej stupnice. Ten sa stáva I.stupňom novej stupnice.
2/ Doplníme tóny do oktávy a VII. stupeň novej stupnice zvýšime o ½ tón (pridáme krížik), aby sa presne kopírovali intervalové vzdialenosti s pôvodnej/predchádzajúcej stupnice.

stupnica F# dur: fis2 - gis2 - ais2 - h2 - cis3 - dis3 - eis3 - fis3
fis2 = základný tón "prima", cis3 = "kvinta" (V. stupeň stupnice).

Od V.stupňa od "cis3" odvodíme základné tóny novej stupnice C#dur a na jej VII. stupni pridáme krížik (his):

cis3 - dis3 - eis3 - fis3 - gis3 - ais3 - his3 - cis4

V tejto novej stupnici sa tón "cis3" stáva základným tónom (PRIMA).
H dur obsahuje celkove (oproti pôvodnej stupnici C dur) šesť zmien, šesť krížikov (posúviek): fis, cis. gis, dis, ais, eis, his...

Obrázok

Poslať 16 Júl 2013, 23:10
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8061
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

8.6.2013

Všimnite si vľavo na obrázku je zobrazený kvintový kruh smerom "po krížikoch", v ktorom sme sa s predchádzajúcimi transpozíciami dostali od "C" po "C#"...
Vpravo na obrázku je vyobrazený "kvartový kruh", ktorým sa dajú transpozície smerovať "po béčkach" a ktorý si teraz tiež preberieme v rozsahu "praktických stupníc" (od "C" po "Cb" od 0 po 7b)...

Obrázok

Poslať 16 Júl 2013, 23:11
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8061
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

8.6.2013

ENHARMONICKÉ TÓNY

Tóny zapisujeme do notovej osnovy pomocou nôt, kde svojim tvarom a polohou v spojitosti s inými doplňujúcimi znakmi vyjadrujú vlastnosti tónov. Pomocou posuviek (krížika “♯” – zvyšuje o poltón, béčka „♭“ – znižuje o poltón) a kľúča s predznamenaním tvoríme ich „pravopis“...

Sú tóny, ktoré rovnako znejú, ale odlišujú sa pravopisom – zápisom do notovej osnovy. Potom sa môže stať, že rôzne zapísané noty (tóny) znejú rovnako, napr.: cis – des (c♯ - d♭), alebo eis – f (e♯ - f), his – c (h♯ - c), fes – e (f♭ – e), fis – ges (f♯ - g♭) atď...

Nástupom chromatiky dochádza k poltónovému deleniu oktáv a tým aj k pozmeňovaniu tónov diatonickej rady "c-d-e-f-g-a-h"

Posuvkami sa tieto základné tóny menia a pritom dochádza aj k tomu, že sa niektoré tóny rôzne píšu, ale rovnako znejú. Pripojený obrázok dáva prehľad o enharmonických tónoch v rámci oktávy:

Obrázok

http://www.marianguitar.com/tabulatura.html

TABULATÚRA (TAB) je grafické znázornenie polohy jednotlivých tónov na hmatníku nástroja.

Noty - notová osnova

Notová osnova sa skladá z piatich vodorovných čiar a štyroch medzier. Tóny gitary zapisujeme do notovej osnovy na, pod alebo nad vodorovné čiary alebo do medzier a čítame ich pomocou husľového alebo basového kľúča.

http://www.marianguitar.com/tabulatura.html
[img]
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/ ... 4162_n.jpg[/img]

Iné dĺžky nôt...

Celá, pólová, štvrťová alebo osminová, či šestnástinová nota sa nemusia deliť na párne hodnoty. Veľmi často sa používajú napríklad "osminové trioly" (obrázok "C"), kde sa na jednu štvrťovú dobu hrajú tri rovnaké noty...

Obrázok

Zápis nôt v husľovom kľúči (podľa polohy noty na alebo medzi čiarami notovej osnovy, alebo na dolných, či horných pomocných čiarach, určujeme ich výšku):

Obrázok

Poslať 16 Júl 2013, 23:15
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8061
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

8.6.2013

T R A N S P O Z Í C I A / z C dur do F dur / po kvartách nahor

Teraz budeme transponoval C dur o čistú kvartu vyššie do F dur...
Zo stupnice C dur, na IV. stupni odvodíme novú stupnicu F dur s 1 béčkom (1b). Realizujeme to cez dva kroky, samozrejme iné, ako tomu bolo u krížikov:

1/ Novú stupnicu začneme odvodzovať od "ÍV. stupňa pôvodnej stupnice (tón "F"). Ten sa stáva I. stupňom novej (transponovanej) stupnice.
2/ Doplníme tóny do oktávy a IV. stupeň novej stupnice znížime o ½ tón (pridáme béčko), aby sa presne kopírovali intervalové vzdialenosti s pôvodnej stupnice.

pôvodná stupnica C dur: c - d - e - f - g - a - h - c1
c = základný tón "prima", f = "kvarta" (IV. stupeň stupnice).

Od IV.stupňa (teda od "f") odvodíme základné tóny novej stupnice F dur a na jej IV. stupni pridáme béčko (zmeníme "h" na "hes" podľa nemeckého systému, resp. zmeníme "B" na "Bb" podľa ango-amerického systému):


Nemecký systém:
f - g - a - hes - c1 - d1 - e1 - f1 = f - g - a - b - c1 - d1 - e1 - f1

Anglo-americký systém:

f - g - a - bb - c1 - d1 - e1 - f1 (bb = bé s béčkom)

O oktávu nižšie (anglo-americký systém) by bola táto stupnica zapísaná takto:

F - G - A - Bb - C - D - E - f

V tejto novej stupnici sa tón "f" stáva základným tónom, primou.
F dur obsahuje celkove (oproti pôvodnej stupnici C dur) jednu zmenu, jedno béčko (posúvku), tón "b" nemecký systém, resp. tón "bb" anglo-americký systém...

Obrázok

Poslať 16 Júl 2013, 23:16
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8061
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

T R A N S P O Z Í C I A / z F dur do B dur / po kvartách nahor
(anglo-americký systém značenia Bb dur)

Zo stupnice F dur, na IV. stupni odvodíme novú stupnicu B = Hes = Hbdur s 2 béčkami (2b).

1/ Novú stupnicu začneme odvodzovať od IV. stupňa stupnice F dur - tón "b" (hes). Ten sa stáva I. stupňom novej transponovanej stupnice.
2/ Doplníme tóny do oktávy a IV. stupeň novej stupnice znížime o ½ tón (pridáme béčko), aby sa presne kopírovali intervalové vzdialenosti s pôvodnej stupnice.

Stupnica F dur: f - g - a - hes - c1 - d1 - e1 - f1
f = základný tón "prima", hes = "kvarta" (IV. stupeň stupnice).

Od IV.stupňa (teda od "b (hes)" odvodíme základné tóny novej stupnice Hes (B) dur a na jej IV. stupni pridáme béčko (zmeníme, znížime "e" na "es"):

stupnica B (Hes) dur:
hes (b) - c1 - d1 - es1 - f1 - g1 - a1 - hes1 (b1)

V tejto novej stupnici sa tón "b ´hes" stáva základným tónom, primou. B dur (Hes = Hb) obsahuje celkove (oproti pôvodnej stupnici C dur) dve zmeny, dve béčká (posúvky), tóny b, es...

Obrázok

Poslať 16 Júl 2013, 23:17
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8061
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

9.6.2013

T R A N S P O Z Í C I A / z Bdur do Ebdur /
(anglo-americký systém značenia Bbdur = nemecký B dur)

Zo stupnice B dur, na IV. stupni odvodíme novú stupnicu Es dur = Ebdur s 3 béčkami (3b). Odvozdujeme po kvartách nahor.

1/ Novú stupnicu začneme odvodzovať od IV. stupňa stupnice B dur - tón "es"). Ten sa stáva I. stupňom novej transponovanej stupnice.
2/ Doplníme tóny do oktávy a IV. stupeň novej stupnice znížime o ½ tón (pridáme béčko), aby sa presne kopírovali intervalové vzdialenosti s pôvodnej stupnice.

Stupnica B (Hes) dur:
hes (b) - c1 - d1 - es1 - f1 - g1 - a1 - hes1 (b1)
hes (b) = základný tón "prima", es1 = "kvarta" (IV. stupeň stupnice).

Od IV.stupňa (teda od "es1" odvodíme základné tóny novej stupnice Es (Eb) dur a na jej IV. stupni pridáme béčko (zmeníme, znížime "a1" na "as1"):

stupnica Es (Eb) dur:
es1 - f1 - g1 - as1 - hes1 (b1) - c2 - d2 - es2

V tejto novej stupnici sa tón "es1" stáva základným tónom, PRIMA. Eb dur (Es dur) obsahuje celkove (oproti pôvodnej stupnici C dur) tri zmeny, tri béčká (posúvky), tóny b, es, as...

Obrázok

Ďalší

Späť na Gitarová výuka - konzultácie - workshopy

cron