Gitarová výuka - konzultácie - workshopy

Nová sekcia na diskusnom fóre "Gitarová výuka - konzultácie - workshopy"


Obsah fóra GuitarMania Gitarová výuka - konzultácie - workshopy Facebook - Hudobná teória

Facebook - Hudobná teória

Sekcia určená pre konzultantov výuky hry na gitaru, workshopy a iná súvisiaca aktivita...

Poslať 21 Okt 2013, 20:20
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8061
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

Rozprávka o intervaloch I.časť...

Tu je tá rozprávka: Základy vzťahov medzi tónmi - intervaly

Bol som viacerími ľuďmi požiadaný, aby som nejakou prístupnejšou formou (laikom) sprístupnil problematiku intervalov, tak skúsim formou rozprávky

Kde bolo, tam bolo, za 7 horami a za 7 dolami bolo 7 kráľovien:

PRIMA
SEKUNDA
TERCIA
KVATRA
KVINTA
SEXTA
SEPTIMA
OKTÁVA

PRIMA, KVARTA, KVINTA a OKTÁVA
boli čisté princezny 12-ročného cyklu...

ČISTÁ PRIMA (narodená v roku nula "0")
ČISTÁ KVARTA (narodená v roku päť "5")
ČISTÁ KVINTA (narodená v roku sedem "7")
ČISTÁ OKTÁVA (narodená v roku dvanásť "12")

Kráľ bol prelietavý vták

A aj preto okrem týchto princezien, žili na zámku aj ďalšie zrodené možno z lásky, ale určite s vášne, ale bez božieho poženhania so štyrmi inými ďalšími ženami. Každá mala s kráľom dve dcéry - princezné:

SEKUNDA, TERCIA, SEXTA a SEPTIMA, maldšiej sa hovorilo "MALÁ" a staršiej VEĽKÁ.

MALÁ SEKUNDA (narodená v roku jedna "1")
VEĽKÁ SEKUNDA (narodená v roku dva "2")
MALÁ TERCIA (narodená v roku tri "3")
VEĽKÁ TERCIA (narodená v roku štyri "4")
MALÁ SEXTA (narodená v roku osem "8")
VEĽKÁ SEXTA (narodená v roku deväť "9")
MALÁ SEPTIMA (narodená v roku desať "10")
VEĽKÁ SEPTIMA (narodená v roku jedenásť "11")

Pozri túto schému a všímaj si poltóny!!!

Obrázok

http://www.marianguitar.com/obrazky/diatonicka_rada.jpg

pokračovanie nabudúce :)

Poslať 21 Okt 2013, 20:23
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8061
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

Podhalanská stupnica

Polohy C kombinovanej lydicko-mixolydickej stupnice (podhalanská stupnica) na hmatníku gitary. (typické intervaly pre túto stupnicu pochádzajú s lydickej a mixolydickej stupnice a síce zväčšená kvarta (4#) a malá septima (7b).

Hrajte stupnicu v rôznych postupoch (ktorých by mohlo byť aj viacej) podľa farieb. Farebné čísla určujú interval v stupnici...

Obrázok

Poslať 27 Okt 2013, 00:30
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8061
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

A7 / Bdim hmat na hmatníku gitary

Pozrite si dobre obrázok. Ak v ňom do akordu použijete tón "A" plus ostatné modré tóny, je to A7. Stačí však posunúť základný tón "A" o 1/2-tón vyššie a vznikne hmat Bdim...

Obrázok

A7 = a-cis-e-g, Bdim = hes-des-f-asas

Poslať 27 Okt 2013, 00:31
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8061
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

Podobná situácia na akordoch D7 / Ebdim

Posunieme základný tón s D7, tón "D" o 1/2-tón vyššie a ostatné tóny ponecháme a vznikne Ebdim (=D#dim)...

Obrázok

D7 = d-fis-a-c, Ebdim = es-ges-heses-deses...


Poslať 29 Okt 2013, 18:49
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8061
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

Vyskúšajte si zahrať tieto akordy a v takomto slede: A - Amaj7 - A6 - Amaj7...

Hráte len na strunách D-g-h-e1 a zmena v akordoch sa vykonáva len na melodickej strune "e1":

A dur: x-x-7-6-5-5
Amaj7: x-x-7-6-5-4
A6: x-x-7-6-5-2

Obrázok

Poslať 09 Nov 2013, 15:10
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8061
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

Hmatník gitary 1 až 5 poloha popísané pomocou základných tónov a chromaticky zvýšených (krížiky)...

Tóny v stupnici C dur sú znázornené plnou farbou a chromatické tóny sú polo-priesvitné...

Ľavý horný index označuje presnú hodnotu intervalu...

ObrázokObdobná situácia ale !!!

Hmatník gitary 1 až 5 poloha popísané pomocou základných tónov a chromaticky znížených (béčka)...

Tóny v stupnici C dur sú znázornené plnou farbou a chromatické tóny sú polo-priesvitné...

Ľavý horný index označuje presnú hodnotu intervalu...

Obrázok

Poslať 15 Nov 2013, 12:47
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8061
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

14.11.2013

Základné intervaly ako súčasť stupňov v stupnici. (určovanie kvality intervalov)

ODVODENIE ZÁKLADNÝCH INTERVALOV NAHOR

Na obrázku vidíte zobrazenú vzostupnú "C" diatonickú stupnicu

c - d - e - f - g - a - h - c1

spolu aj s oktávovým tónom, ktoré sme si označili jednotlivými stupňami.

Na prvom stupni
je tón "c" a ak ho porovnáme so základným tónom (čo je ten istý tón "c"), tak dostaneme interval čistej primy (č.1) c - c ...

Na druhom stupni je tón "d" a tento tvorí so základným tónom interval "veľkej sekundy" dva poltóny (v.2), c - d ...

Na treťom stupni je tón "e" a tento tvorí so základným tónom interval "veľkej tercie" štyri poltóny (v.3), c - e ...

Na štvrtom stupni je tón "f" a tento tvorí so základným tónom interval "čistej kvarty" päť poltónov (č.4), c - f ...

Na piatom stupni je tón "g" a tento tvorí so základným tónom interval "čistej kvinty" sedem poltónov (č.5), c - g ...

Na šiestom stupni je tón "a" a tento tvorí so základným tónom interval "veľkej sexty" deväť poltónov (v.6), c - a ...

Na siedmom stupni je tón "h" a tento tvorí so základným tónom interval "veľkej septimy" jedenásť poltónov (v.7), c - h ...

Na ôsmom stupni je tón "c1" a tento tvorí so základným tónom interval "čistej oktávy" dvanásť poltónov (č.8), c - c1 ...

VIII.stupeň = oktáva (čistá oktáva), je základným tónom v nasledujúcej, vyššiej oktáve...

Všetky tieto intervaly sú vrchné, tj. prvý tón je nižší a druhý vyšší, tým, že sa hrajú po sebe sú aj tzv. melodické. Ak by sme ich hrali spolu, boli by to intervaly harmonické...

Obrázok

Nabudúce si odvodíme ďalšiu škálu, tentokrát budeme odvodzovať rovnakú diatonicku "c" stupnicu ale nadol...


Poslať 15 Nov 2013, 13:52
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8061
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

ODVODENIE ZÁKLADNÝCH INTERVALOV NADOL

Na obrázku vidíte zobrazenú zostupnú "C" diatonickú stupnicu

c1 - h - a - g - f - e - d - c

aj s oktávovým tónom, ktorí sme si označili jednotlivými stupňami.

Na prvom stupni je tón "c1" a ak ho porovnáme so základným tónom (čo je ten istý tón "c1"), tak dostaneme intervaly čistej primy (č.1) c1 - c1 ...

Na druhom stupni je tón "h" a tento tvorí so základným tónom interval "malej sekundy" jeden poltón (m.2), c1 - h ...

Na treťom stupni je tón "a" a tento tvorí so základným tónom interval "malej tercie" tri poltóny (v.3), c1 - a ...

Na štvrtom stupni je tón "g" a tento tvorí so základným tónom interval "čistej kvarty" päť poltónov (č.4), c1 - g ...

Na piatom stupni je tón "f" a tento tvorí so základným tónom interval "čistej kvinty" sedem poltónov (č.5), c1 - f ...

Na šiestom stupni je tón "e" a tento tvorí so základným tónom interval "malej sexty" osem poltónov (m.6), c1 - e ...

Na siedmom stupni je tón "d" a tento tvorí so základným tónom interval "malej septimy" desať poltónov (m.7), c1 - d ...

Na ôsmom stupni je tón "c" a tento tvorí so základným tónom interval "čistej oktávy" dvanásť poltónov (č.8), c1 - c ...

Všetky tieto intervaly sú spodné, tj. prvý tón je vyšší a druhý nižší, keď sa hrajú po sebe sú melodické. Ak by sme ich hrali súčasne, boli by to intervaly harmonické...

Obrázok

Ak si všimnete a porovnáte túto schému a obrázok s predchádzajúcim, tak zistíte, že niektoré intervaly sú pri odvodzovaní nahor a nadol rovnaké (prima, kvarta, kvinta a oktáva), hovoríme im čisté a niektoré sú veľké (pri odvodzovaní nahor) alebo malé (pri odvodzovaní nadol), je to II.stupeň (sekunda), III.stupeň (tercia), VI.stupeň (sexta) a VII.stupeň (septima).

čistá prima (č.1 = 1) čistá kvarta (č.4 = 4 ), čistá kvinta (č.5 = 5) čistá oktáva (č.8. = 8)

malá sekunda (m.2 = 2b), veľká sekunda ( v.2 = 2)
malá tercia (m.3 = 3b), veľká tercia (v.3 = 3)
malá sexta (m.6 = 6b), veľká sexta (v.6. = 6)
malá septima (m.7 = 7b), veľká septima (v.7 = 7)

* z čistých intervalov znížených o 1/2-tón vznikajú zmenšené
* z čistých intervalov zvýšených o 1/2-tón vznikajú zväčšené

* z malých intervalov znížených o 1/2-tón vznikajú zmenšené
* z veľkých intervalov zvýšených o 1/2-tón vznikajú zväčšené

Poslať 15 Nov 2013, 15:37
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8061
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

Stupnica C dur - ODOVODENIE ZÁKLADNÝCH INTERVALOV

Predmetná C diatonická stupnica, môže byť hraná aj na viacerých strunách, nielen na jednej, ako to bolo uvádzané v predchádzajúcich príkladoch...

Obrázok

Na obrázku sa hrajú na rovnakom mieste len dva tóny a to základný tón "C" a kvarta "F"...

http://www.marianguitar.com/intervaly_odvodenie.html

GUMM_042 Orientacia na hmatniku - odvodenie od C - zakladne intervaly http://www.youtube.com/watch?v=ruZq1Sovb1o

Poslať 18 Nov 2013, 22:09
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8061
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR


Poslať 18 Nov 2013, 22:09
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8061
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

ODVODENÉ (ROZŠÍRENÉ) INTERVALY

Ide o intervaly o oktávu vyššie ako základné a preto každý s týchto intervalov má "paritný interval" medzi základnými:

prima / oktáva

sekunda / nona

tercia / decima

kvarta / undecima

kvinta / duodecima

sexta / tercdecima

septima / kvartdecima

oktáva / kvintdecima


Všetky ich vlastnosti až na ten oktávový rozdiel sa zhodujú.

http://www.marianguitar.com/intervaly_rozsirene.html

GUMM_071 Stupnica C dur - základné prstoklady http://www.youtube.com/watch?v=Os3-YCeByNc

Poslať 18 Nov 2013, 22:11
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8061
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

INTERVALY MELODICKÉ A HARMONICKÉ

Ak zahráte dva tóny po sebe, ide o interval melodický, ak zaznejú súčasne, ide o interval harmonický. Pri melodických intervaloch môže ísť o interval nahor (ak je prvý tón nižší ako druhý) alebo o interval nadol (ak je prvý tón vyšší ako druhý)...

INTERVALY

V niekoľkých posledných príspevkoch na tejto stránke sme si prebrali a ukázali základnú problematiku o intervaloch, ktoré sú stavebným kameňom stupníc a akordov a to všetko tvorí základ harmónii a melodike.

Podrobnejšie si o tejto problematike môžete prečítať tu:

http://www.marianguitar.com/Intervaly.html

Poslať 18 Nov 2013, 22:13
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8061
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

STUPNICE

Prebrali sme intervaly a môžeme postúpiť ďalej a to k základným stupniciam.

Usporiadaním tónov podľa výšky (kmitočtu) vznikajú tónové sústavy. Pri takomto usporiadaní vznikne rada tónov (v notovej osnove hovoríme o usporiadaní nôt) v ktorej tóny postupujú vždy smerom od nižšieho k vyššiemu. Určitá časť tejto rady môže tvoriť stupnicu. Stupnica - je rad tónov, ktoré sú usporiadané podľa svojej výšky.

K najjednoduchším a najstarším stupniciam patria:

Prirodzená pentatonika a Bluesova pentatonika (ktoré sú vzájomne paralelné)...

Ako základnú stupnicu vezmeme prirodzenú pentatoniku, ktorá vznikne postavením štyroch čistých kvint nad seba a následným zoradením týchto tónov do jednej oktávy:

Od "C": c - g, g - d, d - a, a - e... v jednej oktáve: c - d - e - g - a

Na hmatníku gitary sme ju znázornili v troch rôznych zobrazeniach (na jednejm dvoch a troch strunách)

Obrázok

http://www.marianguitar.com/stupnice.html

http://www.marianguitar.com/pentatoniky.html

PredchádzajúciĎalší

Späť na Gitarová výuka - konzultácie - workshopy

cron