Gitarová výuka - konzultácie - workshopy

Nová sekcia na diskusnom fóre "Gitarová výuka - konzultácie - workshopy"


Obsah fóra Sebarealizácia Teória AKORDY, známy - nezámy to pojem.

AKORDY, známy - nezámy to pojem.

...akordy, stupnice a iné, rady a tipy či už pre začiatočníkov alebo pokročilých

Poslať 02 Jún 2007, 10:44
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8061
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

pokračovanie septakordy....
1/Dominantný septakord (C7)
Nazývame ho tiež septakordom tvrdým, malým. Vznikne pridaním malej tercie k durovému kvintakordu:
C - E - G - B
Septakord C7 = c - e - g - b môžeme odvodiť napr. od V. stupňa stupnice F dur (diatonická dur, iónsky modus):
F - G - A - B - c - d - e - f - g - a - b - c1.......
V stupnici C dur by sme na V.stupni odvodili dominantný septakord G7 = G - H - d - f :
C - D - E - F- G - A - H - c - d - e - f - g ......
Odvodenie dominantného septakordu "C7"(skratka DS) od tónu "c" je možné aj od iných stupníc, obsahujúcich tóny c-e-g-b. Rozpätie DS je malá septima, stavba septakordu: veľká tercia + malá tercia + malá tercia. Názov dominantný septakord je odvodený od jeho tvorby "na V. stupni" dominante sedemtónovej stupnice. Intervalový vzorec 1 - 3 - 5 - 7b vyjadruje jeho vnútornú stavbu, ktorú musíme dodržať pri jeho transponovaní.
2/ Tvrdý - veľký septakord (Cmaj7)
Vznikne ak pridáme k durovému kvintakordu veľkú terciu:
C - E - G - H
Septakord Cmaj7 = C-E-G-H môžeme odvodiť napr. od I. stupňa stupnice C dur (diatonická dur, iónsky modus):
C - D - E - F - G - A - H - c - d - e - f .......
V stupnici C dur by sme na IV. stupni odvodili dominantný septakord F7 = F - A - c - e :
C - D - E - F - G - A - H - c - d - e - f - g ......
Na jej V. stupni odvodíme dominantný septakord G7 = G ? H - d - f :
C - D - E - F - G - A - H - c - d - e - f - g ......
Odvodenie tvrdého veľkého septakordu "Cmaj7" (skratka TVS) od tónu "c" je možné aj od iných stupníc, obsahujúcich tóny c-e-g-h. Rozpätie TVS je veľká septima, stavba akordu: veľká tercia + malá tercia + veľká tercia. Intervalový vzorec 1 - 3 - 5 - 7 vyjadruje jeho vnútornú stavbu, ktorú musíme dodržať pri jeho transponovaní.
3/ Molový - (mäkký) malý septakord (Cmi7)
Vznikne ak pridáme k molovému kvintakordu malú terciu:
C - Es - G - B
Molový malý septakord Cmi7 = C-Es-G-B môžeme odvodiť napr. od I. stupňa stupnice B dur (diatonická dur, iónsky modus):
B1 - C - D - Es - F - G - A - B - c - d - es .......
V stupnici C dur dostaneme tento typ septakordu na II. , III. a VI. stupni:
Dmi = D - F - A - c : C - D - E - F - G - A - H - c - d - e - f - g ......
Emi = E - G - H - d : C - D - E - F - G - A - H - c - d - e - f - g ......
Ami = - c - e - g : C - D - E - F - G - A - H - c - d - e - f - g ......
V stupnici A mol dostaneme tento typ septakordu na I. , IV. a V. stupni:
Ami = A - c - e - g : A - H - c - d - e - f - g - a - h - c1 - d1 - e1 ......
Dmi = d - f - a - c1 : A - H - c - d - e - f - g - a - h - c- - d1 - e1 ......
Emi = e - g - h - d1 : A - H - c - d - e - f - g - a - h - c1 - d1 - e1 ......
Odvodenie molového malého septakordu "Cmi7" (skratka MMS) od tónu "c" je možné aj od iných stupníc, obsahujúcich tóny c-es-g-b. Rozpätie MMS je malá septima, stavba akordu: malá tercia + veľká tercia + malá tercia. Intervalový vzorec 1 - 3b - 5 - 7b vyjadruje jeho vnútornú stavbu, ktorú musíme dodržať pri jeho prípadnom transponovaní.
Poznámka: Stavba tohto akordu je rovnaká ako durového kvintakordu s pridanou sextou. Rozdielny je len základný tón, napr.:
Cmi7 = c - es - g - b (základný tón "c") je rovnaké ako: Eb6 = es - g - b - c.
4/ Molový - veľký septakord (Cmi maj7)
Vznikne ak pridáme k molovému kvintakordu veľkú terciu:
C - Es - G - H
Molový veľký septakord Cmi maj7 = C-Es-G-H môžeme odvodiť napr. od I. stupňa stupnice C mol harmonickej:
C - D - Es - F - G - As - H - c .......
Tiež ho môžeme odvodiť napr. od I. stupňa stupnice C mol vzostupnej melodickej stupnice:
C - D - Es - F - G - A - H - c .......
Odvodenie molového veľkého septakordu "Cmi maj7" (skratka MVS) od tónu "c" je možné aj od iných stupníc, obsahujúcich tóny c-es-g-h. Rozpätie MVS je veľká septima, stavba akordu: malá tercia + veľká tercia + veľká tercia. Intervalový vzorec 1 - 3b - 5 - 7 vyjadruje jeho vnútornú stavbu, ktorú musíme dodržať pri jeho transponovaní do inej výšky (do inej tóniny).
5/ Zmenšene malý septakord (Cmi7/5b)
Tento septakord vznikne spojením zmenšeného kvintakordu a veľkej tercie:
C - Es - Ges - B
Zmenšene malý septakord Cmi7/5b = C-Es-Ges-B môžeme odvodiť napr. od I. stupňa stupnice C mol lokrickej:
C - Des - Es - F - Ges - As - B - c - des .......
Odvodenie zmenšene malého septakordu "Cmi7/5b" (skratka ZMS) od tónu "c" je možné aj od iných stupníc, obsahujúcich tóny c-es-ges-b. Rozpätie ZMS je malá septima, stavba akordu: malá tercia + malá tercia + veľká tercia. Intervalový vzorec 1 - 3b - 5b - 7b vyjadruje jeho vnútornú stavbu, ktorú musíme dodržať pri transponovaní tohto akordu do inej výšky (do inej tóniny).
6/ Zmenšene zmenšený septakord - diminished (Cdim)
Tento septakord vznikne spojením zmenšeného kvintakordu a malej tercie (tj. obsahuje len intervaly malej tercie a označuje sa ako "dim" z anglického "diminished") :
C - Es Ges - Heses
(Poznámka: Heses je dvakrát znížené o 1/2 tón H-čko. Viď intervaly!)
Skratka dim pri písmene zaužívala nesprávny "slangový" názov, že sú to "dimenzované akordy". Zmenšene zmenšený septakord Cdim = c-es-ges-heses vznikne spojením troch malých tercií za sebou. Často sa používa ako prechodný alebo striedavý akord, ktorý vyvoláva napätie, po ktorom sa žiada uvoľnenie. Pri tomto akorde dôsledne rozlišujme, či sa jedná o zmenšený kvintakord (trojzvuk) alebo zmenšene zmenšený septakord (štvorzvuk).
Odvodenie zmenšene zmenšeného septakordu "Cdim" (skratka ZZS) od tónu "c" je možné od stupníc, obsahujúcich tóny c-es-ges-heses (čo je vlastne "a"). Rozpätie ZZS je zmenšená septima, stavba akordu: malá tercia + malá tercia + malá tercia. Intervalový vzorec 1 - 3b - 5b - 7bb vyjadruje jeho vnútornú stavbu, ktorú musíme dodržať pri transponovaní akordu do inej výšky.
7/ Zväčšene veľký septakord (Cmaj7/5#)
Tento septakord sa skladá zo zväčšeného kvintakordu (C+), ku ktorému je pridaná malá tercia:
C - E - Gis - H
Zväčšene veľký septakord (skratka ZVS) Cmaj7/5# = c-e-gis-h môžeme odvodiť napr. od III.stupňa stupnice A mol cigánskej:
A - H - c - dis - e - f - gis - a - h - c - dis .......
Odvodenie zväčšene veľkého septakordu "Cmaj7/5#" (ZVS) od tónu "c" je možné od stupníc, obsahujúcich tóny c-e-gis-h. Rozpätie ZVS je veľká septima, stavba akordu: veľká tercia + veľká tercia + malá tercia. Intervalový vzorec 1 - 3 - 5# - 7 vyjadruje jeho vnútornú stavbu, ktorú musíme dodržať pri transponovaní do inej výšky (do inej tóniny).
8/ Zväčšene malý (alterovaný) septakord (C7/5#)
V rámci alterovaných (obmenených) septakordov sa nebudeme zaoberať podrobným vysvetľovaním a rozborom tejto triedy. Zväčšene malý alterovaný septakord od "c" sa skladá zo zväčšeného kvintakordu (C+), ku ktorému je pridaná zmenšená tercia:
C - E - Gis - B
Zväčšene malý alterovaný septakord (skratka ZVMAS) od tónu "c" môžeme odvodiť od stupníc obsahujúcich tóny tohto akordu: C7/5# = c-e-gis-b. Rozpätie tohto alterovaného akordu je malá septima, stavba akordu: veľká tercia + veľká tercia + zmemšená tercia. Intervalový vzorec 1 - 3 - 5# - 7b vyjadruje jeho vnútornú stavbu, ktorú musíme dodržať pri transponovaní do inej výšky.
9/ Tvrdo zmenšene malý (alterovaný) septakord (C7/5b)
Tvrdo zmenšene malý alterovaný septakord od "c" sa skladá zo zmenšeného kvintakordu (C-), ku ktorému je pridaná veľká tercia:
C - E - Ges - B
Tvrdo zmenšene malý alterovaný septakord (skratka TZMAS) od tónu "c" môžeme odvodiť od stupníc obsahujúcich tóny tohto akordu: C7/5b = c-e-ges-b. Rozpätie tohto alterovaného akordu je malá septima, stavba akordu: veľká tercia + zmemšená tercia + veľká tercia. Intervalový vzorec 1 - 3 - 5b - 7b vyjadruje jeho vnútornú stavbu, ktorú musíme dodržať pri transponovaní do inej výšky (do inej tóniny).
Vo všetkých prípadoch odvodenia kvintakordov a septakordov som pre názornú ukážku uviedol odvodenie od tónu "c". Samozrejme, ak by sme chceli tvoriť alebo odvodzovať tieto akordy od iných základných tónov, museli by sme transponovať (prenášať) intervalové vzdialenosti (vzorce akordov) do správnej výšky, napr.:
Cmaj7 = c - e - g - h, Dmaj7 = d - fis - a - cis1, Emaj7 = e - gis - h - dis1, Fmaj7 = f - a - c1 - e1, atď...
Kvintakordy a septakordy tvoria najpoužívanejšiu skupinu akordov a v podstate úplne postačujú na harmonizáciu každej melódie. Tieto dve akordové skupiny (triedy) majú v základnej polohe rozsah (šírku) akordu v rámci jednej oktávy.
Naposledy upravil marianguitar dňa 03 Jún 2007, 21:11, celkovo upravené 7

Poslať 02 Jún 2007, 10:53
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8061
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

Ak by ste hocikto zbadal nejakú chybu, prosím upozornite ma! Pri vkladaní textu a jeho formátovaní sa mi to kľudne mohlo stať, díki! 8)
Naposledy upravil marianguitar dňa 03 Jún 2007, 20:20, celkovo upravené 1

Poslať 02 Jún 2007, 14:27
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8061
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

10/ Septakordy s intervalovým obohatením
Okrem diatonických septakordov (zložených z tónov diatonických stupníc) a alterovaných (obmenených) septakordov poznáme aj iné súzvuky odvodené od septakordov. Tieto nemusia vychádzať z terciového systému stavby akordov. Alebo sú k terciovo odvodeným septakordom pripojené niektoré ďalšie tóny. Najpoužívanejšie z nich v nasledujúcej časti popíšem.
Dominantný septakord s pridanou veľkou sextou (C7/6)
Tento septakord obsahuje päť tónov. Nie je však nonovým akordom (jeho rozpätie v základnom tvare nie je nona ale septima). Uvedieme si názorný príklad od tónu "c":
C - E - G - A - B
Tento akord je obohatený o veľkú sextu, ktorá je pridaná k plne znejúcemu (plnohodnotnému) dominantnému septakordu. Ak by sme chceli vytvoriť rovnaký akord od iného základného tónu museli by sme dodržať stavbu - vzorec (intervalové odstupy) tohto akordu. Toto platí všeobecne pre transpozíciu každého - akéhokoľvek akordu.
Dominantný septakord s veľkou sextou, ktorá nahrádza kvintu (C7/6sus)
Tento septakord obsahuje štyri tóny. Jeho rozpätie v základnom tvare je septima. Uvedieme si názorný príklad od tónu "c":
C - E - A - B
Tento akord má nahradenú kvintu sextou, kvintu teda neobsahuje - v akorde chýba. Akord má podstatne zmenenú stavbu a v základnom tvare obsahuje aj interval malej sekundy (medzi tónmi A - B).
Dominantný septakord s čistou kvartou, ktorá nahrádza terciu (C7/4sus)
Tento septakord obsahuje štyri tóny. Jeho rozpätie v základnom tvare je malá septima. Uvedieme si názorný príklad od tónu "c":
C - F - G - B
Kvarta, ktorá v tomto akorde nahradzuje terciu spôsobuje, že akord nemá tónorod - nie je ani durový ani molový. Okrem toho si môžeme v tomto akorde všimnúť jednu zaujímavosť, ktorá spôsobuje jeho zvláštne vyznenie. Príklad: V akorde C7/4sus = C - F - G - B. Tóny "C - G" sú súčasťou kvintakordu C dur a tóny "F - B" obsahuje kvintakord B dur. Aj jeho uplatnenie v praxi využíva túto vlastnosť.
Nahradzovanie tercie sekundou pri septakordoch sa v praxi bežne nepoužíva. Sekundový krok obsahuje tretí obrat septakordov tzv. "sekundový akord", čo však nijako nesúvisí a nespojuje sa z akordmi kde je tercia nahradená sekundou. Riešenie dilemy ako prečítať alebo zapísať akordy vyšších tried spočíva v pravidle, že vždy vychádzame s toho, aby zápis (čítanie) akordu bolo čo najjednoduchšie.
Naposledy upravil marianguitar dňa 03 Jún 2007, 20:40, celkovo upravené 1

Poslať 02 Jún 2007, 15:05
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8061
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

Nonové Akordy
Doplnením ďalšej tercie k septakordu vznikne päťzvuk ? ?nonový akord?. Nonové akordy môžu mať rozsah malej, veľkej alebo zväčšenej nony. Túto akordovú triedu (ako aj ďalšie dve vyššie triedy) nebudem určovať presne popisne, bolo by to zložité a nepraktické. Nonové akordy popíšem ako spojenie septakordov s ďalšou pridanou terciou.
Pri zostavovaní nonových akordov vzniká v dvoch prípadoch enharmonická zámena. Poznáme 7 typov diatonických septakordov. Ak ku každému priradíme malú alebo veľkú terciu dostaneme 7 x 2 = 14. Odpočítame dva typy, ktoré tvoria enharmonickú zámenu a dostaneme konečný počet 12 diatonických nonových akordov.
Značkový systém pozná 24 typov alterovaných nonových akordov, z ktorých sa ale v praxi stretávame najčastejšie zo šiestimy typmi: 3/, 9/, 14/, 17/, 19/, 23/. (Za každým typom nonového alrerovaného akordu je napísaný alterovaný interval, ktorý je označený hrubým a počiarknutým písmom.)
1/ C - E - G - H - des (zm.3)
2/ C - Es - G - H - des (zm.3)
3/ C - E - G - B - dis (zv.3)
4/ C - E - Ges - Heses - des (zm.3)
5/ C - E - G - Heses - d (zm.3, zv.3)
6/ C - Es - G - Heses - d (zm.3, zv.3)
7/ C - E - G - Heses - des (zm.3)
8/ C - Es - G - Heses - des (zm.3)
9/ C - E - Ges - H - d (zm.3, zv.3)
10/ C - Es - Ges - H - d (zv.3)
11/ C - E - Ges - H - des (zm.3, zv.3, zm.3)
12/ C - Es - Ges - H - des (zv.3, zm.3)
13/ C - E - Ges - B - d (zm.3)
14/ C - E - Ges - B - des (zm.3)
15/ C - E - Ges - Heses - d (zm.3, zv.3)
16/ C - Es - Ges - Heses - d (zv.3)
17/ C - E - Gis - B - d (zm.3)
18/ C - Es - Gis - B - d (zv.3, zm.3)
19/ C - E - Gis - H ? des (zm.3)
20/ C - Es - Gis - H - des (zv.3, zm.3)
21/ C - E - Gis - B - des (zm.3)
22/ C - Es - Gis - B - des (zv.3, zm.3)
23/ C - E - Gis - B - dis (zm.3, zv.3)
24/ C - Es - Gis - H - d (zv.3)
Naposledy upravil marianguitar dňa 03 Jún 2007, 20:34, celkovo upravené 4

Poslať 03 Jún 2007, 18:24
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8061
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

Ach jaj! Preklopenim fora zblbla diakritika a s nou aj moje makcene v celej TEORII !!! Je toho vela a tak to prerabat nebudem. Rysuje sa nova forma ako vybudovat relevantnu stranku k hudobnej teorii.
Viktor ja a Pali Bincik by sme mali za kratku dobu spojazdnit samostatnu kategoriu "Gitarova univerzita" prístupnu na citanie priamo z vrchneho menu fora. Potom budem pokracovat, resp. to prekopem od zaciatku. :cry:

NO NEDALO MI TO A DNES (3.6.2007 o 22.15 hod) SOM TO OPRAVIL, nech už to pôjde kdekoľvek! 8)
Naposledy upravil marianguitar dňa 03 Jún 2007, 22:13, celkovo upravené 1

marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8061
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

Jana píše:
Lukas píše:
Ak nestíhaš, si kup nejakú literatúru ne? :oops:

...dám tip, třeba v téhle knížce je to výborně vysvětlený (včetně obratů akordů a podobných vylomenin)
plus je tam docela pěkná sbírka různých hmatů, asi tak 1440 (nepočítala jsem, věřím názvu :) ) - používám prakticky furt...


Jana, tie prekliki na tej stranke nejak nefunguju. :cry:

Jana Obrázok užívateľa
nováčik
nováčik

Príspevky: 37
Bydlisko: Brno

marianguitar píše:
Jana píše:
Lukas píše:
Ak nestíhaš, si kup nejakú literatúru ne? :oops:

...dám tip, třeba v téhle knížce je to výborně vysvětlený (včetně obratů akordů a podobných vylomenin)
plus je tam docela pěkná sbírka různých hmatů, asi tak 1440 (nepočítala jsem, věřím názvu :) ) - používám prakticky furt...

Jana, tie prekliki na tej stranke nejak nefunguju. :cry:

odkazy jsou tam samozřejmě jen na ukázky a na objednávku. jinak je tam jen vypsaný obsah (neklikací), knížka se celá stáhnout nedá a ani nepředpokládám, že by to Petr chtěl dávat na web celé...

no dobře, prozradím přísně tajnou informaci, účastníci Letní kytarové školy tuhle knížku fasují zadarmo 8)

Obrázok
kytarová škola - pojeďte! :)
týden nebo víkend na horách s kytarama, večírky až do rána, s akustikou i elektrikou

marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8061
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

Jana píše:
marianguitar píše:
Jana píše:
Lukas píše:
Ak nestíhaš, si kup nejakú literatúru ne? :oops:

...dám tip, třeba v téhle knížce je to výborně vysvětlený (včetně obratů akordů a podobných vylomenin)
plus je tam docela pěkná sbírka různých hmatů, asi tak 1440 (nepočítala jsem, věřím názvu :) ) - používám prakticky furt...

Jana, tie prekliki na tej stranke nejak nefunguju. :cry:

odkazy jsou tam samozřejmě jen na ukázky a na objednávku. jinak je tam jen vypsaný obsah (neklikací), knížka se celá stáhnout nedá a ani nepředpokládám, že by to Petr chtěl dávat na web celé...

no dobře, prozradím přísně tajnou informaci, účastníci Letní kytarové školy tuhle knížku fasují zadarmo 8)


Myslel som, že budú fungovať aspoň nejaké ukážky, nie všetko. :(

Jana Obrázok užívateľa
nováčik
nováčik

Príspevky: 37
Bydlisko: Brno

marianguitar píše:
Myslel som, že budú fungovať aspoň nejaké ukážky, nie všetko. :(


ale ty ukázky mi tu fungujou...
http://www.nakladatelstvi.hitbox.cz/sko ... kazka1.htm
http://www.nakladatelstvi.hitbox.cz/sko ... kazka2.htm

nezobrazuje se ti to?

Obrázok
kytarová škola - pojeďte! :)
týden nebo víkend na horách s kytarama, večírky až do rána, s akustikou i elektrikou

marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8061
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

Jana píše:
marianguitar píše:
Myslel som, že budú fungovať aspoň nejaké ukážky, nie všetko. :(


ale ty ukázky mi tu fungujou...
http://www.nakladatelstvi.hitbox.cz/sko ... kazka1.htm
http://www.nakladatelstvi.hitbox.cz/sko ... kazka2.htm

nezobrazuje se ti to?


Bohužiaľ nie. Ale je možné že niečo nemam v notebooku. Ja chodím komplet pod LINUX-om, windows nepoužívam. Možno je tam pes zakopaný. :?

Poslať 04 Jún 2007, 23:24
marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8061
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

Mozno to viaceri poznate. Ale pre tych co nie mam typ na "netradicny" G dur. Vyuziva volne znejuce struny D, g, h.
A ostatne zahrate tak, ze ukazovakom na treti prazec struny E, prostrednikom na piaty prazec struny A a malickom na siedmi prazec struny melodicke "e".
krkolomne, ze. Ale je to dobry cvik na roztahovanie prstov. :wink:

Poslať 04 Jún 2007, 23:27
gumm Obrázok užívateľa
okukávač
okukávač

Príspevky: 193
Bydlisko: Trenčín
marianguitar píše:
Mozno to viaceri poznate. Ale pre tych co nie mam typ na "netradicny" G dur. Vyuziva volne znejuce struny D, g, h.
A ostatne zahrate tak, ze ukazovakom na treti prazec struny E, prostrednikom na piaty prazec struny A a malickom na siedmi prazec struny melodicke "e".
krkolomne, ze. Ale je to dobry cvik na roztahovanie prstov. :wink:


Ty kokso !!!!!!!!! To ja vôbec nezahrám! :(
Máme pred sebou stále a stále nové méty!

Poslať 04 Jún 2007, 23:40
klocek Obrázok užívateľa
okukávač
okukávač

Príspevky: 142
marianguitar píše:
Mozno to viaceri poznate. Ale pre tych co nie mam typ na "netradicny" G dur. Vyuziva volne znejuce struny D, g, h.
A ostatne zahrate tak, ze ukazovakom na treti prazec struny E, prostrednikom na piaty prazec struny A a malickom na siedmi prazec struny melodicke "e".
krkolomne, ze. Ale je to dobry cvik na roztahovanie prstov. :wink:


No pekne roztiahne prsty ĽR. Je tam zdvojený (stejneznejúci) tón a síce 5-pr. stuna A = d, a voľná struna d 8) )
Mám niečo podobné ale asi ľahšie:
septakord A7
e 3
h 5
g 6
d 7
A 0
E x (nehrá sa ale može znieť) :lol:
Nech žije muzika a muzikanti!

Poslať 05 Jún 2007, 01:26
Jana Obrázok užívateľa
nováčik
nováčik

Príspevky: 37
Bydlisko: Brno

gumm píše:
marianguitar píše:
Mozno to viaceri poznate. Ale pre tych co nie mam typ na "netradicny" G dur. Vyuziva volne znejuce struny D, g, h.
A ostatne zahrate tak, ze ukazovakom na treti prazec struny E, prostrednikom na piaty prazec struny A a malickom na siedmi prazec struny melodicke "e".
krkolomne, ze. Ale je to dobry cvik na roztahovanie prstov. :wink:

Ty kokso !!!!!!!!! To ja vôbec nezahrám! :(

...se dopustím české obdoby: no ty vole!!! :lol: a - au, jde to, ale je to šílený :P

gumm: zkus to takhle - když opravdu nacpu palec pod krk (za hmatník, aby krk nebyl v dlani) a prstama dohmatávám "předpisově" seshora (tj. co nejvíc kolmo), zdá se mi, že ty prsty jdou roztáhnout o chlup víc... zkus :)

Obrázok
kytarová škola - pojeďte! :)
týden nebo víkend na horách s kytarama, večírky až do rána, s akustikou i elektrikou

Poslať 05 Jún 2007, 16:35
dodo Obrázok užívateľa
okukávač
okukávač

Príspevky: 159
marianguitar píše:
Mozno to viaceri poznate. Ale pre tych co nie mam typ na "netradicny" G dur. Vyuziva volne znejuce struny D, g, h.
A ostatne zahrate tak, ze ukazovakom na treti prazec struny E, prostrednikom na piaty prazec struny A a malickom na siedmi prazec struny melodicke "e".
krkolomne, ze. Ale je to dobry cvik na roztahovanie prstov. :wink:


A čo takto tiež trochu menej používany A dur:

e 5
h 2
g 2
d 2
A 4
E 5 :shock:

PredchádzajúciĎalší

Späť na Teória

cron