Gitarová výuka - konzultácie - workshopy

Nová sekcia na diskusnom fóre "Gitarová výuka - konzultácie - workshopy"


Obsah fóra Sebarealizácia Teória Všeobecné info o improvizácii

Všeobecné info o improvizácii

...akordy, stupnice a iné, rady a tipy či už pre začiatočníkov alebo pokročilých

marianguitar Obrázok užívateľa
V.I.P.
V.I.P.

Príspevky: 8061
Obrázky: 327
Bydlisko: Piešťany, SR

IMPROVIZÁCIA

Pod tymto pojmom sa chápe bezprostredné, pohotové vytváranie "nových melódií" - okamžite a priamo pri hre. Okrem výnimočnej tzv. free improvizácie, kde nie je často daná ani tónina ani rytmus, ide väčšinou o tzv. "organizovanú improvizáciu".

Organizovaná improvizácia má súvislosť s danou témou alebo prinajmenšom prebieha nad viac-menej pevným harmonicko-rytmickým podkladom. Organizovanu improvizáciu môžeme rozdeliť na vertikálnu alebo horizontálnu...

/Táto téma úzko súvisí s temou, kde rozoberáme príklad improvizovania na A bluesovu pentatoniku v harmonickom slede Ami - Dmi - Emi - Ami, pozri link http://forum.lidlmusic.sk/viewtopic.php?t=2267 /

Vertikálna improvizácia - uprednostňuje viac danú harmonikú schému, improvizujeme teda v užšiej väzbe na jednotlivé akordy, dalo by sa povedat akoby "na každý akor zvlášť", v príslušných tónikách jednotlivých konkrétnych akordov...

Horizontálna improvizácia - viacej uprednostňuje hľadisko melodické a teda momentálne vznikajúcu melódiu vytváranú improvizátorom. Prebieha v jednej tonine a jej väzba na daný sled akordov v doprovode je voľnejšia...

Vertikálne môžeme improvizovať vždy, ak vieme tóny našej improvizácie prispôsobiť tónom, z ktorých sú zložené hrané akordy. Horizontálnu improvizáciu uplatňujeme hlavne vtedy, ak sú akordy hrané v téme /v doprovode/ v blízkej príbuznosti /napr. Tonika, Subdominanta, Dominanta atp.../ alebo sa monotonne opakujú...

Akordy v najbližšej príbuznosti sú akordy postavené na jednej stupnici - tzv. doškálne akordy. Improvizácia však často využíva aj cudzie tóny, ktoré akordy hrané v téme neobsahujú. Čím menej je spoločných tónov s práve zaznievajúcim akordom, alebo akordami v slede, tým viac je improvizácia vonku - mimo. Takto môžeme rozdeliť improvizáciu na vonkajšiu a vnútornú.

V skutočnosti, pri praktickom improvizovaní sú využívané v určitom pomere, v určitej miere viac-menej všetky spomínané spôsoby, ktoré sa počas improvizácie menia a dopĺňajú. Dobrý a skúsený improvizátor vie, že by mala byť v každom prípade určitá rovnováha medzi všetkými tymito spôsobmi improvizácie, ovláda stupnice, akordy, základy harmónie a hramonizácie, učí sa riffy dobrých gitaristov a tým zbiera skúsenosti. Tie sa množia a potom stačí momentálny nápad, ktorý je tak dobrý, že často prekvapí aj samotného improvizátora...

Talent spojený s teoretickými znalosťami a pravidelným cvičením a zdokonaľovanie tehniky hry, to je kľúč k získaniu dobrej improvizátorskej rutiny. Ak pripojíme k tomu feeling /cítenie/ a myslenie a sme na najlepšej ceste k úspechu. Ako dobre improvizovať? Na túto otázku neexistuje priama odpoveď, tak ako neexistuje reept, ako "jedine správne" improvizovať. Chce to trpezlivosť, cvik a skúsenosti. A okrem toho každý máme svoju cestu...

Späť na Teória

cron